WeDo 2.0 -perussarja

Lähetä viestejä

Tutki, miten viestejä voidaan välittää paikasta toiseen.

120 + min
Keskitaso
Luokat 3–5
morse-code

1. Valmistelu

(15–30 minuuttia)

  • Lue projektia koskevat materiaalit ja tarvitsemasi opettajan apumateriaalit. * Määritä, miten haluat esitellä tämän projektin. Voit käyttää projektin sisältämää videota tai omia materiaalejasi. * Määrittele, millainen projektin lopputuotoksen tulee olla. Voit määritellä esimerkiksi, mitä asioita oppilaiden esitysten tulee sisältää ja miten heidän tulee dokumentoida työskentelyään.

2. Tutki-vaihe

(10–45 minuuttia)

morse-code

Ihmisten välinen viestintä on aina ollut perustavanlaatuinen osa olemassaoloamme. Ennen kuin satelliitit ja matkapuhelimet keksittiin, ihmiset käyttivät monia nerokkaita laitteita vaihtaakseen tietoja. Pitkään ainoa tapa lähettää viestejä paikasta toiseen oli kirjoittaa se ylös ja pyytää jotakuta välittämään viesti. Myöhemmin keksittiin tehokkaampia tapoja välittää viestejä, kuten sähkövirta ja aaltosignaalit, sekä keinoja muuttaa kirjoitettu viesti signaaleiksi. Näistä keinoista yksi tunnetuimpia on Morsekoodi. Morsetuksessa jokainen kirjain muutetaan lyhyiden ja pitkien signaalien sarjaksi.

Keskustelukysymyksiä 1. Millaisia viestin välittämisen keinoja tiedät? Johtoja ja sähköä on käytetty pitkään viestien välittämiseen. Myös aaltoliikettä käytetään yleisesti viestien välittämiseen pitkien matkojen päähän. Valo ja sähkö ovat hyviä esimerkkejä tekniikoista, joita käytetään signaalien lähettämiseen. Valoa ja sähköä kutsutaan ”binääriseksi”, koska ne voivat olla kahdessa tilassa (valo ja ei valoa). Sähköä hyödyntävät binäärijärjestelmät ovat modernin viestinnän perusta. 2. Millaisia mahdollisuuksia on muuttaa kirjoitettu viesti signaaliksi? Voitte pohtia esim. valoa, ääntä ja kuvia. Keskustele oppilaiden kanssa, miten tärkeää on, että sekä viestin lähettäjällä että sen vastaanottajalla on sama koodiavain.

3. Rakenna ja testaa -vaihe

(40–60 minuuttia)

Rakenna ja ohjelmoi Oppilaat rakentavat ohjaussauvan, jossa käytetään kallistusanturia. Kallistusanturi havaitsee ohjaussauvan asennon, kun sitä kallistetaan. Asentoja kutsutaan ”tiloiksi”. Oppilaat voivat ohjelmoida jokaiselle tilalle erilaisen tapahtuman, kuten äänimerkin tai värin.

Tämän ohjelman avulla oppilaat ymmärtävät ohjaussauvan käyttäytymistä. Anna oppilaille hetki aikaa tutkia ja värkkäillä, kun he tutustuvat sen liikkeisiin. Tähän ohjelmaan voi lisätä ylimääräisiä ohjelmointijonoja kallistusanturin muiden tilojen aktivoimiseksi.

joystick-tilt-program

Suunnittele ratkaisu ja kokeile sitä: Ohjelmoi ohjaussauva lähettämään viesti käyttämällä lyhyitä ja pitkiä ääniä koodeina. Esimerkki: yritä lähettää sana ”Max” tai ”Mia” morsettamalla. Kokeile ratkaisuasi ja muokkaa sitä: Ohjelmoi viesti käyttämällä omaa signaalijärjestelmääsi.

joystick-with-smarthub

4. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Oppilaiden tulisi käyttää hiukan aikaa projektin aikana keräämiensä tietojen kokoamiseen. Riippuen siitä, mihin taitoihin haluat keskittyä, voit ohjata jokaista tiimiä tai oppilasta tekemään yhden tai useamman seuraavista: * Piirros tai luonnos ongelmanratkaisustrategiasta (Ongelman purkaminen osiin)* Video robotista (Arviointi) * Video, jolla oppilaat selittävät ratkaisun sanallisesti (Abstraktio) * Kuvakaappaus ohjelmajonosta (Algoritminen ajattelu) * Selvitys siitä, miten tiimin ohjelma toimii (Algoritminen ajattelu) * Kuvia ja selityksiä joistakin projektin aikana toteutetuista kokeiluista (Arviointi) Järjestä tilaisuus, jossa jokainen tiimi voi esitellä ratkaisunsa.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat, miten viestejä voidaan välittää paikasta toiseen. Rakentavat ja ohjelmoivat ohjaussauva, jonka avulla voi lähettää koodattuja viestejä. Testaavat ohjelmaansa ja keksivät uusia tapoja välittää tietoa. Jakavat ohjelmansa ja ideansa ja kertovat, miten onnistuivat tässä projektissa.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.