WeDo 2.0 -perussarja

Hohtava etana

Esittelee rakentamista ja koodaamista valolohkon avulla.

0 - 30 min
Aloittelija
Luokat 1–2
glowing-snail-image

1. Johdanto

(3 minuuttia)

glowing-snail-connect-image

Maxin ja Mian tarina toimii aiheen esittelynä ja rohkaisee yhteiseen keskusteluun. Lue seuraava tarina ääneen tai anna oppilaille pari minuuttia lukea se itsekseen.

Max ja Mia käyvät akvaariossa. He näkevät harvinaisen etanan. Etana viestii vilkuttamalla vihreää valoa. Max ja Mia haluavat rakentaa etanan mallin. He tarvitsevat apuasi! Sanoja, joita saatat joutua selittämään oppilaille: akvaario, harvinainen, kommunikoida

2. Rakenna malli

(5 minuuttia)

Oppilaiden tulee noudattaa rakennusohjeita rakentaessaan etanaa. Huomaa, että rakennusaika voi vaihdella sen mukaan, kuinka tuttua LEGO® palikoilla rakentaminen on oppilaille.

glowing-snail-instructions-preview

Tärkeää Varmista, että Smarthubissa on uudet paristot tai että Smarthubin akku on ladattu.

3. Yhdistä rakentamasi malli tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen.

connection-to-smarthub-guide-image

Ehdotus Jotta yhteyden muodostaminen oikeaan Smarthubiin olisi helpompaa oppilaille, suosittelemme nimeämään Smarthubit etukäteen (esim. WeDo001 ja WeDo002). Tämän voi tehdä yhteyskeskuksessa.

4. Ohjelmoi rakentamasi malli

(3 minuuttia)

Tämä ohjelma saa etanan vilkkumaan vihreää valoa.

glowing-snail-program-final
  1. Luo ohjeen mukainen ohjelma vetämällä ja pudottamalla sopivat ohjelmalohkot näytölle. 2. Valitse oletusvärin numero (1) ja vaihda se vihreäksi (5). 3. Suorita ohjelma painamalla keltaista käynnistyslohkoa. Selittäkää toisillenne, miten etana toimii. Kun oppilaat ovat tehneet ohjelmansa valmiiksi ja suorittaneet sen, pyydä heitä miettimään ja selittämään, miten etana ja ohjelma toimivat. Oppilaiden tulisi kyetä vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: * Miten ohjelma toimii? * Mitä eri ohjelmalohkot tekevät?

5. Auta Maxia ja Miaa vielä lisää

(Valinnainen, 2–3 minuuttia)

Tämän lisätehtävän kautta oppilaat voivat hyödyntää aiemmin oppimaansa tietoa saadakseen valolohkon toimimaan uusilla tavoilla. Oppilaat voivat esimerkiksi lisätä useita samanvärisiä valolohkoja peräkkäin tai vaihtaa jokaisen lisäämänsä valolohkon värin.

6. Arviointi

Hyvin ajoitettu palaute voi auttaa oppilaita kehittämään vasta opittuja taitoja entisestään. Palautetta voi antaa monella tavalla, kuten: * Tarkkailemalla jokaisen oppilaan käytöstä, reaktioita ja strategioita * Esittämällä kysymyksiä oppilaiden ajatusprosessista Voit käyttää apunasi oheisia arviointikriteerejä: 1. Oppilas ei osaa luoda ohjelmaa tai selittää mallin toimintaa riittävän hyvin (esim. ohjelmajono ja sen eri ohjelmalohkot). 2. Oppilas kykenee pyydettäessä luomaan ohjelman tai selittämään riittävän tarkkaan, miten malli toimii. 3. Oppilas kykenee luomaan ohjelman ja selittämään riittävän tarkkaan, miten malli toimii. 4. Oppilas kykenee luomaan ohjelman ja selittämään ohjelman lohkojen vaikutuksen mallin toimintaan.

7. Seuraavat vaiheet

cooling-fan-image

Opettajan tuki

Oppilaat: Rakentavat LEGO-mallin. Yhdistävät mallin tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Ohjelmoivat Smarthubin LEDin vilkkumaan.

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.