SPIKE™ Prime -setti

Suunnittele jollekin toiselle

Ratkaise proteeseihin liittyvä todellinen ongelma suunnitteluprosessin avulla.

120 + min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Varaudu käyttämään tähän projektiin useita oppitunteja.

Osa A

2. Keskustele (15 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (30 min)

 • Anna oppilaille aikaa ideoida.
 • Pyydä heitä valitsemaan pareittain kaksi ideaa, joita he haluaisivat kokeilla.

Osa B

4. Selitä (45 min)

 • Pyydä pareja rakentamaan ja testaamaan kaksi valitsemaansa ratkaisua.
 • Varmista, että he voivat laatia omat taulukkonsa ja kerätä niihin tietoja testausmenetelmästään.

Osa C

5. Syvennä (45 min)

 • Pyydä tiimejä esittelemään tuloksensa, ja keskustelkaa niistä yhdessä.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustelkaa proteeseista ja siitä, mitä oppilaat tekisivät, jos heidän pitäisi korvata jonkun henkilön käsi kokonaan uudella toiminnolla.

 • Pyydä heitä ajattelemaan henkilöä, jolta puuttuu jokin raaja, ja sitä, mitä he haluaisivat kaikkein mieluiten tehdä proteesilla.
 • Kannusta oppilaita sanomaan ääneen ihan hullujakin ideoita ja keksimään käsi uudelleen. Mitä kokki, mekaanikko tai vaikkapa oppilas haluaisi, että hänen käden tilallaan olisi?
teacher-ignite-discussion

David Aguilar Amphoux

Rakennusvinkkejä

Avoimet ratkaisut
Tämä projekti on suunniteltu niin, että jokainen oppilas tai tiimi voi keksiä oman ratkaisunsa.

Esimerkkiratkaisu
Anna kaikille oppilaille sama lähtökohta, ja pyydä heitä rakentamaan tämä käsivarsi. Pyydä heitä tekemään siitä yksilöllinen suunnittelemalla siihen jokin erityistoiminto, kuten tarttuminen melko isoihin esineisiin.

Tätä ideaa voit käyttää suunnittelun lähtökohtana.

teacher-example
lesson-header

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Invention-Squad Design for Someone Teacher Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Käytä ehdotettua esimerkkiratkaisua kaikkien oppilaiden suunnittelun lähtökohtana
 • Rajaa tehtävä vain yhteen tiettyyn toimintoon, kuten hedelmän poimimiseen tai ovenkahvan kääntämiseen.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Kutsu proteesiasiantuntija yliopistosta tai sairaalasta esiintymään koko luokalle.
 • Yrittäkää suunnitella yhdessä asiantuntijan kanssa tosielämän ratkaisu jollekin henkilölle.
 • Käyttäkää 3D-tulosteita tai laserleikattuja osia, jos teillä on nämä työkalut käytössänne.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat tunnistavat ongelman keskeiset osat.
 • Oppilaat osaavat itsenäisesti suunnitella luovan, toimivan ratkaisun.
 • Oppilaat osaavat kertoa ideoistaan selkeästi.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Onnistuin saamaan aikaan uuden käden.

 • Keltainen palikka: Onnistuin saamaan aikaan uuden käden, jolla pystyy luovasti suorittamaan halutun toiminnon.

 • Violetti palikka: Onnistuin saamaan aikaan uuden käden, jolla pystyy luovasti suorittamaan halutun toiminnon, ja esittelin ideani selkeästi ja ymmärrettävästi.

 • Vertaisarviointi*
  Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.

 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.

student-05

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita dokumentoimaan suunnitteluprosessi esimerkiksi tekstin, kuvien, videoiden ja luonnosten avulla ja kirjoittamaan keksinnöistään muistikirja.
 • Pyydä heitä esittelemään projekti suuremmalle yleisölle (esim. tiedetapahtumassa).

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Terveystiede (biolääketiede)
 • Terveystieteet (lääketiede ja terveydenhuolto)
 • Terveystieteet (sairaanhoitaja)
 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Kehittävät ratkaisun todelliseen olemassa olevaan ongelmaan suunnitteluprosessin avulla

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (3-6lk):

 • toisten näkemysten kuunteleminen
 • vertaisoppiminen ja vuorovaikutus
 • ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävät
 • mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta edistävä työskentely
 • mielikuvitus ja luovat ratkaisut

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2 (3-6lk):

 • itsensä ilmaiseminen
 • vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvä käytös

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 (3-6lk):

 • teknologian monimuotoisuus, merkitys ja vaikutukset

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (3-6lk):

 • yhteisöllisen oppimisen vahvistaminen
 • omien ideoiden toteuttaminen tvt:n avulla yksin ja yhdessä
 • ohjelmoinnin kokeileminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (3-6lk):

 • projektien toteuttaminen, oman työn arvostaminen
 • työskentely järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti
 • ryhmässä toimiminen, vastavuoroisuus, neuvottelutaidot
 • ponnisteleminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

**Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (3-6lk):

 • yhteistyön harjoitteleminen, ratkaisujen etsiminen, päätöksenteko
 • yhdenvertaisuuden, osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemukset

Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka T5: Ongelmanratkaisutaidot
Matematiikka T14: Toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikka S1: Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä
Ympäristöoppi T7: Arjen teknologisten sovellusten käyttö, merkitys ja toimintaperiaatteet, kokeileminen, keksiminen ja uuden luominen yhdessä toimien
Käsityö T2: Kokonaisen käsityöprosessin (tuotesuunnitteluprosessi) hahmottaminen
Käsityö S1: Ideointi
Käsityö S6: Dokumentointi ja arviointi

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.