SPIKE™ Prime -setti

Seuraa pakettiesi matkaa

Aseta ohjelmointipinot uuteen järjestykseen ja seuraa paperilla olevaa polkua X-Y-seurantalaitteella.

90 - 120 min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain seurantajärjestelmän.
 • Näytä ja selitä, miten paperi syötetään.
 • Kehota heitä suorittamaan ohjelmointipinot ja varmistamaan, että kaikki toimii.

4. Selitä (5 min)

 • Pyydä oppilaita yhdistämään ohjelmointipinot yhdeksi ohjelmaksi, joka seuraa paperilla olevaa polkua. Muistuta, että he voivat käyttää uudelleen nykyisiä ohjelmointilohkoja.

5. Syvennä (15 min)

 • Anna oppilaille aikaa selvittää, miten toinen ohjelma toimii. Varmista, että he käyttävät valmista ohjelmakoodia uudelleen, mutta muokkaavat parametreja ohjelman aikana.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu testauksesta kysymällä kysymällä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mikä on kuvio?
 • Osaatko selittää jonkin kuvion, jonka näet tai koet arjessasi?
 • Missä yhteydessä voi käyttää jonkun muun tekemää ohjelmaa?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: seurantalaitteen yläosa
 • Oppilas B: seurantalaitteen alaosa ja osoitinneula
teacher-2parts

Tulostetut kartat
Voit käyttää tyhjää paperia, mutta tarjolla on myös tälle oppitunnille suunniteltuja karttoja. Kartalla oleva polku koostuu erilaisista muodoista, suorista kulmista, kaarista ja vinoista viivoista.

Oppilaiden on tunnistettava erilaiset kuviot ja ohjelmoitava laite liikuttamaan osoitinneulaa kartalla olevaa polkua pitkin. Ohjelmoinnissa on tarkoitus hyödyntää valmiita ohjelmapinoja ja muokata niitä tarpeen mukaan.

student-05

Paperin syöttäminen
Paperi syötetään näin:

student-03

Muuta seurantalaite piirturiksi
Oppilaat voivat muuttaa seurantajärjestelmän piirtolaitteeksi vaihtamalla osoitinneulan tilalle kynätelineen. Anna oppilaille hetki aikaa testailla piirturin avulla piirtämistä.

teacher-change-to-printer

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Kickstart your business Track your packages Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Kickstart your business Track your packages Teacher Solution - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Kickstart your business Track your packages Other Program - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Käytä aluksi vain vaaka- tai pystysuoria viivoja (käytä viistoviivoja myöhemmissä tehtävissä)

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Luo uusia ohjelmointipinoja, jotta oppilaat voivat piirtää monimutkaisempia kuvioita
 • Käytä tähän tehtävään kaksi oppituntia, jotta oppilaat pääsevät tutustumaan oppitunnin käsitteisiin perusteellisemmin.
 • Tehkää matematiikkalisätehtävä

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat tunnistavat paperilla yksinkertaiset kuviot, kuten vaakasuorat, pystysuorat ja viistot viivat.
 • Oppilaat osaavat muokata ohjelmakoodia omien tarpeidensa mukaisesti.
 • Oppilaat osaavat muokata valmiin ohjelmakoodin siten, että se toimii heidän tarkoituksessaan.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Käytin joitakin valmiita ohjelmointipinoja ja selvitin ensimmäisen kartan.
 • Keltainen palikka: Käytin ja muokkasin valmiita ohjelmointipinoja ja selvitin ensimmäisen ja toisen kartan.
 • Violetti palikka: Käytin ja muokkasin valmiita ohjelmointipinoja ja selvitin ensimmäisen ja toisen kartan, ja käytin lisäksi kommentteja ohjelmassani.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Pyydä oppilaita laatimaan taulukko, jonka avulla he voivat selvittää moottorin pyörähdyksen ja seuratun viivan pituuden välisen suhteen. Pyydä heitä ilmoittamaan tämä suhde matemaattisen lausekkeen muodossa: px + q = r.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Rakentaminen ja arkkitehtuuri (arkkitehtuuri)
 • Tietotekniikka (sovelluskehitys)
 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)
 • Liikenne (autoteollisuus)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Kehittävät kykyään tunnistaa kuvioita ja luoda vaikuttavia ohjelmia

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Kuvioiden tunnistaminen, koodin tuunaus

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • oman työn suunnittelu
 • työskentelyprosessin ja etenemisen arviointi
 • tavoitteiden asettaminen
 • havaintojen tekeminen
 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • ongelmanratkaisu
 • argumentointi
 • johtopäätösten tekeminen
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely
 • uravalinnat

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 (7-9lk):

 • teknologian merkityksen ymmärtäminen
 • teknologian toimintaperiaatteita

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • ohjelmointi

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan
 • yhteistyötaidot
 • työprosessit
 • hypoteesien asettaminen
 • vaihtoehtojen kokeileminen
 • johtopäätösten tekeminen

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Matematiikka T7: Matematiikan soveltaminen ympäröivässä yhteiskunnassa ja muissa oppiaineissa
Matematiikka T9: Tieto- ja viestintäteknologia matematiikan opiskelussa ja ongelmien ratkaisemisessa
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Matematiikka S5: Geometria
Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.