WeDo 2.0 -perussarja

Eläinten aistit

Ota selvää, miten eläimet vastaanottavat tietoa ympäristöstä aistiensa avulla.

120 + min
Edistynyt
Luokat 3–5
shark

1. Valmistelu

(15–30 minuuttia)

  • Valitse teema, josta keskustelet oppilaidesi kanssa. Voit keskittyä esimerkiksi hyönteisiin ja matelijoihin. * Päätä, miten haluat aloittaa projektin. Etsi videoita tai tietotekstejä , joita voitte käsitellä oppilaidesi kanssa. * Määritä reunaehdot, jotka oppilaiden tulee huomioida, kun he kehittävät mallejaan (esim. anturien hyödyntäminen, vuorovaikutus ympäristön kanssa, ärsykkeisiin reagoiminen jne.). * Määrittele, millainen projektin lopputuotoksen tulee olla. Voit määritellä esimerkiksi, mitä asioita oppilaiden esitysten tulee sisältää ja miten heidän tulee dokumentoida työskentelyään.

2. Tutki-vaihe

(30–60 minuuttia)

Tutustuta oppilaasi aiheeseen ja varmista, että he ymmärtävät ongelman, joka heidän täytyy ratkaista.

3. Rakenna ja testaa -vaihe

(90–120 minuuttia)

Rakenna ja ohjelmoi Pyydä oppilaitasi rakentamaan ja ohjelmoimaan valitsemansa eläinmalli. Varmista, että he käyttävät antureita mallintaessaan eläimen vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Inspiraatiota mallikirjastosta: * Huojuja * Taipuja * Tarttuja Anna oppilaiden suunnitella, kokeilla ja muuttaa malliaan, kunnes he ovat tyytyväisiä työnsä tulokseen. Haasta edistyneempiä tiimejä pyytämällä heitä kuvailemaan ympäristöä, jossa eläimet elävät.

4. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Varmista, että oppilaat dokumentoivat työnsä. Käytä eri tapoja, jotta oppilaat voivat jakaa kokemuksia ja pohtia yhdessä, mitä on opittu. Pyydä oppilaita tekemään loppuraportti ja esittelemään projektinsa.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat, miten eläimet käyttävät aistejaan erilaisten tietojen vastaanottamiseen. Rakentavat ja ohjelmoivat aistivan eläinrobotin. Testaavat ohjelmaansa ja havainnollistavat, miten eläimet reagoivat erilaisiin ärsykkeisiin. Jakavat ohjelmiaan ja ideoitaan.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.