SPIKE™ Prime -setti

Harjoitustehtävä 1: Huviajelua

Rakenna harjoitusmallin ajorobotti ja tee sillä tarkkoja ja hallittuja liikkeitä.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Sen avulla oppilaat pääsevät helposti alkuun LEGO® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain harjoitusmallin ajorobotin.
 • Anna heille aikaa kokeilla valmiita ohjelmointipinoja ja tutustua ajorobotin liikkumiseen.
 • Pyydä oppilaita muuttelemaan ohjelmalohkojen arvoja ja parametreja sekä seuraamaan, miten muutokset vaikuttavat robotin liikkeeseen.

4. Selitä (5 min)

 • Aloita keskustelu siitä, miten tärkeää on suunnitella etukäteen ohjelman kaikki vaiheet.
 • Selitä, mikä on pseudokoodi ja miten se voi auttaa ohjelmien suunnittelussa.

5. Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita miettimään, miten ajorobotin voi saada kulkemaan neliön muotoista reittiä.
 • Järjestä navigointihaaste ja kannusta oppilaita testaamaan taitojaan.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Robottikilpailussa esteiden kiertäminen on avain menestykseen. Aloita keskustelu oppilaiden kanssa ja pyydä heitä:

 • kuvailemaan heidän lempiurheilulajiinsa liittyviä taktiikoita.
 • listaamaan kaikki liikkeet, jotka he haluavat ajorobotin tekevän.

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Yksinkertainen ajorobotti
Käytä yksinkertaista ajorobottia ilman sensoreita. Muista käyttää johdonkiinnikkeitä.

teacher-PDB

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Teacher Solution - without gyro - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Teacher Solution - with gyro - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Varaa lisäaikaa siihen, että selität tarkkaan jokaisen ohjelmalohkon parametrien tarkoitukset ja vaikutukset robotin liikkeeseen.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaitasi käyttämään gyrosensoria ja ohjelmoimaan ajorobotti kulkemaan neliön muotoista reittiä.
 • Harjoitelkaa ajamisen nopeutta ja tarkkuutta suuremmalla alustalla, kuten kilpailupöydällä.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat valita oikeat lohkot halutun liikkeen tuottamiseksi.
 • Oppilaat osaavat kokeilla lohkojen eri parametreja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Oppilaat osaavat luoda ohjelmia pinoamalla sopivia liikelohkoja yhteen.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Sain ajorobotin liikkumaan eri suuntiin.

 • Keltainen palikka: Loin erilaisia ohjelmia ja sain ajorobotin kulkemaan neliön muotoista reittiä.

 • Violetti palikka: Yhdistin erilaisia liikkeitä ja kiersin esteet onnistuneesti.

  Vertaisarviointi
  Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.

 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.

student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita miettimään, mikä on tarkin tapa saada robotti liikkumaan kahden metrin matka. He voivat kokeilla esimerkiksi seuraavia vaihtoehtoja:

  ▷ Liike sekunneissa
  ▷ Liike asteissa
  ▷ Liike kierroksina
  ▷ Liike sensorin avulla

 • Pyydä heitä laatimaan kirjoitus, jossa he selittävät ja perustelevat, missä tilanteissa he käyttäisivät näitä eri vaihtoehtoja.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

Laske etäisyyksiä ajorobotin avulla:

 • Aja eteenpäin yksi sekunti, yksi kierros tai tietty astemäärä. Käytä jotakin näistä lähtökohtana ja arvioi sen perusteella tietyn robotin kulkeman matkan pituus.
 • Mittaa pyörän halkaisija, lasken sen avulla pyörän ympärysmitta ja arvioi tämän perusteella robotin kulkema matka (ympärysmitta = pii x halkaisija, tai ympärysmitta = pii x 2 x säde).

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Terveystieteet (lääketiede ja terveydenhuolto)
 • Tietotekniikka (peliohjelmointi)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Oppivat tekemään ajorobotilla hallittuja liikkeitä (esimerkiksi suora liike, suorakulmainen käännös, kaartuva liike, käännös sensorin avulla, reitin mukaan ajaminen)

LEGO Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • oman työn suunnittelu

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 (7-9lk):

 • teknologian toimintaperiaatteita

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • ohjelmointi

Matematiikka T8: Tiedonhallinnan ja analysoinnin taidot
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Matematiikka S5: Geometria
Käsityö T1: Oma suunnittelu, ideointi, tutkiminen ja kokeileminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.