SPIKE™ Prime -setti

Toista viisi kertaa

Laske muuttujien avulla harjoituksen aikana tehtyjen istumaannousujen ja kulutettujen kalorien määrä.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnista.

3. Työskentele (15 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain Leon, personal trainer -robotin.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma ja varmistamaan, että Leo toimii oikein.

4. Selitä (10 min)

 • Haasta oppilaat laskemaan Leon istumaannousut muuttujien avulla.

5. Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita lisäämään ohjelmaan toinen muuttuja ja laskemaan, kuinka paljon he kuluttaisivat kaloreita tekemällä itse istumaannousuja.
 • Pyydä heitä muokkaamaan malliaan ja tekemään siitä oman näköisensä.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Aloita keskustelu liikunnasta.

 • Puhukaa esimerkiksi urheilijoiden harjoitusohjelmista, kuntoutuksesta onnettomuuksien jälkeen ja vanhusten liikkumisesta.
 • Miettikää laskemisen käsitettä. Pyydä oppilaita miettimään arkipäivän tilanteita, joissa he näkevät laskutoimintoja:

  ▷ Sähköpostien määrä
  ▷ Tykkäykset sosiaalisessa mediassa
  ▷ Pysäköintihallien vapaat parkkipaikat

 • Pyydä oppilaita kertomaan, mikä on muuttuja.

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Valitse hidas nopeus
Tämä malli kannattaa laittaa liikkumaan keskikokoisilla moottoreilla ja 75 prosentin nopeudella.

teacher-reduce-speed

Sijoita moottorit oikein
Varmista, että oppilaat ovat sijoittaneet mallin moottorit oikein rakennusohjeiden mukaisesti. Tämä helpottaa ohjelmointia.

teacher-align-motors

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher-Solution - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher Other - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Tehkää muuttujiin liittyvä unplugged- (eli ilman tietokonetta suoritettava) ohjelmointitehtävä ennen tätä oppituntia

  ▷ Ota lasipurkki (joka mallintaa muuttujaa) ja täytä se vähitellen sopivilla pienillä esineillä, esimerkiksi marmorikuulilla
  ▷ Selitä, että muuttuja on kuin purkki, joka säilyttää sinne tallennetut tiedot (kuten marmorikuulat) muistissaan

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Lisää istumaannousuihin erilaisia tahteja (esim. kaksi hidasta ja kolme nopeaa)
 • Pyydä oppilaita muokkaamaan ohjelmiaan ja laskemaan erityyppiset istumaannousut ja näyttämään eri arvot
 • Ohjelmoikaa Leo liikkumaan tabletin liikkeiden mukaisesti

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat kuvata tarkasti muuttujan käsitteen.
 • Oppilaat osaavat luoda muuttujan ja käyttää sitä oikein ohjelmissaan.
 • Oppilaat osaavat laskea erilaisia arvoja muuttujien avulla.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Loin muuttujan, jonka avulla laskin Leon tekemien istumaannousujen määrän.

 • Keltainen palikka: Lisäsin toisen muuttujan, jonka avulla laskin kulutettujen kalorien määrän.

 • Violetti palikka: Muokkasin ohjelmaani ja loin erilaisia harjoitustahteja ja -rutiineja.

  Vertaisarviointi
  Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.

 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.

student-07

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Ohjaa oppilaita etsimään esimerkkejä harjoitusohjelmista ja miettimään niiden välisiä eroja. Ohjaa heitä havainnollistamaan yhteys harjoitustyypin ja toistojen määrän sekä liikunnan tuottaman terveysvaikutuksen välillä.
 • Pyydä heitä pitämään esitelmä erilaisista harjoitusohjelmista.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

 

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Pyydä oppilaita miettimään lineaarisia suhteita.
 • Ohjaa heitä tutkimaan erilaisten muuttujien (esim. määrä, kalorit, työ) arvon lineaarista kuvaajaa suhteessa Leon tekemien istumaannousujen määrään.
 • Pyydä heitä miettimään kuvaajan matemaattista kaavaa ja muodostamaan siitä lauseke: (y=mx+b)

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

 

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Opetus ja koulutus (opettaminen)
 • Terveystiede (biolääketiede)
 • Terveystieteet (lääketiede ja terveydenhuolto)
 • Tietotekniikka (peliohjelmointi)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Selittävät useita numeromuuttujia
 • Suorittavat yksinkertaisia matemaattisia toimintoja muuttujilla

LEGO Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • ongelmanratkaisu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
 • ohjelmointi

Matematiikka T8: Tiedonhallinnan ja analysoinnin taidot
Matematiikka T15: Muuttujan käsite, funktion käsite
Matematiikka T19: Tilastolliset tunnusluvut ja todennäköisyydet
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Terveystieto T9: tieto- ja viestintäteknologian merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.