WeDo 2.0 -perussarja

Tuuletin

Esittelee rakentamista ja ohjelmointia moottoriteholohkolla, jonka avulla voit käyttää moottoria eri nopeuksilla.

0 - 30 min
Aloittelija
Luokat 1–2
cooling-fan-image

1. Johdanto

(3 minuuttia)

cooling-fan-connect-image

Maxin ja Mian tarina toimii aiheen esittelynä ja rohkaisee yhteiseen keskusteluun. Lue seuraava tarina ääneen tai anna oppilaille pari minuuttia lukea se itsekseen.

On kuuma päivä. Maxin ja Mian tiedelaboratoriossa on liian lämmintä. He haluavat rakentaa tuulettimen viilentämään laboratoriota. He tarvitsevat apuasi! Sanoja, joita saatat joutua selittämään oppilaille: tiedelaboratorio

2. Rakenna malli

(5 minuuttia)

Oppilaiden tulee rakentaa tuuletin rakennusohjeiden mukaisesti. Huomaa, että rakennusaika voi vaihdella sen mukaan, kuinka tuttua LEGO® palikoilla rakentaminen on oppilaille.

cooling-fan-instructions-preview

Tärkeää Varmista, että Smarthubissa on uudet paristot tai että Smarthubin akku on ladattu.

3. Yhdistä rakentamasi malli tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen.

connection-to-smarthub-guide-image

Ehdotus Jotta yhteyden muodostaminen oikeaan Smarthubiin olisi helpompaa, suosittelemme nimeämään Smarthubit etukäteen (esim. WeDo001 ja WeDo002). Tämän voi tehdä yhteyskeskuksessa.

4. Ohjelmoi rakentamasi malli

(3 minuuttia)

Tämä ohjelma saa tuulettimen pyörimään moottorin teholla 2.

cooling-fan-program-final
  1. Luo ohjeen mukainen ohjelma vetämällä ja pudottamalla sopivat ohjelmalohkot näytölle. 2. Valitse moottorin oletusteho (8) ja muuta sen arvoksi 2. 3. Suorita ohjelma painamalla keltaista käynnistyslohkoa. Selittäkää toisillenne, miten tuuletin toimii. Kun oppilaat ovat luoneet ja suorittaneet ohjelmansa, pyydä heitä miettimään ja selittämään ohjelman ja tuulettimen toimintaa. Oppilaiden tulisi kyetä vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: * Miten ohjelma toimii? * Mitä eri ohjelmalohkot tekevät?

5. Auta Maxia ja Miaa vielä lisää

(Valinnainen, 2–3 minuuttia)

Tämän valinnaisen lisätehtävän avulla oppilaat voivat hyödyntää aiemmin oppimaansa ja keksiä uusia tapoja käyttää moottoriteholohkoa. Oppilaat saavat tuulettimen pyörimään eri nopeuksilla muuttamalla moottoriteholohkossa näkyvää lukua. He voivat tutkia myös, miten tuuletin käyttäytyy, kun lisätään useita eri teholle säädettyjä moottoriteholohkoja peräkkäin.

6. Arviointi

Hyvin ajoitettu palaute voi auttaa oppilaita kehittämään vasta opittuja taitoja entisestään. Palautetta voi antaa monella tavalla, kuten: * Tarkkailemalla jokaisen oppilaan käytöstä, reaktioita ja strategioita * Esittämällä kysymyksiä oppilaiden ajatusprosessista Voit käyttää apunasi oheisia arviointikriteerejä: 1. Oppilas ei osaa luoda ohjelmaa tai selittää mallin toimintaa riittävän hyvin (esim. ohjelmajono ja sen eri ohjelmalohkot). 2. Oppilas kykenee pyydettäessä luomaan ohjelman tai selittämään riittävän tarkkaan, miten malli toimii. 3. Oppilas kykenee luomaan ohjelman ja selittämään riittävän tarkkaan, miten malli toimii. 4. Oppilas kykenee luomaan ohjelman ja selittämään ohjelman lohkojen vaikutuksen mallin toimintaan.

7. Seuraavat vaiheet

moving-satellite-image

Opettajan tuki

Oppilaat: Rakentavat LEGO-mallin. Yhdistävät rakentamansa mallin tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Ohjelmoivat moottorin pyörimään eri nopeuksilla.

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.