SPIKE™ Prime -setti

Älypeli

Tallenna matriisiin useita arvoja samaan aikaan, ja vertaile arvoja.

45 - 90 min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnista.

3. Työskentele (15 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain älypelin.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma ja varmistamaan, että heidän mallinsa toimii oikein. Heidän tulisi kiinnittää huomiota siihen, että pelimestari osoittaa punaisen palikan sijainnin palikkapinossa.

4. Selitä (10 min)

 • Pyydä oppilaita ohjelmoimaan toisen punaisen palikan tunnistus toisessa palikkapinossa (pelaaja 2).
 • Varmista, että oppilaasi ymmärtävät ja osaavat selittää matriisin käsitteen.

5. Syvennä (15 min)

 • Selitä muistipelihaaste ja anna oppilaille aikaa luoda omat algoritminsa.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustelkaa muistipelistä ja siitä, miten tärkeää on pitää aivot aktiivisina. Voit kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi on tärkeää pitää aivot aktiivisina?
 • Mikä on matriisi?
 • Miten matriisia käytetään muistipelissä?
 • Miten pelit voivat kehittää vanhusten muistia?

Näytä oppilaillesi video siitä, mitä tunnilla tullaan tekemään

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: Pelimestarin pää
 • Oppilas B: Pelimestarin vartalo
teacher-tandem

Värianturin käyttö
Katso SPIKE-sovelluksen ohjeosiosta lisätietoja värianturin käyttämisestä.

teacher-color

Älypelin säännöt
Tämän oppitunnin tavoitteena on ohjelmoida muistipeli.

Säännöt ovat nämä:

 • Pelaaja 1 syöttää palikkapinon pelimestarille, joka tallentaa palikkapinon värit matriisiin järjestyksessä.
 • Pelaaja 2 syöttää toisen palikkapinon pelimestarille, joka tallentaa pinon värisarjan toiseen matriisiin.
 • Pelimestariohjelma vertaa näitä kahta matriisia ja sytyttää pikselin sillä rivillä, jolla on matriisissa kaksi samanväristä palikkaa.
 • Pelaaja 2 voi muuttaa palikoidensa järjestystä ja yrittää saada ne samaan järjestykseen kuin pelaaja 1:n palikat.

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Life Hacks Braingame Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Life Hacks Braingame Teacher Solution - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Life Hacks Braingame Teacher Other - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Selitä matriisin käsite unplugged-tehtävän avulla.
 • Aloittakaa pelaamalla peliä niin, että palikkapinoissa on vain kolme paikkaa (viiden sijaan).

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä oppilaita kehittämään peliä eri tavoilla (esim. käyttämällä useampaa kuin kolmea väriä tai muuttamalla tapaa, jolla LED-valo reagoi oikeaan tai väärään värisarjaan)
 • Lisätkää peliin toiminto, jossa pelaajalla 2 on vain viisi mahdollisuutta arvata oikea sarja
 • Pyydä oppilaita tutkimaan erilaisia teorioita tietotekniikassa usein käytetyistä järjestetyistä luetteloista

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat kuvata tarkasti matriisin käsitteen.
 • Oppilaat osaavat luoda matriisin ja käyttää sitä oikein ohjelmissaan.
 • Oppilaat osaavat käyttää useita matriiseja ohjelmissaan ja verrata kunkin indeksin arvoa.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Käytin matriisia ohjelmassani.
 • Keltainen palikka: Loin toisen matriisin ohjelmaani.
 • Violetti palikka: Olen matriisimestari! Osaan suorittaa useita toimintoja matriiseilla. Anna minulle mikä tahansa matriisihaaste, niin ratkaisen sen!

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-07

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita valmistelemaan esitys, jossa he kertovat pelistä. Varmista, että he käyttävät oikeita käsitteitä, kuten:

  ▷ Todennäköisyys
  ▷ Keskimääräinen
  ▷ Keskiarvo
  ▷ Matriisi
  ▷ Matriisin solu

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Tutustukaa erilaisiin tilastotieteen käsitteisiin.

  ▷ Kerätkää dataa kahdella eri muuttujalla (esim. pelin suorittamisaika ja kuinka monta yritystä oppilaat käyttivät oikean värisarjan löytämiseen, ja tutkikaa näiden arvojen välistä suhdetta).

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Terveystiede (yleislääketiede)
 • Terveystieteet (lääketiede ja terveydenhuolto)
 • Terveystieteet (sairaanhoitaja)
 • Tietotekniikka (ohjelmointi)
 • Luonnontieteet, teknologia, insinööritaidot ja matematiikka (luonnontieteet ja matematiikka)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Tutkivat tapoja tallentaa arvoja matriisiin ja käyttää niitä keksinnössään.
 • Kehittävät kykyään tunnistaa kuvioita ja luoda vaikuttavia ohjelmia

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • havaintojen tekeminen
 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • ongelmanratkaisu
 • johtopäätösten tekeminen
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
 • digitaalisten tuotosten valmistaminen
 • ohjelmointi

Matematiikka T8: Tiedonhallinnan ja analysoinnin taidot
Matematiikka T15: Muuttujan käsite, funktion käsite
Matematiikka T19: Tilastolliset tunnusluvut ja todennäköisyydet
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Matematiikka S6: Tietojen käsittely ja todennäköisyys

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.