SPIKE™ Prime -setti

Minun koodini, yhteinen ohjelmamme

Käytä ”Omat lohkot” -lohkoja ja kirjoita järjestelmällisiä ohjelmia, joiden avulla edistynyt ajorobotti liikkuu nopeasti ja luotettavasti.

90 - 120 min
Edistynyt
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Edistynyt ajorobotti on oltava rakennettuna, jotta oppilaat voivat suorittaa tämän oppitunnin

2. Keskustele (10 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (30 min)

 • Ohjaa oppilaat rakentamaan pareittain kaksi merkkiä.
 • Pyydä heitä kokeilemaan Omat lohkot -toiminnon esimerkkiohjelmaa.
 • Pyydä heitä luomaan oma lohko, jonka avulla ajorobotti ajaa neliön muotoista reittiä.

4. Selitä (10 min)

 • Aloita keskustelu siitä, miten omia lohkoja voi käyttää ohjelmassa.
 • Keskustelkaa siitä, miksi on tärkeää, että kaikki tiimin jäsenet ymmärtävät, miten ohjelma toimii.

5. Syvennä (40 min)

 • Pyydä oppilaita luomaan toinen Oma lohko, jonka avulla ajorobotti ajaa tällä kertaa ympyrää.
 • Pyydä heitä kirjoittamaan Oma lohko, jonka avulla ajorobotti ajaa kolmion muotoista reittiä. Ohjaa oppilaita asettamaan merkkinsä alustalle ja ohjaamaan ajorobotti niiden ohi käyttämällä juuri ohjelmoituja omia lohkoja.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Käytä vähän aikaa robottikilpailuista kertovien videoiden katseluun, ja etsi videoista hyviä ideoita ja toimivia käytänteitä, joita voitte hyödyntää. Keskustele oppilaittesi kanssa alla olevien kysymysten avulla siitä, millainen on toimiva tiimi ja millaisia tehokkaita ohjelmointitapoja kilpailuissa käytetään.

 • Miksi kilpailurobotit suorittavat tehtäviä tietyssä järjestyksessä?
 • Miksi robotit palaavat aloitusalueelle tehtävissä, jotka sisältävät useita osatehtäviä?
 • Millaiset ohjelmat toimivat tehokkaimmin robottikilpailuissa?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Merkkien käyttäminen
Käytä edistynyttä ajorobottia ja kahta merkkiä, ja harjoittele liikkumista erimuotoisia reittejä pitkin. Anna oppilaiden päättää, minkä kokoisen muodon he haluavat tehdä.

teacher-marker

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Competition Ready My code our program Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Competition Ready My code our program Teacher-solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Selitä, miten omia lohkoja luodaan ja käytetään

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaitasi ohjelmoimaan ajorobotti kulkemaan kolmion muotoista reittiä gyrosensoria käyttämällä.
 • Muodosta merkeistä monimutkainen rata ja haasta tiimit ohjelmoimaan nopeasti ohjelma, jota käyttäen robotti selvittää radan.
 • Harjoitelkaa virallisella kilpailupöydällä ja keksikää erilaisia reittejä ottaen huomioon, että ajorobotin on pysyttävä kenttäalueen rajojen sisäpuolella

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat luoda ohjelman Omat lohkoni -toimintoa käyttämällä.
 • Oppilaat ymmärtävät, miten he voivat Omien lohkojen avulla siivota ohjelmiaan ja tehdä niistä helpommin hallittavia.
 • Oppilaat ymmärtävät, että Omia lohkoja voi kilpailujen aikana muuttaa ja järjestää uudelleen nopeasti ja tehokkaasti.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Loin Oman lohkon.
 • Keltainen palikka: Loin vähintään kaksi Omaa lohkoa.
 • Violetti palikka: Loin useita ohjelmia Omien lohkojen avulla ja järjestin niitä nopeasti uudelleen ajorobotin toimintojen muuttamiseksi.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita valmistelemaan ja pitämään esitys siitä, miten he ohjelmoivat edistyneen ajorobottinsa ja miten he käyttivät omia lohkoja ohjelmiensa hallintaan.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:
Kun lasket etäisyyksiä ajorobotin avulla:

 • Aja eteenpäin yksi sekunti, yksi kierros tai tietty astemäärä. Käytä jotakin näistä lähtökohtana ja arvioi sen perusteella tietyn robotin kulkeman matkan pituus.
 • Mittaa pyörän halkaisija, lasken sen avulla pyörän ympärysmitta ja arvioi tämän perusteella robotin kulkema matka (ympärysmitta = pii x halkaisija, tai ympärysmitta = pii x 2 x säde).

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Tietotekniikka (ohjelmointi)
 • Tietotekniikka (peliohjelmointi)
 • Tietotekniikka (sovelluskehitys)

Opettajan tuki

Suunnittelevat ohjelmia Omat lohkot -lohkojen avulla.
Pitävät valmentajalleen esittelyn, jossa he kertovat selkeästi oman ohjelmansa toiminnan.

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja
LEGO® Education SPIKE Prime -lisäsarja

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.