SPIKE™ Prime -setti

Epäkunnossa

Etsi ja korjaa ohjelman virheet, jotta toimituskärry toimii oikealla tavalla.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header-BI

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (15 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain kärryn.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma ja pitämään mielessä, että siinä on muutamia virheitä, jotka on korjattava.

4. Selitä (5 min)

 • Pyydä oppilaitasi kertomaan virheiden etsintämenetelmistään.

5. Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita suorittamaan toinen ohjelmointipino.
 • Pyydä heitä tekemään luettelo kaikista virheistä, jotka he löytävät.
 • Anna heille muutama minuutti aikaa korjata ohjelma.
 • Pyydä tiimejä kirjoittamaan omat ohjelmansa, jonka ohjaamana heidän kärrynsä seuraa toista polkua, kuten videossa näytetään.
 • Varmista, että tiimit kirjaavat ylös tärkeimmät toimintonsa, jotta heidän ohjelmiinsa ei tulisi virheitä.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu prototyypeistä kysymällä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten korjaat pyöräsi, jos se menee rikki?
 • Mitä teet, jos puhelimen tai tabletin päivitys epäonnistuu?
 • Miten tarkistat ratkaisusi, kun ratkaiset matematiikkaongelmaa?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header-BI

Rakennusvinkkejä

Hauska pieni kärry
Tämä toimituskärry liikkuu ainutlaatuisella tavalla. Kahden edessä olevan keskikokoisen moottorin ansiosta kärry liikkuu eteen- ja taaksepäin, ja takana oleva iso moottori huolehtii ohjauksesta. Malli on tarkoituksella suunniteltu hieman arvaamattomaksi.

teacher-funny-build

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Kickstart your business Out of order Step03-program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Kickstart your business Out of order Teacher Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Pidä oppitunti suuremmalle ryhmälle, ja neuvo oppilaita korjaamaan virheet

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Toteuta Ongelmakortit-PDF-tiedosto ja katso, kuinka monta ongelmaa kukin tiimi pystyy ratkaisemaan oppitunnin aikana
 • Järjestä ongelmat niin, että kaikkein haastavimmat tapaukset tulevat viimeisenä

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat löytävät virheet ohjelmasta.
 • Oppilaat osaavat korjata virheet löydettyään ne.
 • Oppilaat osaavat kirjata oikein ohjelmaan tekemänsä muutokset ja parannukset.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Löysin ohjelmasta virheitä.

 • Keltainen palikka: Löysin ja korjasin ohjelman kaikki virheet.

 • Violetti palikka: Löysin ja korjasin ohjelman kaikki virheet ja kirjasin korjaukset, jotta muut ihmiset voivat muokata ohjelmiaan minun muistiinpanojeni perusteella.

  Vertaisarviointi
  Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.

 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.

student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita laatimaan yksityiskohtainen tarkistuslista asioista, jotka on varmistettava aina kun ohjelmoidaan.
 • Näytä oppilaille, miten ohjelmiin lisätään kommentteja. Painota sitä, että kommenttien on oltava täsmällisiä ja helposti ymmärrettäviä.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

 

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Anna oppilaille matematiikkaongelma ja näytä, miten sen virheet korjataan. Keskity perusasioihin, kuten:
 • Ratkaistavan ongelman tunnistaminen
 • Prosessin kaikkien vaiheiden tarkistus

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

 

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)
 • Media ja viestintä (digitaalinen media)
 • Liikenne (autoteollisuus)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Tunnistavat ja korjaavat ohjelmointivirheet

LEGO Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • havaintojen tekeminen
 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • ongelmanratkaisu

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • ohjelmointi
 • tietoturvariskeiltä suojautuminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • vaihtoehtojen kokeileminen
 • johtopäätösten tekeminen

Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Käsityö T3: Innovaatioiden kehittäminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.