SPIKE™ Prime -setti

Ideariihi LEGO tyyliin!

Käytä LEGO palikoita luovien ideoiden keksimiseen.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Sen avulla oppilaat pääsevät helposti alkuun LEGO® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (8 min)

 • Selitä, miten keskusyksikköä voi käyttää ajastimena hyödyntämällä mukana tulevia kolmen ja viiden minuutin ohjelmia.
 • Pyydä oppilaitasi ideoimaan yksitellen kolmen minuutin ajan.
 • Anna heille viisi minuuttia aikaa luonnostella tai kehittää ideoitaan.

4. Selitä (10 min)

 • Anna oppilaillesi viisi minuuttia aikaa jakaa ideansa tiiminsä kanssa.
 • Anna heille vielä viisi minuuttia aikaa keskustella ideoista ja valita niistä paras.

5. Syvennä (15 min)

 • Anna kullekin tiimille viisi minuuttia aikaa rakentaa valitsemansa idea.
 • Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että heidän keksintönsä ei tarvitse toimia. Se on vain luonnos.
 • Pyydä tiimejä kuvaamaan video, jossa selitetään, mistä heidän ideassaan on kyse.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu siitä, mistä asioista oppilaasi eivät pidä aamurutiineissaan. Keskustelkaa asioista, joihin he voisivat keksiä parannusehdotuksia, kuten:

 • Miten heidän herätyskellonsa herättää heidät
 • Miten he tekevät aamupalaa
 • Miten he harjaavat hampaansa
 • Miten he pukeutuvat

Vinkki: Etsi videoita hakusanalla ”automaattinen aamiainen” tuottamaan inspiraatiota.

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Tarjoa lisämateriaaleja
Seuraavista materiaaleista voi olla ryhmille hyötyä ideariihen aikana:

 • Paperi
 • Sakset
 • Teippi
 • Kynät

Kaikkein tärkeintä on kannustaa oppilaita käyttämään mielikuvitustaan!

Yhdistä materiaalit LEGO palikoihin
Varmista oppilaiden ymmärtävän, että he voivat käyttää näitä materiaaleja yhdessä LEGO palikoiden kanssa, kuten videossa näytettiin.

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Extra resources Ideas Step03-Program - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Rajaa aihe yhteen tiettyyn alueeseen (esim. aamiaisen valmistamiseen).
 • Suorittakaa tämä oppitunti tiimien sijasta yhtenä suurena ryhmänä (eli koko luokka yhdessä). Näin eri vaiheiden ajoittaminen on helpompaa.
 • Keskusyksikön ja ohjelmien käyttämisen sijaan voit seurata aikaa eri tavalla (esim. sekuntikello, ajastin, kello).

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pidä kunnollinen ideoiden jakamistunti koko luokan kesken. Tämä kannustaa kaikkia osallistumaan ja parantaa ideoiden laatua.
 • Pidä toinen ideariihi toisena päivänä ja pyydä oppilaita arvioimaan, miten he ovat kehittyneet ensimmäisen ideariihen jälkeen.
 • Tehkää kielitaitolisätehtävä.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat keksivät paljon ideoita aiheesta.
 • Oppilaat hyödynsivät prosessissa erilaisia ideointimateriaaleja.
 • Oppilaat osasivat valita ideoita tiettyjen kriteerien perusteella ja kertoa ideoista muille oppilaille.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Keksin paljon ideoita aamurutiinieni parantamiseksi.
 • Keltainen palikka: Osallistuin keskusteluun, jossa kaikki kertoivat omat ideansa, ja valitsin omasta mielestäni niistä parhaan.
 • Violetti palikka: Tein pikarakennelman ideastani ja esittelin sen toimintaidean.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-09

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita esittelemään ideariihen aikana kehittämänsä ideat luonnosten, mallien tai muiden välineiden avulla.
 • Pyydä oppilaita laatimaan luova kirjoitelma, jossa he esittelevät parhaan ideansa.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Kokeilevat ideariihityökalua

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • työskentelyprosessin ja etenemisen arviointi
 • luovien ratkaisujen löytäminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 (7-9lk):

 • Mielipiteen ilmaiseminen rakentavasti
 • Toimiminen esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan
 • yhteistyötaidot
 • työprosessit

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Äidinkieli T1: Erilaisissa viestintäympäristöissä toimiminen
Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen
Käsityö T1: Oma suunnittelu, ideointi, tutkiminen ja kokeileminen
Käsityö T2: Tuotesuunnittelun prosessi ja sen arvioiminen
Käsityö T3: Innovaatioiden kehittäminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.