SPIKE™ Prime -setti

Päivityksen aika

Rakenna moottoreilla toimivia työkaluja, joiden avulla voit ratkaista kilpailutehtäviä.

90 - 120 min
Edistynyt
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Edistynyt ajorobotti on oltava valmiiksi rakennettuna, jotta oppilaat voivat suorittaa tämän oppitunnin.

Keskustele (10 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

Työskentele (30 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain puskulevyn, nostovarren ja laatikoita.
 • Kun oppilaat ovat valmiita, pyydä heitä kiinnittämään puskulevy ja nostovarsi ajorobottiin.
 • Pyydä heitä suorittamaan testiohjelma ja seuraamaan, mitä tapahtuu (nostovarsi nousee).

Selitä (10 min)

 • Aloita keskustelu puskulevyn ja nostovarren tärkeimmistä ominaisuuksista ja siitä, miten niistä on hyötyä kilpailussa.

Syvennä (40 min)

 • Anna oppilaiden suunnitella ohjelmointipinoja, joiden avulla näitä työkaluja voi nostaa ja laskea.
 • Haasta heidät kokeilemaan videossa näytettyjä toimintoja ajorobotillaan. Muistuta heitä siitä, että he ovat purkamassa ongelmaa osiin.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Käytä vähän aikaa robottikilpailuista kertovien videoiden katseluun. Keskustele oppilaittesi kanssa alla olevia kysymyksiä hyödyntämällä siitä, miten kisatiimit onnistuvat liikuttelemaan ja siirtelemään esineitä robottiensa avulla.

 • Miksi nämä työkalut ovat hyödyllisiä kilpailuissa?
 • Miksi tiimit vaihtavat työkaluja kilpailun aikana?
 • Miksi on tärkeää palauttaa moottoreiden asento työkaluja käytettäessä?
 • Miten kuvailisit ajorobotin työkalujen tarkkuutta, kestävyyttä ja muotoa?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Työkalut
Edistyneen ajorobotin lisäksi tiimit tarvitsevat:

 • puskulevyn
 • nostovarren.
teacher-tools

Työkalujen lukitseminen paikalleen
Lukitse työkalut paikalleen punaisia liittimiä käyttäen, jolloin edistyneen ajorobotin pitäisi näyttää tältä:

teacher-tools-attached

Neljä laatikkoa
Tiimien on rakennettava nämä neljä laatikkoa tämän oppitunnin suorittamiseksi.

teacher-crates

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step04-HINT - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Teacher-Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Anna oppilaiden kokeilla nostovartta, kunnes he ovat valmiita siirtymään käyttämään puskulevyä

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaita muokkaamaan työkaluja ja nostamaan tai siirtämään niiden avulla erilaisia esineitä tai palikoita
 • Ohjaa oppilaita lähestymään laatikoita tietystä kulmasta ja haasta heidät luomaan ohjelma, joka määrittää robotin suunnan gyrosensorin avulla.
 • Haasta oppilaat rakentamaan itse keksimiään työkaluja.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat kuvata tarkasti matriisin käsitteen.
 • Oppilaat osaavat luoda matriisin ja käyttää sitä oikein ohjelmissaan.
 • Oppilaat osaavat käyttää useita matriiseja ohjelmissaan ja verrata kunkin indeksin arvoa.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Käytin matriisia ohjelmassani.
 • Keltainen palikka: Loin toisen matriisin ohjelmaani.
 • Violetti palikka: Olen matriisimestari! Osaan suorittaa useita toimintoja matriiseilla. Anna minulle mikä tahansa matriisihaaste, niin ratkaisen sen!

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita valmistelemaan ja pitämään esitys siitä, miten heidän edistynyt ajorobottinsa käyttää työkaluja tehtävien suorittamiseen, keskittyen erityisesti työkalujen vahvuuksiin ja niissä käytettyihin osiin.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Terveystiede (yleislääketiede)
 • Terveystieteet (lääketiede ja terveydenhuolto)
 • Terveystieteet (sairaanhoitaja)
 • Tietotekniikka (ohjelmointi)
 • Luonnontieteet, teknologia, insinööritaidot ja matematiikka (luonnontieteet ja matematiikka)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Rakentavat kaksi työkalua edistyneeseen ajorobottiin
 • Tutkivat, miten edistyneen ajorobotin voi ohjelmoida käyttämään työkaluja ja ratkaisemaan niillä kisatehtäviä.

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja
LEGO® Education SPIKE Prime -lisäsarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • oman työn suunnittelu
 • työskentelyprosessin ja etenemisen arviointi
 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • ongelmanratkaisu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 (7-9lk):

 • teknologian toimintaperiaatteita

Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen
Käsityö T1: Oma suunnittelu, ideointi, tutkiminen ja kokeileminen
Käsityö T2: Tuotesuunnittelun prosessi ja sen arvioiminen
Käsityö T3: Innovaatioiden kehittäminen
Käsityö T6: Tieto- ja viestintäteknologian käyttö, dokumentoiminen, jakaminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.