SPIKE™ Prime -setti

Ihanat kasvikset

Päätä reaaliaikaisten sääennusteiden perusteella, pitääkö tomaatintaimia kastella tällä viikolla.

30 - 45 min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnista.

Työskentele (20 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain tomaattimittarin.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma. Seuraa oppilaiden reaktioita. Muistuta heitä siitä, että heidän on valittava kaupunki, jotta ohjelma toimii.
 • Pyydä oppilaita miettimään, miten neulan voisi saada liikkumaan ennustetun sademäärän mukaan.

Selitä (5 min)

 • Pyydä tiimejä muodostamaan parit toistensa kanssa, jos he tarvitsevat apua tomaattimittarin kalibroinnissa.

Syvennä (15 min)

 • Pyydä oppilaita näyttämään seuraavan viikon sääennuste. Arvon näyttäminen asteikolla on eri asia kuin yhden viikon ennustetun sademäärän näyttäminen.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustelkaa siitä, miten kasviksia kasvatetaan, mitä ne tarvitsevat kasvaakseen ja miten ne eroavat toisistaan. Voit kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Osaatko kertoa vihannesten kasvukaudesta?
 • Miksi vihannekset eivät kasva kaikkina vuodenaikoina monilla alueilla?
 • Mitä tarkoittaa, että joku asia on suhteellinen?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Paperin syöttäminen
Voit syöttää minkä paperin tahansa tomaattimittariin. Voit käyttää tälle oppitunnille tarkoitettua PDF-tiedostoa tai pyytää oppilaita luomaan oman mallinsa.

teacher-load-paper

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Life Hacks VeggieLove Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Life Hacks VeggieLove Teacher-solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Selitä, miten neulaa voi liikuttaa ennustetun sademäärän mukaisesti.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Anna oppilaiden luoda omat vihannesten kastelukortit tomaattimittariin.
 • Käyttäkää eri kastelukortteja luokan kesken tai tiimin kesken ja katsokaa, miten nopeasti he pystyvät kalibroimaan tomaattimittarinsa uudelleen.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat kalibroida mittarin sen arvon mukaan, jota he yrittävät mitata.
 • Oppilaat osaavat yhdistää tekemänsä tietojen käsittelyn kyseiseen tosielämän tilanteeseen.
 • Oppilaat osaavat näyttää arvon omalla asteikollaan (kalibroida uudelleen).

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Saan tomaattimittarini liikkumaan sademäärän mukaisesti.
 • Keltainen palikka: Osaan näyttää oikein seuraavalle viikolle ennustetun sademäärän.
 • Violetti palikka: Osaan näyttää tarkasti lämpötilat asteikolla.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-07

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita tapaamaan maatilalla työskentelevä henkilö ja ottamaan selvää, käyttävätkö he samanlaisia työkaluja. Pyydä heitä vertaamaan tätä niksimittaria maanviljelijöiden oikeasti käyttämiin työkaluihin.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Anna oppilaille lisätehtävä, jonka avulla he voivat kehittää matemaattisia taitojaan:

 • Pyydä oppilaita käyttämään samaa mittaria ja kalibroimaan eri arvoja:

  ▷ Tuulen nopeus eri aikoina
  ▷ Lämpötila eri aikoina

 • Pyydä heitä määrittelemään tarkasti, miten kalibrointi tehdään.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Maanviljely ja puutarhaviljely (maatalousteknologia)
 • Maanviljely ja puutarhaviljely (ravintotiede)
 • Maatalous ja puutarhaviljely (puutarha-ala)
 • Luonnontieteet, teknologia, insinööritaidot ja matematiikka (luonnontieteet ja matematiikka)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Kalibroivat mittariinsa asteikon, joka tuottaa tarkkaa ja hyödynnettävissä olevaa dataa.

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • havaintojen tekeminen
 • johtopäätösten tekeminen
 • kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 (7-9lk):

 • teknologian toimintaperiaatteita

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (7-9lk):

 • tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
 • johtopäätösten tekeminen

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Matematiikka T7: Matematiikan soveltaminen ympäröivässä yhteiskunnassa ja muissa oppiaineissa
Matematiikka T8: Tiedonhallinnan ja analysoinnin taidot
Matematiikka T15: Muuttujan käsite, funktion käsite
Matematiikka T19: Tilastolliset tunnusluvut ja todennäköisyydet
Matematiikka T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi
Matematiikka S1: Ajattelun taidot ja menetelmät
Matematiikka S6: Tietojen käsittely ja todennäköisyys
Biologia T7: Luonnontieteellisen ajattelun taidot ja syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen
Fysiikka T6: Kokeelliset tutkimukset
Fysiikka T7: Tulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esitteleminen, tutkimusprosessin arviointi
Fysiikka T9: Tiedon ja mittaustulosten hankkiminen sekä esittäminen tieto- ja viestintäteknologian avulla.
Fysiikka T13: Luonnontieteellisen tiedon luonteen hahmottaminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.