SPIKE™ Prime -setti

Hyvässä tallessa

Lukitse kassakaapin ovi tai avaa sen lukitus ehtolauseita käyttämällä.

90 - 120 min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain kassakaapin.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma, jotta he näkevät, miten lukko toimii.

4. Selitä (5 min)

 • Aloita keskustelu siitä, miten kassakaapista voi tehdä entistä turvallisemman ehtoja lisäämällä.

5. Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita tekemään kassakaapeistaan entistä turvallisempia lisäämällä ohjelmiinsa enemmän ehtoja.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu esineiden korjaamisesta kysymällä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Osaako joku kertoa esimerkin turvalaitteesta?
 • Millainen on vahva tai heikko salasana?
 • Mitä ehto tarkoittaa?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: kassakaapin ovi
 • Oppilas B: kassakaapin lokero
teacher-tandem

Valmiina seuraavaan oppituntiin
Tätä mallia käytetään pohjamallina myös seuraavalla oppitunnilla, jonka nimi on Tosi hyvässä tallessa. Sen vuoksi mukana on moottori, jota ei käytetä tässä mallissa. Moottorin johto kiinnitetään tämän malliversion takaosaan.

teacher-ready-next-lesson

Lukituksen avaaminen käsin
Tässä mallissa on manuaalinen avain, jolla oven lukituksen voi tarvittaessa avata.

teacher-manual-unlock

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher-Solution - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher Other - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Selitä ohjauspaneelin avulla oppilaille, kuinka monta astetta moottoria on käännetty (katso SPIKE-sovelluksen ohjevalikosta lisätietoja ohjauspaneelin toiminnasta)

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaita tekemään kassakaapistaan oman näköisensä valomatriisia ja äänitehosteita muokkaamalla.
 • Pyydä tiimejä muokkaamaan ohjelmaansa ja haastamaan toinen tiimi avaamaan kassakaappinsa lukitus.
dashboard

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat ymmärtävät, mitä ehto tarkoittaa.
 • Oppilaat osaavat käyttää ehtoja ohjelmassaan.
 • Oppilaat osaavat keskustella digitaalisesta turvallisuudesta riittävällä tarkkuudella.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Käytin yhtä ehtoa ohjelmassani.
 • Keltainen palikka: Käytin kahta ehtoa ohjelmassani.
 • Violetti palikka: Käytin useampaa kuin kahta ehtoa ja loin todella hienon ja turvallisen ohjelman!

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita tutkimaan digitaaliseen turvallisuuteen liittyvien käsitteiden merkityksiä:

  ▷ Boolen logiikka
  ▷ Ehto
  ▷ Salaus
  ▷ Merkkikoosta riippuvainen (case-sensitive)

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Tietotekniikka (ohjelmointi)
 • Tietotekniikka (sovelluskehitys)
 • Tietotekniikka (Oracle / tietokannan ohjelmointi)
 • Tietotekniikka (verkkosivujen suunnittelu)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Tutustuvat ehtolauseiden käyttämiseen ohjelmoinnissa.
 • Osaavat selittää digitaalisen turvallisuuden periaatteet.

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • oman työn suunnittelu
 • työskentelyprosessin ja etenemisen arviointi
 • tavoitteiden asettaminen
 • havaintojen tekeminen
 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • ongelmanratkaisu
 • argumentointi
 • johtopäätösten tekeminen
 • systeeminen ajattelu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely
 • uravalinnat

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • ohjelmointi
 • tietoturvariskeiltä suojautuminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • vaihtoehtojen kokeileminen
 • johtopäätösten tekeminen

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen
Käsityö T3: Innovaatioiden kehittäminen
Käsityö T6: Tieto- ja viestintäteknologian käyttö, dokumentoiminen, jakaminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.