SPIKE™ Prime -setti

Breikkausta

Synkronoi breakdance-tanssijan moottorin liikkeet samaan rytmiin valojen ja musiikin kanssa.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Aloitusoppitunti auttaa oppilaita pääsemään alkuun LEGO©® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain breakdance-tanssijan.
 • Pyydä heitä kokeilemaan erilaisia ajoituksia ja synkronoimaan jalkojen liike keskusyksikön vilkkuvan valon kanssa.

4. Selitä (5 min)

 • Keskustelkaa liikkeiden synkronoinnista.
 • Pyydä oppilaita lisäämään liikettä tanssijan käsiin.

5. Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita lisäämään tahteja, jotka ovat samassa rytmissä tanssijan liikkeiden kanssa.
 • Kuinka monta ääntä he pystyvät synkronoimaan?
 • Pyydä heitä nyt ohjelmoimaan tanssija liikkumaan säännöllisesti (esim. 30 sekunnin välein). Tanssijan tarkoitus on muistuttaa oppilaita pitämään pieni tanssitauko.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustelkaa siitä, miten tärkeää on liikkua ja kuntoilla päivän aikana. Voit kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Kuinka usein pitäisi nousta ylös ja liikkua, jos viettää paljon aikaa istuen?
 • Kuluttavatko venyttely ja liikkuminen kaloreita?
 • Minkä tyyppistä kuntoilua voisit harrastaa pysyäksesi liikkeessä?
 • Pidätkö taukoja päivän aikana vai unohdatko ne joskus?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Rakentaminen pareittain
Jaa kunkin tiimin rakennustehtävät, jotta kaikki pääsevät osallistumaan rakentamiseen:

 • Oppilas A: breakdance-tanssijan yläosa
 • Oppilas B: breakdance-tanssijan alaosa
teacher-2-parts

Synkronoitavat asiat
Liikkeiden synkronointi tarkoittaa sitä, että kaikki liikkeet tapahtuvat rytmissä. Kaikkien liikkeiden suorittaminen voi kestää esimerkiksi yhteensä sekunnin. Näin on usein musiikissa tai tanssissa.

Tällä oppitunnilla synkronoidaan erilaisia asioita.

 1. Jalkojen liike
 2. Käsien liike
 3. Valomatriisin pikseleiden vilkkuminen
 4. Erilaiset äänet ja niiden nuottiarvot
teacher-4-sync

Lisää muita toimintoja
Saat enemmän synkronoitavaa, kun lisäät kolmannen moottorin ja etäisyyssensorin. Esimerkki:

 • Kolmannen elementin liike
 • Etäisyyssensorin valon vilkkuminen
teacher-sync-more

Tee siitä yksilöllinen
Oppilaat voivat rakentaa tanssijasta oman näköisensä lisäämällä niihin palikoita.

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Life Hacks Break Dance Step03-Program-Break-Dancer - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Life Hacks Break Dance Teacher Solution - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Life Hacks Break Dance Teacher Other 1 - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Tutki moottorin toimintoja ja moottorin hallintaa erilaisilla yksiköillä (esim. moottori käy sekuntia/astetta/kierrosta). Käytä apuna Moottorit ja anturit -aloitusmateriaalia.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä tiimejä synkronoimaan mallinsa ja luomaan flash mob -tapahtuma

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat ymmärtävät rytmin, ajoituksen ja synkronoinnin käsitteet.
 • Oppilaat seuraavat breakdance-tanssijaa tarkasti ja tekevät toimivia muutoksia ohjelmiinsa.
 • Oppilaat ymmärtävät breakdance-tanssijan toiminnan ja osaavat ohjelmoida uusia rytmejä ja tahteja lyhyessä ajassa.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Ohjelmoin tanssijan jalat liikkumaan synkronoidusti valojen kanssa.
 • Keltainen palikka: Ohjelmoin tanssijan jalat ja kädet liikkumaan synkronoidusti valojen kanssa.
 • Violetti palikka: Ohjelmoin tanssijan toistamaan liikesarjansa säännöllisesti, jotta muistaisin pitää tanssitauon.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-07

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita etsimään tietoa ja keskustelemaan siitä, miksi on tärkeää nousta säännöllisin väliajoin ylös ja liikkua, jos istuu pitkän aikaa esimerkiksi luokassa, tietokoneen edessä, televisiota katsellen tai videopelejä pelaten.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Pyydä oppilaita selittämään tahdit murtolukuina.
 • Pyydä heitä soittamaan erilaisia tahteja (esim. 2/4 ja 3/8, 5/4 ja 4/4).

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Terveystiede (biolääketiede)
 • Terveystieteet (lääketiede ja terveydenhuolto)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Käyttävät tehokkaasti erilaisia tietotyyppejä, kuten aikaa (sekunteja), nopeutta ja kierrosten asteita

LEGO Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • ongelmanratkaisu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • ohjelmointi

Matematiikka T7: Matematiikan soveltaminen ympäröivässä yhteiskunnassa ja muissa oppiaineissa
Matematiikka T9: Tieto- ja viestintäteknologia matematiikan opiskelussa ja ongelmien ratkaisemisessa
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Matematiikka S6: Tietojen käsittely ja todennäköisyys

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.