SPIKE™ Prime -setti

Tosi hyvässä tallessa!

Vahvista kassakaapin salausta käyttämällä useita ehtoja yhtä aikaa.

90 - 120 min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain supervarman kassakaapin.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma, jotta he näkevät, miten lukko toimii.

Selitä (5 min)

 • Aloita keskustelu siitä, miten ja milloin ehtolauseissa voi käyttää JA- ja TAI-ehtoja

Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita tekemään supervarmoista kassakaapeistaan entistä turvallisempia lisäämällä ohjelmiinsa useita ehtoja käyttäviä ehtolauseita.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu esineiden korjaamisesta kysymällä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mitä voi tapahtua, jos joku hakkeroi salasanasi?
 • Miten voit arvioida salasanan vahvuuden?
 • Mitä tarkoittaa useita ehtoja yhdistelevä ehtolause?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: Supervarma kassakaappi
 • Oppilas B: Supervarma kassakaappi
teacher-tandem

Sijoita moottorit oikein
Varmista, että kassakaapin vipu on ylhäällä, kun käynnistät ohjelman.

teacher-arm-up

Lukituksen avaaminen käsin
Tässä mallissa on manuaalinen avain, jolla oven lukituksen voi tarvittaessa avata.

teacher-manual-unlock

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Teacher Solution - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Teacher Other - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Käytä vain yhtä ehtolausetta, joka sisältää useita ehtoja.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaita lisäämään malleihinsa enemmän sensoreita (esim. etäisyyssensori tai voima-anturi) ja keksimään niitä hyödyntäviä ehtoja.
 • Pyydä tiimejä haastamaan joku toinen tiimi avaamaan supervarman kassakaappinsa lukitus
 • Pyydä oppilaita käyttämään EI-funktiota, kun he määrittävät ehtoja

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat ymmärtävät, mitä useita ehtoja yhdistelevä ehtolause tarkoittaa.
 • Oppilaat osaavat käyttää useita ehtoja ohjelmassaan.
 • Oppilaat osaavat keskustella digitaalisesta turvallisuudesta riittävällä tarkkuudella.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Käytin useita ehtoja sisältävää ehtolausetta ohjelmassani.
 • Keltainen palikka: Käytin kahta useita ehtoja sisältävää ehtolausetta ohjelmassani.
 • Violetti palikka: Käytin useampaa kuin kahta useita ehtoja sisältävää ehtolausetta ja loin supervarman ohjelman!

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-07

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita tutkimaan digitaaliseen turvallisuuteen liittyvien käsitteiden merkityksiä:

  ▷ Boolen logiikka
  ▷ Ehto
  ▷ Yhdistelmäehtolause (Compound conditional statement)
  ▷ JA, TAI, TAI/EI, EI
  ▷ Salaus
  ▷ Aakkoskoosta riippuvainen (case-sensitive)

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Tietotekniikka (ohjelmointi)
 • Tietotekniikka (sovelluskehitys)
 • Tietotekniikka (Oracle / tietokannan ohjelmointi)
 • Tietotekniikka (verkkosivujen suunnittelu)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Tutustuvat ehtolauseisiin, jotka sisältävät useita ehtoja.

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • oman työn suunnittelu
 • työskentelyprosessin ja etenemisen arviointi
 • tavoitteiden asettaminen
 • havaintojen tekeminen
 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • ongelmanratkaisu
 • argumentointi
 • johtopäätösten tekeminen
 • systeeminen ajattelu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely
 • uravalinnat

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • ohjelmointi
 • tietoturvariskeiltä suojautuminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • vaihtoehtojen kokeileminen
 • johtopäätösten tekeminen

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen
Käsityö T3: Innovaatioiden kehittäminen
Käsityö T6: Tieto- ja viestintäteknologian käyttö, dokumentoiminen, jakaminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.