SPIKE™ Prime -setti

Rikkinäinen kone

Selvitä, miksi laite ei toimi, ja korjaa se

45 - 90 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (35 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain CNC-koneen. Muistuta heitä siitä, että mallin mukaan rakennettu kone ei ole täysin toimiva.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma ja tunnistamaan ja korjaamaan näkemänsä ongelmat.
 • Pyydä heitä kirjaamaan ylös ongelmat ja niiden ratkaisut.

4. Selitä (10 min)

 • Keskustelkaa yhdessä. Kannusta oppilaita puhumaan löytämistään ongelmista ja niihin keksimistään ratkaisuista.

5. Syvennä (25 min)

 • Pyydä tiimejä parantelemaan CNC-konetta muokkaamalla rakennelmaansa ja/tai ohjelmaansa.
 • Pyydä heitä vuorotellen kertomaan omista parannuksistaan luokalle.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu esineiden korjaamisesta kysymällä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mikä on yleensä ensimmäinen reaktiosi, kun jokin menee rikki?
 • Jos aiot korjata jotakin, mitä teet ensimmäiseksi?
 • Mikä on viimeisin korjaamasi esine? Miten löysit ongelman?
 • Mikä on CNC-kone? Tiedätkö, mihin sitä käytetään?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: CNC-koneen yläosa
 • Oppilas B: CNC-koneen alaosa ja neula
teacehr-2parts

Valmiit mallit
Voit käyttää tällä oppitunnilla tyhjiä A4-paperiarkkeja, mutta tarjolla on myös valmiita CNC-malleja sisältäviä PDF-tiedostoja. Kun käytät valmiita malleja, oppilaiden on helpompi nähdä, toimiiko CNC-kone vai ei.

teacher-shapes

Paperin syöttäminen
Paperi syötetään näin:

teacher-loading-paper

Ongelmien etsiminen
Tämän CNC-koneen mallissa on neljä ongelmaa, jotka on korjattava, jotta ohjelma toimii oikealla tavalla:

 1. Paperinsyöttöpyörä puuttuu, minkä takia Y-akseli ei toimi oikein.
 2. CNC-koneen yläosaa ei ole liitetty oikein alaosaan.
 3. Paperinsyöttöhammaspyörät ovat väärässä järjestyksessä, minkä vuoksi paperi menee liian nopeasti CNC-koneeseen.
 4. Kynätelinettä ei ole kiinnitetty, minkä vuoksi X-akseli ei toimi oikein.
teacher-question

Helpot korjaukset
Tämä on helpoin tapa korjata nämä ongelmat. Pidä kuitenkin mielessä, että oppilaiden on tarkoitus keksiä ratkaisut itse.

teacher-solution

Mahdollinen päivitys
Oppilaat voivat kehittää CNC-konettaan eteenpäin lisäämällä siihen värianturin.

teacher-improve

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Invention-Squad Broken Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Invention-Squad Broken Teacher Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:
*Laita esille rajattu määrä palikoita, joita oppilaat voivat käyttää ongelmien korjaamiseen

 • Pyydä kaikkia tiimejä korjaamaan samat asiat yhtä aikaa, jotta suorituksia on helpompi arvioida

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaita piirtämään tulostimella monimutkaisia muotoja, kuten kaaria
 • Pyydä oppilaita muuttamaan tämä malli 3D-tulostimeksi lisäämällä siihen Z-akseli

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat kuvailla esineen toimintaa.
 • Oppilaat osaavat kuvailla esineen ominaisuuksia, sen hyötyjä ja selittää mihin niitä tarvitaan.
 • Oppilaat osaavat laatia tehokkaita argumentteja.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Osaan kuvailla esineen toimintaa
 • Keltainen palikka: Osaan kuvailla yksityiskohtaisesti esineen toimintaa ja kertoa, mihin sitä voi käyttää.
 • Violetti palikka: Pystyn vakuuttamaan jonkun siitä, että olen keksinyt maailman siisteimmän jutun.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita eläytymään ja esittämään asiakastukipuhelu.

  ▷ Yksi oppilas kuvailee ongelmaa.
  ▷ Toinen oppilas kertoo, miten se korjataan.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Pyydä oppilaita selvittämään paperinsyöttimen hammaspyörien välityssuhde.
 • Pyydä heitä kertomaan asianmukaista sanastoa käyttämällä, miten se ohjaa paperin syöttönopeutta CNC-koneeseen.
 • Pyydä heitä selittämään (ja kokeilemaan!), mitä tapahtuisi, jos hammaspyörien paikat vaihdettaisiin.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Liiketoiminta ja rahoitus (yrittäjyys)
 • Opetus ja koulutus (opettaminen)
 • Media ja viestintä (mediatekniikka)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Arvioivat suunnitteluratkaisun toimivuutta
 • Etsivät ongelmat ja korjaavat ne

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja
Kyniä

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (3-6lk):

 • ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävät

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2 (3-6lk):

 • vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvä käytös

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (3-6lk):

 • yhteisöllisen oppimisen vahvistaminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (3-6lk):

 • ryhmässä toimiminen, vastavuoroisuus, neuvottelutaidot

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (3-6lk):

 • yhteistyön harjoitteleminen, ratkaisujen etsiminen, päätöksenteko
 • yhdenvertaisuuden, osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemukset

Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka T3: Kysymysten esittäminen, havaintojen ja perusteltujen päätelmien tekeminen
Matematiikka T5: Ongelmanratkaisutaidot
Matematiikka T14: Toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikka S1: Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä
Ympäristöoppi T7: Arjen teknologisten sovellusten käyttö, merkitys ja toimintaperiaatteet, kokeileminen, keksiminen ja uuden luominen yhdessä toimien

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.