SPIKE™ Prime -setti

Tee tilauksesi

Katso käyttöohjevideo ja matki laaduntarkastusrobotin toiminnot järjestyksessä.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Sen avulla oppilaat pääsevät helposti alkuun LEGO® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain laaduntarkastusrobotin.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma ja varmistamaan, että heidän robottinsa toimii oikein.

4. Selitä (5 min)

 • Kehota oppilaita katsomaan video niin monta kertaa kuin on tarpeen, jotta he pystyvät tunnistamaan kaikki robotin toiminnot.
 • Pyydä heitä suunnittelemaan uusi ohjelmointipino pseudokoodin avulla.

5. Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita katsomaan toinen video ja tunnistamaan robotin uudet toiminnot.
 • Käske heidän kirjoittaa pseudokoodi ja uudet ohjelmointipinot.
 • Pyydä heitä miettimään pseudokoodin tarkkuuden ja ohjelman tehokkuuden välistä suhdetta.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu ongelmien purkamisesta osiin kysymällä olennaisia kysymyksiä, kuten:

 • Keksitkö joitakin esimerkkejä siitä, millaisissa arkipäiväisissä tilanteissa ratkaiset ongelmia purkamalla ne osiin?
 • Osaatko kuvailla ongelman purkamista osiin käyttämällä esimerkkinä reseptiä, videopeliä tai matematiikkaongelmaa?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: Ideantunnistin
 • Oppilas B: Robottipää
teacher-tandem-build

Sijoita moottorit oikein
Varmista, että oppilaat ovat sijoittaneet moottorit oikein, jotta tämä oppitunti voidaan pitää suunnitellulla tavalla.

teacher-align-motor

Värianturin herkkyys
Värianturi tunnistaa sormet magentan värisiksi. Kun oppilaat asettavat palikan anturin eteen, heidän on pidettävä sormensa palikan takana.

teacher-read-colors

Ohjelmointivinkkejä

teacher-pseudo

Pääohjelma

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Käytä enemmän aikaa pseudokoodin selittämiseen, ja harjoitelkaa sen jälkeen käyttämällä oppilaille tuttuja arkielämän esimerkkejä (esim. reseptin tekeminen, ohjeiden antaminen jollekin)
 • Listaa paperille pseudokoodi-ideoita, joista oppilaat voivat saada ideoita.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Tee oma video laaduntarkastusrobotin liikkeistä, jota oppilaasi voivat käyttää harjoitellessaan ongelmien purkamista osiin

  ▷ Voit myös pyytää oppilaita tekemään videoita toisilleen

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat luoda ohjelmointipinoja pseudokoodeja käyttämällä.
 • Oppilaat osaavat purkaa ongelmat (toiminnot) pseudokoodeiksi.
 • Oppilaat osaavat ohjelmoida toimintoja omia pseudokoodeja käyttämällä.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Osasin toistaa yhden toiminnon videolta.
 • Keltainen palikka: Osasin toistaa useita toimintoja videolta.
 • Violetti palikka: Osasin toistaa useita toimintoja videolta ja kirjoitin oman pseudokoodin kaikkiin ohjelmointipinoihin.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita tekemään kahden minuutin pituinen opetusvideo tai käyttöopas, jossa kerrotaan, miten laaduntarkastusrobotti kootaan ja ohjelmoidaan.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Tietotekniikka (ohjelmointi)
 • Valmistus ja suunnittelu (konetekniikka)
 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Purkavat monimutkaisen ongelman pienempiin osiin

LEGO Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • havaintojen tekeminen
 • ongelmanratkaisu
 • argumentointi
 • johtopäätösten tekeminen
 • systeeminen ajattelu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely
 • uravalinnat

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 (7-9lk):

 • teknologian merkityksen ymmärtäminen
 • teknologian toimintaperiaatteita

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
 • digitaalisten tuotosten valmistaminen
 • ohjelmointi

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • työprosessit

Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.