SPIKE™ Prime -setti

Matkan kulkeminen

Ohjelmoi sarvikuono lähtemään liikkeelle ja pysähtymään, ennen kuin se törmää johonkin.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Sen avulla oppilaat pääsevät helposti alkuun LEGO® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (3 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (12 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain sarvikuonon.
 • Pyydä oppilaita ohjelmoimaan sarvikuono liikkumaan yhden metrin matkan ja pysähtymään mahdollisimman lähelle pystyssä olevaa LEGO palikkaa koskematta siihen.
 • Pyydä pareja asettamaan sarvikuono yhden metrin päähän LEGO palikasta, suorittamaan ohjelma ja katsomaan, miten he pärjäävät.
 • Pyydä heitä säilyttämään laskelmansa, jotta he voivat käyttää niitä apuna kahdessa seuraavassa haasteessa.

4. Selitä (10 min)

 • Keskustelkaa, mitä erilaisia tapoja keksitte laskea, että sarvikuono varmasti pysähtyy tasan yhden metrin päähän lähtöpaikastaan.
 • Haasta oppilaat käyttämään aiempia laskelmiaan ja laskemaan ohjelmointilohkon arvot uudelleen, jotta sarvikuono pysähtyisi 120 cm:n päähän.
 • Anna oppilaille vain yksi mahdollisuus kokeilla tämän haasteen suorittamista.

5. Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita ohjelmoimaan sarvikuonon nenässä oleva voima-anturi pysäyttämään moottorit, kun sarvikuono osuu palikkaseinään.
 • Pyydä oppilaita selittämään, miten pysähtyvä robotti toimii sensoria käytettäessä ja silloin kun pysähtymisetäisyys lasketaan itse.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu siitä, miten oppilaat yleensä oppivat käyttämään jotakin uutta laitetta.

 • Lukevatko he käyttöoppaan?
 • Lukevatko he pika-aloitusoppaan?
 • Yrittävätkö he itse värkkäilemällä selvittää laitteen toimintaidean?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Tämän mallin voi rakentaa kahdessa osassa.

 • Osa A: sarvikuonon vartalo
 • Osa B: sarvikuonon pää

Jos haluat lyhentää rakentamiseen käytettävää aikaa, tämän koko oppitunnin viimeistä haastetta lukuun ottamatta voi tehdä pelkkää vartaloa (yksinkertaista ajorobottia) käyttämällä.

teacher-tandem

Pyörän ympärysmitta
Pyörän ympärysmitta on tärkeä käsite tällä oppitunnilla. Käyttämäsi pyörän halkaisija on 5,6 cm, ja se kulkee 17,6 cm matkan yhden kierroksen aikana.

teacher-wheel

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Extra resources Going Distance Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint01 - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Extra resources Going Distance Teacher Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Määritä pysähtymisetäisyys sellaiseksi, että se vastaa tasan tiettyä määrää pyörän pyörähdyksiä:

  ▷ Kun pyörän halkaisija on 5,6 cm ja pyörä kulkee 17,6 cm matkan per kierros, niin 88 cm:n matka vastaa viittä kierrosta.

 • Kannusta oppilaita käyttämään ohjelmissaan kierroksia sekuntien sijaan, vaikka sekunnit tuntuisivatkin tutummilta. Tämä tekee ajorobotin liikkumisesta tarkempaa, koska kierrokset (tai asteet) eivät ole riippuvaisia moottorien nopeudesta.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaita muuttamaan sarvikuonon nopeus 25 prosenttiin 75 prosentin sijaan. Seuraa heidän reaktioitaan.
 • Haasta oppilaat käyttämään pienempiä pyöriä. Seuraa, miten nopeasti he ratkaisevat haasteen.
teacher-differenciation

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat tekivät yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Oppilaat pyrkivät saamaan jokaisen tiimin jäsenen osallistumaan yhteistyöhön.
 • Oppilaat auttoivat jokaista tiimin jäsentä saavuttamaan uusia tavoitteita.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Teimme tiimityötä ja ratkaisimme haasteet yhdessä.
 • Keltainen palikka: Teimme tiimityötä ja ratkaisimme haasteet yhdessä sekä kannustimme kaikki toisiamme.
 • Violetti palikka: Toimimme tiiminä ja ratkaisimme haasteet yhdessä, kannustimme kaikki toisiamme ja saavutimme uusia tavoitteita.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-07

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita kirjaamaan ylös sanallisia perusteluja, mikä on heidän mielestään tehokkain tapa laskea ohjelmalohkoille sopivat arvot.
 • Pyydä oppitunnin lopussa oppilaita kertomaan valitsemansa tapa luokalle.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Tällä oppitunnilla käytetään matemaattisia peruskäsitteitä ja taitoja, kuten:

 • Etäisyyksien arviointi
 • Pyörän ympärysmitan laskeminen kaavalla Pii * halkaisija (D)

Jos haluat lisätä matemaattista haastetta:

 • Pyydä oppilaita piirtämään taulukko ja kirjaamaan siihen pyörän kierrosten lukumäärä ja joka kierroksen kohdalle kuljettu matka.
 • Haasta oppilaat arvioimaan tämän taulukon avulla tietyn matkan (esim. 2,5 m, 400 cm, 3 500 mm) kulkemiseen tarvittava pyörän kierrosten määrä.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Arvioivat etäisyyttä
 • Parantelevat ohjelmakoodia testitulosten ja deduktiivisen päättelyn avulla

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • havaintojen tekeminen
 • johtopäätösten tekeminen
 • systeeminen ajattelu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • hypoteesien asettaminen
 • vaihtoehtojen kokeileminen
 • johtopäätösten tekeminen

Matematiikka T8: Tiedonhallinnan ja analysoinnin taidot
Matematiikka T15: Muuttujan käsite, funktion käsite
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S5: Geometria
Biologia T7: Luonnontieteellisen ajattelun taidot ja syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen
Fysiikka T6: Kokeelliset tutkimukset
Fysiikka T7: Tulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esitteleminen, tutkimusprosessin arviointi
Fysiikka T9: Tiedon ja mittaustulosten hankkiminen sekä esittäminen tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.