SPIKE™ Prime -setti

Automatisoi työt!

Luo ja ohjelmoi automaattinen apuri, joka tunnistaa oikean paketin värin perusteella ja lähettää sen.

120 + min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Mieti valmiiksi sopiva paikka, jossa malleja voi säilyttää oppituntien välillä.
 • Laadi keksijän muistikirja ja lisää siihen tarkentavia kysymyksiä, joiden avulla oppilaat pystyvät seuraamaan työnsä edistymistä. Katso mallia mukana toimitetusta keksijän muistikirjasta.

Osa A

2. Keskustele (10 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Selitä oppitunnin kulku ja kerro, että tämä projekti kestää seuraavat 2–3 tuntia.

3. Työskentele (35–55 min)

 • Selitä ongelma, joka oppilaiden tulee ratkaista.
 • Anna heille vähän aikaa ideoida ratkaisuja.
 • Pyydä heitä luomaan pseudokoodi niille toiminnoille, jotka he aikovat ohjelmoida.
 • Pyydä heitä rakentamaan pareittain automaattinen apuri.

4. Selitä (10 min)

 • Varmista, että oppilaasi tunnistavat ja kirjaavat ylös kaikki ongelmat, jotka he kohtaavat ratkaisujaan kehittäessään.

Osa B

5. Syvennä (60 min)

 • Anna oppilaiden viimeistellä ohjelmansa. Kannusta tiimejä yhteistyöhön.
 • Pyydä tiimejä esittelemään ratkaisunsa luokalle.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu roboteista kysymällä olennaisia kysymyksiä, kuten:

 • Miten tehdasrobotit toimivat?
 • Mitä asioita ne pystyvät aistimaan? Värejä? Muotoja? Kokoja?
 • Millainen moottoroitu mekanismi tehdasroboteissa on?
 • Mistä robotti tietää oman sijaintinsa?
 • Mihin asioihin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota, että robottien liikkeet ovat tarkkoja ja toistettavia?

Voit palata LEGO ideoita -oppituntiin ja palauttaa ideoiden luomisen oppilaiden mieliin.

Rakennusvinkkejä

Avoimet ratkaisut
Tämä projekti on suunniteltu niin, että jokainen oppilas tai tiimi voi keksiä oman ratkaisunsa.

Esimerkkiratkaisu
Voit käyttää tätä ideaa oppilaiden suunnitteluprosessin edistämiseksi.

teacher-example
lesson-header

Mallien yhdistäminen
Yhdistäkää kaikkien luokan oppilaiden luomukset.

teacher-combine

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Kickstart your business Automate it Teacher Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Aloittakaa rakentamalla esimerkkiratkaisu ja parantelemalla sitä

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaita ohjelmoimaan mahdollisimman paljon erilaisia toimintoja
 • Pyydä joitakin tiimejä rakentamaan toimituskärryjä ja yhdistämään ne tehdasrobotteihin, jolloin saatte aikaan kaikkien aikojen suurimman automatisoidun tehtaan.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat tunnistavat ongelman keskeiset osat.
 • Oppilaat osaavat itsenäisesti suunnitella luovan, toimivan ratkaisun.
 • Oppilaat osaavat kertoa ideoistaan selkeästi.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Rakensin onnistuneesti automaattisen apurin.
 • Keltainen palikka: Rakensin onnistuneesti automaattisen apurin, joka ratkaisee ongelman itse keksimälläni tavalla.
 • Violetti palikka: Rakensin onnistuneesti automaattisen apurin, joka ratkaisee ongelman itse keksimälläni tavalla ja esittelin ajatukseni selkeästi.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-07

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita dokumentoimaan suunnitteluprosessi esimerkiksi tekstin, kuvien ja luonnosten avulla ja perustamaan muistikirja keksinnöistään.
 • Pyydä heitä esittelemään projekti suuremmalle yleisölle (esim. koko koulun tapahtumassa tai julkaisemalla siitä video verkkoon).
 • Pyydä oppilaita tekemään heidän tehdastaan tai yritystään esittelevä verkkosivu.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Liiketoiminta ja rahoitus (yrittäjyys)
 • Tietotekniikka (sovelluskehitys)
 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Keksivät ratkaisun ongelmaan ohjelmoinnillisen ajattelun taitoja käyttämällä.

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • havaintojen tekeminen
 • ongelmanratkaisu
 • argumentointi
 • johtopäätösten tekeminen
 • systeeminen ajattelu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely
 • uravalinnat

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 (7-9lk):

 • Mielipiteen ilmaiseminen rakentavasti
 • Toimiminen esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 (7-9lk):

 • teknologian merkityksen ymmärtäminen
 • teknologian toimintaperiaatteita

Monilukutaito L4 (7-9lk):

 • Monipuolinen viestintä

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • ohjelmointi

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan
 • yhteistyötaidot
 • työprosessit
 • hypoteesien asettaminen
 • vaihtoehtojen kokeileminen
 • johtopäätösten tekeminen

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Matematiikka T9: Tieto- ja viestintäteknologia matematiikan opiskelussa ja ongelmien ratkaisemisessa
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen
Käsityö T3: Innovaatioiden kehittäminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.