SPIKE™ Prime -setti

Apua!

Seuraa tunnin suunnitelmaa ja määrittele ongelma.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Sen avulla oppilaat pääsevät helposti alkuun LEGO® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain Kiki-koiran.
 • Pyydä heitä suorittamaan ensimmäinen ohjelmointipino ja kertomaan, mitä heidän mielestään tapahtuu.
 • Pyydä heitä suorittamaan toinen ohjelmointipino.
 • Anna heille yksi minuutti aikaa tehdä lista kaikista mahdollisista ongelmista, joita Kikillä voi olla uusien äänien takia.

4. Selitä (5 min)

 • Yhdistä kaksi tiimiä pariksi ja pyydä heitä vertailemaan listojaan ja keskustelemaan niistä. Ohjaa keskustelu ongelman määrittelemiseen.

5. Syvennä (10 min)

 • Pyydä tiimejä keksimään uusi tarina ja määrittämään uusia ongelmia valitsemalla omia ääniä ja päivittämällä ohjelmiaan niiden mukaisesti.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu lemmikkieläimistä kysymällä, onko oppilailla lemmikkieläimiä. Keskustelkaa lyhyesti joidenkin lemmikkieläinten käyttäytymisestä ja keskittykää siihen, miten oppilaat pystyvät tunnistamaan lemmikkieläintensä mahdolliset ongelmat, kuten esimerkiksi seuraavat:

 • Onko jonkun oppilaan kissa pitänyt joskus outoa ääntä?
 • Haukkuuko tai muriseeko jonkun koira?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Miten se toimii?
Tässä mallissa oleva värianturi tunnistaa esineiden värit ja reagoi niihin. Värianturi tunnistaa useita värisävyjä. Katso SPIKE-sovelluksen ohjeosiosta lisätietoja värianturista.

teacher-music

Tee siitä yksilöllinen
Anna oppilaiden tehdä malleista oman näköisiään lisäämällä niihin palikoita ja muita luokkahuoneesta löytyviä osia.

teacher-make-your-own

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Invention-Squad Help Step03-Program - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Invention-Squad Help Teacher Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Rajaa tapahtumapaikkojen vaihtoehtoja (esim. talo, puisto tai kaupungin katu)

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Poista helpot ja itsestään selvät vaihtoehdot (esim. Kiki haukkuu, koska ovikello soi), ja haasta oppilaat keksimään luovia ongelmien kuvauksia
 • Ohjaa tiimit antamaan toisilleen tarinoiden ääniä, ja vertaile, miten eri tiimit määrittävät ongelmia

  ▷ Huomautus: ”tarina” tarkoittaa kolmen äänen sarjaa, yksi ääni kullekin värilohkolle

 • Pyydä oppilaita käymään koko suunnitteluprosessi läpi ongelman määrittämisen jälkeen, jotta he löytävät ratkaisun ongelmaan
 • Tehkää kielitaitolisätehtävä.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat määrittää ongelmia erilaisten havaintojen perusteella.
 • Oppilaat osaavat kertoa havaitsemansa ongelman yksityiskohdat.
 • Oppilaat ymmärtävät, mitä eroa on ongelman ja sen ratkaisun määrittämisellä.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Tunnistin yhden ongelman jokaisesta Kikin tarinasta.
 • Keltainen palikka: Tunnistin useita ongelmia jokaisesta Kikin tarinasta.
 • Violetti palikka: Tunnistin useita ongelmia jokaisesta Kikin tarinasta, ja kuvailin niitä kaikkia yksityiskohtaisesti.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita jakamaan lista eri tavoilla:

  ▷ Esittelemällä sen luokalle
  ▷ Osana luokan keskustelua
  ▷ Pienissä 8–10 oppilaan ryhmissä

 • Pyydä oppilaita antamaan positiivista ja rakentavaa palautetta muille tiimeille.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Talotekniikka ja arkkitehtuuri (arkkitehtuuri)
 • Liiketoiminta ja rahoitus (yrittäjyys)
 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Määrittelevät ongelman
 • Alkavat määritellä kriteerejä, jotka johtavat lopulta ratkaisuun

LEGO Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (3-6lk):

 • ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävät
 • mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta edistävä työskentely
 • mielikuvitus ja luovat ratkaisut

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2 (3-6lk):

 • itsensä ilmaiseminen
 • vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvä käytös

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (3-6lk):

 • yhteisöllisen oppimisen vahvistaminen
 • omien ideoiden toteuttaminen tvt:n avulla yksin ja yhdessä
 • ohjelmoinnin kokeileminen

Äidinkieli T1: Toimiminen erilaisissa viestintäympäristöissä
Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka T3: Kysymysten esittäminen, havaintojen ja perusteltujen päätelmien tekeminen
Matematiikka T5: Ongelmanratkaisutaidot
Matematiikka T14: Toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikka S1: Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.