SPIKE™ Prime -setti

Sadetta vai paistetta?

Rakenna laite, joka näyttää säätiedotuksen käyttämällä numeerista, pilveen tallennettua dataa.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnista.

3. Työskentele (25 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain sääennustimen.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma. Muistuta heitä siitä, että heidän on valittava kaupunki, jotta ohjelma toimii. Käytä ensin nykyistä sijaintia.
 • Pyydä oppilaita laajentamaan ohjelmiaan käyttämällä ehtolausetta, eli JOS MUUTEN -lausetta ja osoittamaan sen avulla, sataako vai ei.
 • Pyydä oppilaita luomaan ohjelma, jonka avulla sääennustin kertoo viiden seuraavan tunnin sään.
 • Kehota heitä tallentamaan ohjelmiinsa myös seuraavat säätilat: puolipilvistä, pilvistä, lumisadetta tai sumuista.

4. Selitä (5 min)

 • Kerro, miten pilveen tallennettua dataa voi hyödyntää.
 • Kysy oppilailta, mitä he luulevat tapahtuvan, jos säälohkoon valitaan eri kaupunki tai maa.

5. Syvennä (10 min)

 • Pyydä oppilaita tallentamaan sääennustimen ennuste taulukkoon.
 • Pyydä heitä valitsemaan eri kaupunkeja ja tallentamaan vähintään kahden paikkakunnan ennusteet.
 • Pyydä heitä tallentamaan taulukoihin viiden seuraavan tunnin todellinen sää ja vertaamaan ennusteen tietoja todellisiin tietoihin. He voivat selvittää muiden kaupunkien nykyisen sään sääsivustojen tai -sovellusten avulla.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustelkaa sääennusteista, säätiedoista ja pilveen tallennetusta datasta.

 • Pyydä oppilaita kertomaan esimerkkejä siitä, mitä pilvidata heidän mielestään on.
 • Pyydä heitä määrittelemään pilvidatan käsite (esimerkiksi, että reaaliaikaiset tiedot ovat tietoja, jotka ovat aina ajan tasalla, jotka tulevat suoraan yhdestä lähteestä ja joita voi käyttää internetin kautta).

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Sijoita moottorit oikein
Varmista, että oppilaat ovat sijoittaneet moottorit oikein, jotta tämä oppitunti voidaan pitää suunnitellulla tavalla. Moottorit on asetettava nolla-asentoon, kun kädet ovat alhaalla.

teacher-align-motors

Tarkista ennusteesi
Käytä tällaista taulukkoa tai pyydä oppilaita luomaan oma taulukko, jotta he voivat tarkistaa ennusteidensa tarkkuuden.

Sääennuste: kaupunkisi

  Päivämäärä Tunti    Ennuste    Todellisuus   
1.1. 10AurinkoistaPilvistä
......
teacher-collect-data

Coding Tips

Varoitus! Tämä voi olla vaarallista!

Säälohkot toimivat vain ollessasi online-tilassa, koska ne noutavat reaaliaikaista tietoa.

Pääohjelma

SPIKE Life Hacks Rain or shine Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Solution - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Other - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Pyydä oppilaita tutkimaan vain aurinkoisia kaupunkeja

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Näytä luettelo satunnaisista kaupungeista ympäri maailmaa ja kysy oppilailta, mitkä kaupungit sopisivat parhaiten lomakohteiksi
 • Pyydä oppilaita tekemään malleistaan oman näköisiään lisäämällä niihin palikoita

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat kuvata tarkasti pilvidatan käsitteen.
 • Oppilaat osaavat luoda ja käyttää pilvidataa ohjelmissaan.
 • Oppilaat osaavat käyttää pilvidataa koottuja tuloksia tarkan sääennusteen laatimiseksi.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Loin ohjelman kaupunkini tarkan sääennusteen laatimiseksi.
 • Keltainen palikka: Loin ohjelman kahden kaupungin tarkan sääennusteen laatimiseksi.
 • Violetti palikka: Loin ohjelman kahden kaupungin tarkan sääennusteen laatimiseksi, ja löysin parhaan lomakohteen – Haluatko rannalle vai hiihtämään?

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita esittämään television säätiedotus. Katsokaa internetistä videoita säätiedotuksista, ja pyydä oppilaita luomaan oma säätiedotus LEGO malleja ja muita esittelymateriaaleja käyttämällä. He voivat myös ehdottaa hyviä lomakohteita!

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Sääennusteet ovat nimensä mukaisesti ennusteita tulevista tapahtumista, joten siksi ne eivät aina pidä paikkaansa. Pyydä oppilaita laskemaan tietojensa tarkkuusprosentti taulukon tietojen perusteella.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Luonnontiede, teknologia, insinööritaidot ja matematiikka (insinööritaidot ja teknologia)
 • Luonnontieteet, teknologia, insinööritaidot ja matematiikka (luonnontieteet ja matematiikka)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Tutustuvat reaaliaikaisten säätietojen hyödyntämiseen.

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • havaintojen tekeminen
 • asioiden väliset vuorovaikutussuhteet
 • johtopäätösten tekeminen
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 (7-9lk):

 • teknologian toimintaperiaatteita
 • Matematiikka T15: Muuttujan käsite, funktion käsite
  Matematiikka T19: Tilastolliset tunnusluvut ja todennäköisyydet
  Matematiikka S6: Tietojen käsittely ja todennäköisyys
  Biologia T7: Luonnontieteellisen ajattelun taidot ja syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen
  Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen
  Fysiikka T9: Tiedon ja mittaustulosten hankkiminen sekä esittäminen tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.