SPIKE™ Prime -setti

Valmentaja

Suunnittele, rakenna ja ohjelmoi valmentaja, joka auttaa sinua oppimaan uuden taidon.

120 + min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Varaudu käyttämään tähän projektiin useita oppitunteja.

Osa A

2. Keskustele (10 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnista.

3. Työskentele (35–55 min)

 • Pyydä oppilaita ideoimaan pareittain asioita, tietoja ja taitoja, joissa he haluaisivat oppia pärjäämään.
 • Pyydä heitä miettimään keksintöjä, joista voisi olla apua oppimisessa.
 • Varmista, että heidän ideansa sisältävät datan käyttöä.
 • Anna heille aikaa tehdä prototyypit palikoista.

4. Selitä (10 min)

 • Pyydä oppilaita rakentamaan ja ohjelmoimaan treenausta tukeva keksintö.
 • Pyydä heitä tekemään esittely harjoitusohjelmastaan.
 • Muistuta heitä kuvailemaan valmentajaansa ja treenitavoitteitaan.

Osa B

5. Syvennä (60 min)

 • Pitäkää yhteinen keskusteluhetki, jossa kaikki pääsevät esittelemään harjoitusohjelmansa ja kertomaan, missä heidän valmentajansa on hyvä (ja missä se on vähemmän hyvä).

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustelkaa siitä, miten voi tulla taitavaksi jossakin asiassa. Voit kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Missä asiassa haluaisit olla taitava?
 • Miten ihmiset käyttävät sovelluksia uusien taitojen opetteluun?
 • Miten harjoitussovelluksissa käytetään dataa henkilön kehityksen seuraamiseksi?

Rakennusvinkkejä

Avoimet ratkaisut
Tämä projekti on suunniteltu niin, että jokainen oppilas tai tiimi voi keksiä oman ratkaisunsa.

Esimerkkiratkaisu
Voit käyttää tätä ideaa oppilaiden suunnitteluprosessin edistämiseksi.

lesson-header
teacher-example

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Life Hacks The Coach Teacher Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Anna tiimeille tietty aihe (esim. maratonia varten harjoitteleminen), jolloin he voivat jakaa ideoita ja auttaa toisiaan
 • Anna tiimeille tiettyjä ohjelmia, joita haluat heidän käyttävän projekteissaan

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä tiimejä kehittämään oikea harjoitusohjelma oikealle henkilölle

  ▷ Kehota tiimejä haastattelemaan tätä henkilöä ja selvittämään, millaista harjoitusta hän tarvitsee. Varmista, että he ovat kehittäneet tarkoitukseen sopivan ratkaisun

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat tunnistavat ongelman keskeiset osat.
 • Oppilaat osaavat itsenäisesti suunnitella luovan, toimivan ratkaisun.
 • Oppilaat osaavat kertoa ideoistaan selkeästi.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Loin onnistuneesti itselleni sopivan harjoitusohjelman.
 • Keltainen palikka: Loin onnistuneesti harjoitusohjelman, joka ratkaisee ongelman luovasti.
 • Violetti palikka: Loin onnistuneesti harjoitusohjelman, joka ratkaisee ongelman luovasti, ja esittelin ideani selkeästi.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita dokumentoimaan suunnitteluprosessi esimerkiksi tekstin, kuvien ja luonnosten avulla ja perustamaan keksijän muistikirja.
 • Pyydä heitä luomaan harjoitusohjelmaa esittelevä verkkosivusto.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Terveystieteet (lääketiede ja terveydenhuolto)
 • Tietotekniikka (ohjelmointi)
 • Tietotekniikka (peliohjelmointi)
 • Tietotekniikka (sovelluskehitys)
 • Opetus ja koulutus (opettaminen)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Suunnittelevat ratkaisun, joka auttaa parantamaan arjen toimintoja.

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • oman työn suunnittelu
 • työskentelyprosessin ja etenemisen arviointi
 • tavoitteiden asettaminen
 • teknologian hyödyntäminen opiskelussa
 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • ongelmanratkaisu
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely

Monilukutaito L4 (7-9lk):

 • Monipuolinen viestintä

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
 • ohjelmointi

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Äidinkieli T1: Erilaisissa viestintäympäristöissä toimiminen
Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Fysiikka T8: Teknologisten sovellusten toimintaperiaatteet, teknologisten ratkaisujen ideoiminen, suunnittelu, kehittäminen ja soveltaminen
Terveystieto T9: tieto- ja viestintäteknologian merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille
Käsityö T1: Oma suunnittelu, ideointi, tutkiminen ja kokeileminen
Käsityö T3: Innovaatioiden kehittäminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.