WeDo 2.0 -perussarja

Tulivuorihälytys

Tutki, millä eri tavoilla tiedemiehet voivat seurata vulkaanista toimintaa.

120 + min
Keskitaso
Luokat 3–5
volcano-lava

1. Valmistelu

(15–30 minuuttia)

  • Lue projektia koskevat materiaalit ja tarvitsemasi opettajan apumateriaalit. * Määritä, miten haluat esitellä tämän projektin. Voit käyttää projektin sisältämää videota tai omia materiaalejasi. * Määrittele, millainen projektin lopputuotoksen tulee olla. Voit määritellä esimerkiksi, mitä asioita oppilaiden esitysten tulee sisältää ja miten heidän tulee dokumentoida työskentelyään.

2. Tutki-vaihe

(10–45 minuuttia)

volcano-lava

Tiedemiehet ympäri maailmaa tarkkailevat eri tulivuorien aktiivisuutta. Joskus he tarkkailevat tulivuoria varmistaakseen, että lähistöllä asuvat ihmiset ovat aina turvassa. Toisinaan he tarkkailevat tulivuoria valmistellakseen tärkeitä tieteellisiä tutkimusretkiä maan rakenteen tutkimiseksi. Tulivuoret ovat jossakin kolmessa vaiheesta: sammuneita, nukkuvia tai aktiivisia. Tiedemiehet ovat määrittäneet joka vaiheelle värin sekä toimet, joihin kussakin vaiheessa ryhdytään: Vihreä: tulivuori ei osoita aktiivisuuden merkkejä. Keltainen: tulivuori osoittaa joitakin aktiivisuuden merkkejä, ja sitä tulee tarkkailla. Oranssi: tulivuori on aktiivinen ja se tuottaa pieniä päästöjä. Punainen: tulivuori on aktiivinen ja tuottaa suuria päästöjä tai tulivuori purkautuu pian.

Keskustelukysymyksiä 1. Mitkä ovat tulivuoren eri vaiheet? Tulivuoret ovat aktiivisia, nukkuvia tai sammuneita. Aktiivisille tulivuorille on eri vaiheita, ja jokaista tarkkaillaan eri tavalla. 2. Miten tiedemiehet voivat tutkia tulivuoria? Vulkanologit ja geologit tutkivat aktiivisia tulivuoria erilaisilla laitteilla pienentääkseen niiden purkautumisen aiheuttamaa vaaraa. Kauko-ohjattavia mönkijöitä ja koptereita käytetään nykyään tietojen keräämiseen kivien koostumuksesta, lämpötilasta, ilmassa olevista aineista yms. 3. Mikä olisi hyvä tapa varoittaa, että tulivuori on purkautumassa? Eri puolilla maailmaa käytetään erilaisia hälytysjärjestelmiä. Värejä käytetään usein kertomaan tulivuoren aktiivisuudesta ja toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä.

3. Rakenna ja testaa -vaihe

(40–60 minuuttia)

Rakenna ja ohjelmoi Oppilaat rakentavat laitteen, joka antaa tiedemiehille tietoja vulkaanisesta toiminnasta. Kun laitetta ravistetaan, sen neula liikkuu satunnaisen ajan ja pysähtyy yhden väripalikan eteen. Tämä on malli hälytysjärjestelmästä, joka ilmoittaa alueen vulkaanisen vaaran tason.

Tämän ohjelman avulla oppilaat voivat hallita hälytyslaitteen liikettä. Anna oppilaille hetki aikaa tutkia ja värkkäillä, kun he tutustuvat neulan liikkeisiin. Heidän tulee värkkäillä riittävästi, jotta he ymmärtävät, miten neula palautetaan aloitusasentoon.

volcano-alarm-program

Suunnittele ratkaisu ja kokeile sitä: Ohjelmoi hälytys varoittamaan, kun neula pysähtyy punaiselle. Aina, kun tulee punainen hälytys, siirrä lennokki tulivuoreen, jotta se voi tutkia purkausta. Kokeile ratkaisuasi ja muokkaa sitä: Ohjelmoi hälytys tuottamaan erilainen signaali tulivuoren kullekin kolmelle vaiheelle. Siirrä jokaisen hälytyksen kohdalla lennokkia, eläimiä ja mönkijää signaalin mukaisesti.

volcano-drawings

4. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Oppilaiden tulisi käyttää hiukan aikaa projektin aikana keräämiensä tietojen kokoamiseen. Riippuen siitä, mihin taitoihin haluat keskittyä, voit ohjata jokaista tiimiä tai oppilasta tekemään yhden tai useamman seuraavista: * Piirros tai luonnos ongelmanratkaisustrategiasta (Ongelman purkaminen osiin)* Video robotista (Arviointi) * Video, jolla oppilaat selittävät ratkaisun sanallisesti (Abstraktio) * Kuvakaappaus ohjelmajonosta (Algoritminen ajattelu) * Selvitys siitä, miten tiimin ohjelma toimii (Algoritminen ajattelu) * Kuvia ja selityksiä joistakin projektin aikana toteutetuista kokeiluista (Arviointi) Järjestä tilaisuus, jossa jokainen tiimi voi esitellä ratkaisunsa.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat eri tapoja, joilla tiedemiehet tarkkailevat vulkaanista toimintaa. Rakentavat ja ohjelmoivat hälytyslaitteiston, joka ilmoittaa vulkaanisen toiminnan eri vaiheet. Testaavat ohjelmaansa ja kokeilevat, miten hyvin se ilmoittaa nämä eri vaiheet. Jakavat ohjelmansa ja ideansa ja kertovat, miten onnistuivat projektissa.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.