SPIKE™ Prime -setti

Palikan ojentaja

Harjoittele erilaisia tapoja tehdä tiimityötä selvittämällä neljä hauskaa haastetta.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Sen avulla oppilaat pääsevät helposti alkuun LEGO® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (10 min)

 • Jaa luokka 2–3 oppilaan tiimeihin, siten että tiimejä on parillinen määrä.
 • Pyydä tiimejä valitsemaan itselleen johtaja.
 • Anna tiimeille viisi minuuttia aikaa rakentaa robottikäsi ja kuusi pistemerkkeinä käytettävää LEGO palikkaa.
 • Käske heitä työskentelemään mahdollisimman nopeasti. (Tärkeintä tässä on, että kaikilla tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite.)
 • Pyydä tiimejä testaamaan mallejaan ja varmistamaan, että ne toimivat.

4. Selitä (15 min)

 • Pyydä tiimejä valitsemaan uusi johtaja toiseen haasteeseen.
 • Pyydä oppilaita käyttämään robottikättä vuorotellen ja siirtämään sen avulla palikat yksi kerrallaan kohdasta A kohtaan B. (Tämä on toinen esimerkki tiimityöstä, jossa kaikilla tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite.)
 • Nyt on kolmannen haasteen ja uuden johtajan aika!
 • Tiimin jäsenillä on kolme minuuttia aikaa pinota palikoita päällekkäin vuorotellen.
 • Miten korkea pinosta tulee?
 • Jos torni kaatuu, sen kaataneen henkilön on koottava se uudelleen. (Tämä on esimerkki yksilösuorituksiin perustuvasta onnistuneesta tiimityöstä.)

6. Syvennä (10 min)

 • Yhdistä kaksi tiimiä tiimipariksi, ja pyydä heitä valitsemaan keskuudestaan johtaja neljänteen haasteeseen.
 • Tiimi A:n jäsenet nostavat vuorotellen robottikäden avulla palikan, kohtaavat toisen tiimin jäsenen puolivälissä ja antavat hänelle palikan.
 • Tiimi B:n jäsenet tarttuvat robottikäden avulla vuorotellen toisen tiimin antamaan palikkaan ja kuljettavat sen määritettyyn paikkaan. (Tämä on esimerkki tiimityöstä, jossa kaikki jäsenet tavoittelevat uusia tavoitteita.)
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

7. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu tiimityöstä pyytämällä oppilaita kertomaan esimerkkejä siitä, millaista on hyvä tiimityö. Kiinnitä oppilaiden huomio erilaisten tiimityömallien keskeisiin osiin.

Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Jokainen tiimin jäsen ottaa vastuun tietystä tehtävästä, joka edistää yhteisen tavoitteen saavuttamista.

  ▷ Esimerkki: Rakentamisen aikana toiset oppilaat ovat vastuussa tarvittavien palikoiden etsimisestä ja toiset palikoiden kokoamisesta. Tätä voidaan kutsua myös erikoistumiseksi.

 • Tiimin tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa, että jokainen tiimin jäsen onnistuu omalta osaltaan.

  ▷ Esimerkki: Viestikilpailussa jokaisella tiimin jäsenellä on sama tehtävä ja tiimi onnistuu vain, jos kaikki pyrkivät yhteisesti parantamaan tuloksiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien on oltava hyviä samassa tehtävässä.

 • Jokainen tiimin jäsen tekee pienen parannuksen, joka auttaa tiimiä saavuttamaan tavoitteensa.

  ▷ Esimerkki: Urheilussa tai yritysmaailmassa tiimit vahvistuvat, kun niiden jäseniä haastetaan yksittäin saavuttamaan uusia tavoitteita.

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Käytä robottikättä helposti
Tämä robottikäsi avautuu ja sulkeutuu, kun keskusyksikön vasenta ja oikeaa painiketta painetaan.

teacher-open-close

Suurempi haaste
Jos kaipaat lisää haastetta, ohjelmoi käsi avautumaan, kun keskusyksikköä kallistetaan vasemmalle, ja sulkeutumaan, kun sitä kallistetaan oikealle.

teacher-tilt

Toinen tapa ohjata kättä
Voit lisätä käteen voima-anturin.

teacher-force-sensor

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step04-Hint - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Extra resources Pass the Brick Teacher - Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Vähennä haasteiden määrää
 • Anna haasteen alussa tai sen aikana tiimien johtajille 1–2 minuuttia aikaa antaa ohjeita tiimin jäsenille.
 • Anna yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä tiimien johtajien pitäisi tehdä

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Testaa tiimien johtajien taitoja esittämällä uusia vaatimuksia, kuten:

  ▷ Oppilaat saavat käyttää vain vasenta (tai oikeaa) kättä
  ▷ Punainen palikka on siirrettävä viimeiseksi
  ▷ Sininen palikka on asetettava pinon pohjalle

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat tekivät yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Oppilaat pyrkivät saamaan jokaisen tiimin jäsenen osallistumaan yhteistyöhön.
 • Oppilaat auttoivat jokaista tiimin jäsentä saavuttamaan uusia tavoitteita.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Teimme tiimityötä ja ratkaisimme haasteet yhdessä.
 • Keltainen palikka: Teimme tiimityötä ja ratkaisimme haasteet yhdessä sekä kannustimme kaikki toisiamme.
 • Violetti palikka: Toimimme tiiminä ja ratkaisimme haasteet yhdessä, kannustimme kaikki toisiamme ja saavutimme uusia tavoitteita.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-08

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita tutustumaan keskustelukulttuurin parhaisiin käytänteisiin, kuten rakentavan palautteen antamiseen, ymmärtämispalautteeseen ja yhteisymmärryksen rakentamiseen.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

 

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Pyydä oppilaita tekemään taulukko siirrettyjen palikoiden määrästä, pudotettujen palikoiden määrästä ja tehtävien suorittamiseen kuluneesta ajasta.
 • Pyydä heitä kokoamaan tilastoja näiden tietojen perusteella.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

 

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Osoittavat kykynsä työskennellä tehokkaasti ja kunnioittavasti erilaisten ihmisten kanssa

LEGO Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • oman työn suunnittelu
 • työskentelyprosessin ja etenemisen arviointi
 • tavoitteiden asettaminen
 • systeeminen ajattelu

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 (7-9lk):

 • Mielipiteen ilmaiseminen rakentavasti
 • Toimiminen esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan
 • yhteistyötaidot
 • työprosessit

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Äidinkieli T1: Erilaisissa viestintäympäristöissä toimiminen
Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.