SPIKE™ Prime -setti

Supersiivous

Testaa kahden erilaisen tarttujamallin tehokkuutta ja mieti, kumpi malli on parempi sovittujen testauskriteerien perusteella.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain käsiohjaimen ja kaksi testitarttujaa.
 • Pyydä heitä suorittamaan testiohjelma, että he näkevät, miten tarttujat toimivat.

4. Selitä (10 min)

 • Pyydä oppilaita testaamaan tarttujia tarttumalla niillä esineisiin:
  o Erikokoiset mutta samanpainoiset esineet (testi 1)
  o Eripainoiset mutta samankokoiset esineet (testi 2)
 • Muistuta heitä merkitsemään testitulokset testitaulukoihin.

5. Syvennä (10 min)

 • Keskustelkaa testituloksista luokassa.
 • Pyydä oppilaita keräämään esineitä luokasta ja miettimään, kummalla tarttujalla on parempi tarttua kuhunkin esineeseen.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu testauksesta kysymällä kysymällä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miksi ihmiset käyttävät tarttujia roskien keräämiseen?
 • Millä tavoilla voit selvittää, kumpi tarttuja on parempi?
 • Oletko koskaan katsonut tuotearviointeja verkossa?

Voit näyttää tuotearviointivideon oppilaiden innostuksen herättämiseksi.

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: Tarttuja 1
 • Oppilas B: Tarttuja 2 ja ohjain
teacher-2parts

Suunniteltu tarttumaan

Tarttuja 1 on suunniteltu tarttumaan kevyisiin, taipuisiin esineisiin. Siinä on taipuisat pihdit, joten sillä ei pysty tarttumaan hyvin isoihin, painaviin tai sileisiin esineisiin.

Tarttuja 2 on suunniteltu tarttumaan isoihin, painaviin esineisiin. Sen kaksisormisilla pihdeillä on lähes mahdotonta tarttua pieniin esineisiin.

teacher-2grabbers

Käytä tavallisia esineitä
Voit käyttää testauksessa mitä tahansa helposti saatavilla olevia esineitä. Oppilaat voivat vaikka valita omat esineensä luokkahuoneesta.

Ehdotuksia kevyiksi esineiksi:

 • LEGO palikka (pieni)
 • Paperista rypistetty pallo (keskikokoinen)
 • Tyhjä muovipullo (iso)

Ehdotuksia keskikokoisiksi esineiksi:

 • Paperista rypistetty pallo (kevyt)
 • Pino LEGO pyöriä (keskiraskas)
 • Omena (tai jokin muu pyöreä hedelmä) (painava)
teacher-objects

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Invention-Squad Super-Cleanup Step04-Program - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Testaa vain kahta esinettä (esim. iso esine, kuten pullo, ja pieni esine, kuten kynä)

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Anna oppilaiden määrittää itse testauskriteerit
 • Anna oppilaiden suunnitella tarttujat itse, ja testatkaa heidän mallinsa.
 • Tehkää matematiikka- tai kielitaitolisätehtävä

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat ymmärtävät testauskriteerit
 • Oppilaat osaavat suorittaa vertailukelpoisen testauksen.
 • Oppilaat osaavat tehdä johtopäätöksiä testitulosten perusteella ja kertoa niistä selkeästi.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Testasin onnistuneesti yhden tarttujan.
 • Keltainen palikka: Testasin onnistuneesti kaksi tarttujaa.
 • Violetti palikka: Testasin onnistuneesti kaksi tarttujaa ja valitsin paremman mallin testitulosten perusteella.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-08

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita tekemään esitelmä tai arviointivideo, jossa he kertovat molempien tarttujien hyvät ja huonot puolet.
 • Pyydä oppilaitasi julkaisemaan videot sosiaalisessa mediassa, ja käytä katsojien kommentteja palautteena.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Kerro, että esineitä voi arvioida erilaisia painotuskertoimia käyttämällä. Esimerkiksi tehokkuutta voi mitata painottamalla eri kriteerejä seuraavasti: ulkonäkö 25 %, kustannukset 20 %, siirrettävyys 5 % ja paino 50 %. Selitä, että painotuskertoimien summaksi on tultava 100 %.
 • Pyydä oppilaita antamaan molemmille tarttujille pisteet (-1 tai +1 pistettä) jokaisesta kriteeristä, ja kokeile, millaisia pistemääriä tarttujat saavat kun painotat antamiasi pisteitä painotuskerrointen mukaan.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Maatalous ja puutarhaviljely (puutarha-ala)
 • Liiketoiminta ja rahoitus (yrittäjyys)
 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Määrittelevät testauskriteerit kahdelle eri mallille
 • Testaavat kahta mallia käyttämällä erimuotoisia ja -kokoisia esineitä
 • Antavat suosituksen parhaasta mallista

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja
Tyhjä muovipullo
Palloksi rypistetty paperi
Omena (tai vastaavan painoinen esine)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (3-6lk):

 • asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden havainnointi
 • toisten näkemysten kuunteleminen
 • tiedon rakentuminen
 • vertaisoppiminen ja vuorovaikutus

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2 (3-6lk):

 • itsensä ilmaiseminen
 • vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvä käytös

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (3-6lk):

 • ohjelmoinnin kokeileminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (3-6lk):

 • ryhmässä toimiminen, vastavuoroisuus, neuvottelutaidot
 • ponnisteleminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (3-6lk):

 • yhteistyön harjoitteleminen, ratkaisujen etsiminen, päätöksenteko
 • yhdenvertaisuuden, osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemukset

Äidinkieli T1: Toimiminen erilaisissa viestintäympäristöissä
Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka T3: Kysymysten esittäminen, havaintojen ja perusteltujen päätelmien tekeminen
Matematiikka T5: Ongelmanratkaisutaidot
Matematiikka T13: Taulukoiden ja diagrammien tulkitseminen, tilastot ja todennäköisyydet
Matematiikka T14: Toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikka S1: Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikka S4: Geometria ja mittaaminen
Matematiikka S5: Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyydet
Ympäristöoppi T6: Syy-seuraussuhteiden tunnistaminen, johtopäätösten tekeminen ja tutkimustulosten esittäminen
Ympäristöoppi T7: Arjen teknologisten sovellusten käyttö, merkitys ja toimintaperiaatteet, kokeileminen, keksiminen ja uuden luominen yhdessä toimien
Ympäristöoppi T13: Erilaisten ympäristöön ja ihmiseen liittyviä ilmiöitä kuvaavien mallien ymmärtäminen, käyttäminen ja tekeminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.