SPIKE™ Prime -setti

Rikkinäinen kone

Selvitä, miksi laite ei toimi, ja korjaa se

45 - 90 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (35 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain CNC-koneen. Muistuta heitä siitä, että mallin mukaan rakennettu kone ei ole täysin toimiva.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma ja tunnistamaan ja korjaamaan näkemänsä ongelmat.
 • Pyydä heitä kirjaamaan ylös ongelmat ja niiden ratkaisut.

4. Selitä (10 min)

 • Keskustelkaa yhdessä. Kannusta oppilaita puhumaan löytämistään ongelmista ja niihin keksimistään ratkaisuista.

5. Syvennä (25 min)

 • Pyydä tiimejä parantelemaan CNC-konetta muokkaamalla rakennelmaansa ja/tai ohjelmaansa.
 • Pyydä heitä vuorotellen kertomaan omista parannuksistaan luokalle.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu esineiden korjaamisesta kysymällä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mikä on yleensä ensimmäinen reaktiosi, kun jokin menee rikki?
 • Jos aiot korjata jotakin, mitä teet ensimmäiseksi?
 • Mikä on viimeisin korjaamasi esine? Miten löysit ongelman?
 • Mikä on CNC-kone? Tiedätkö, mihin sitä käytetään?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: CNC-koneen yläosa
 • Oppilas B: CNC-koneen alaosa ja neula
teacehr-2parts

Valmiit mallit
Voit käyttää tällä oppitunnilla tyhjiä A4-paperiarkkeja, mutta tarjolla on myös valmiita CNC-malleja sisältäviä PDF-tiedostoja. Kun käytät valmiita malleja, oppilaiden on helpompi nähdä, toimiiko CNC-kone vai ei.

teacher-shapes

Paperin syöttäminen
Paperi syötetään näin:

teacher-loading-paper

Ongelmien etsiminen
Tämän CNC-koneen mallissa on neljä ongelmaa, jotka on korjattava, jotta ohjelma toimii oikealla tavalla:

 1. Paperinsyöttöpyörä puuttuu, minkä takia Y-akseli ei toimi oikein.
 2. CNC-koneen yläosaa ei ole liitetty oikein alaosaan.
 3. Paperinsyöttöhammaspyörät ovat väärässä järjestyksessä, minkä vuoksi paperi menee liian nopeasti CNC-koneeseen.
 4. Kynätelinettä ei ole kiinnitetty, minkä vuoksi X-akseli ei toimi oikein.
teacher-question

Helpot korjaukset
Tämä on helpoin tapa korjata nämä ongelmat. Pidä kuitenkin mielessä, että oppilaiden on tarkoitus keksiä ratkaisut itse.

teacher-solution

Mahdollinen päivitys
Oppilaat voivat kehittää CNC-konettaan eteenpäin lisäämällä siihen värianturin.

teacher-improve

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Invention-Squad Broken Step03-Program fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Invention-Squad Broken Teacher Solution fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:
*Laita esille rajattu määrä palikoita, joita oppilaat voivat käyttää ongelmien korjaamiseen

 • Pyydä kaikkia tiimejä korjaamaan samat asiat yhtä aikaa, jotta suorituksia on helpompi arvioida

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaita piirtämään tulostimella monimutkaisia muotoja, kuten kaaria
 • Pyydä oppilaita muuttamaan tämä malli 3D-tulostimeksi lisäämällä siihen Z-akseli

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat kuvailla esineen toimintaa.
 • Oppilaat osaavat kuvailla esineen ominaisuuksia, sen hyötyjä ja selittää mihin niitä tarvitaan.
 • Oppilaat osaavat laatia tehokkaita argumentteja.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Osaan kuvailla esineen toimintaa
 • Keltainen palikka: Osaan kuvailla yksityiskohtaisesti esineen toimintaa ja kertoa, mihin sitä voi käyttää.
 • Violetti palikka: Pystyn vakuuttamaan jonkun siitä, että olen keksinyt maailman siisteimmän jutun.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita eläytymään ja esittämään asiakastukipuhelu.

  ▷ Yksi oppilas kuvailee ongelmaa.
  ▷ Toinen oppilas kertoo, miten se korjataan.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Pyydä oppilaita selvittämään paperinsyöttimen hammaspyörien välityssuhde.
 • Pyydä heitä kertomaan asianmukaista sanastoa käyttämällä, miten se ohjaa paperin syöttönopeutta CNC-koneeseen.
 • Pyydä heitä selittämään (ja kokeilemaan!), mitä tapahtuisi, jos hammaspyörien paikat vaihdettaisiin.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Liiketoiminta ja rahoitus (yrittäjyys)
 • Opetus ja koulutus (opettaminen)
 • Media ja viestintä (mediatekniikka)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Arvioivat suunnitteluratkaisun toimivuutta
 • Etsivät ongelmat ja korjaavat ne

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja
Kyniä

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (3-6lk):

 • ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävät

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2 (3-6lk):

 • vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvä käytös

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (3-6lk):

 • yhteisöllisen oppimisen vahvistaminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (3-6lk):

 • ryhmässä toimiminen, vastavuoroisuus, neuvottelutaidot

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (3-6lk):

 • yhteistyön harjoitteleminen, ratkaisujen etsiminen, päätöksenteko
 • yhdenvertaisuuden, osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemukset

Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka T3: Kysymysten esittäminen, havaintojen ja perusteltujen päätelmien tekeminen
Matematiikka T5: Ongelmanratkaisutaidot
Matematiikka T14: Toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikka S1: Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä
Ympäristöoppi T7: Arjen teknologisten sovellusten käyttö, merkitys ja toimintaperiaatteet, kokeileminen, keksiminen ja uuden luominen yhdessä toimien

Oppilaan materiaali

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.