WeDo 2.0 -perussarja

Liikkuva satelliitti

Esittelee rakentamista ja koodausta käyttämällä moottoria uusilla tavoilla, moottori ohjelmoidaan pyörimään määritetty ajanjakso ja muuttamaan sitten suuntaa.

0 - 30 min
Aloittelija
Luokat 1–2
moving-satellite-image

1. Johdanto

(3 minuuttia)

moving-satellite-connect-image

Maxin ja Mian tarina toimii aiheen esittelynä ja rohkaisee yhteiseen keskusteluun. Lue seuraava tarina ääneen tai anna oppilaille pari minuuttia lukea se itsekseen.

Max ja Mia kuuntelevat uutisia. He kuulevat tiedemiesten ohjaamista satelliiteista. Joskus satelliittien täytyy liikkua, jotta ne eivät törmää meteoreihin. Max ja Mia haluavat rakentaa oman satelliitin. He tarvitsevat apuasi! Sanoja, joita saata joutua selittämään oppilaille: satelliitit, tiedemiehet, meteorit

2. Rakenna malli

(7 minuuttia)

Oppilaiden tulee noudattaa rakennusohjeita rakentaessaan satelliittia. Huomaa, että rakennusaika voi vaihdella sen mukaan, kuinka tuttua LEGO® palikoilla rakentaminen on oppilaille.

moving-satellite-instructions-preview

Tärkeää Varmista, että Smarthubissa on uudet paristot tai että Smarthubin akku on ladattu.

3. Yhdistä rakentamasi malli tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen.

connection-to-smarthub-guide-image

Ehdotus Jotta yhteyden muodostaminen oikeaan Smarthubiin olisi helpompaa, suosittelemme nimeämään Smarthubit etukäteen (esim. WeDo001 ja WeDo002). Tämän voi tehdä yhteyskeskuksessa.

4. Ohjelmoi rakentamasi malli

(3 minuuttia)

Tämä ohjelma saa satelliitin kääntymään moottorin teholla 1 kolmen sekunnin ajan.

moving-satellite-program-final
  1. Luo ohjeen mukainen ohjelma vetämällä ja pudottamalla sopivat ohjelmalohkot näytölle. 2. Muuta eri moottorilohkojen parametreja valitsemalla Moottori tähän suuntaan -lohkon ja vaihtamalla moottorin suuntaa. Voit vaikuttaa moottorilohkojen asetuksiin myös Numerosyötteen kautta. 3. Suorita ohjelma painamalla keltaista käynnistyslohkoa. Selittäkää toisillenne, miten satelliitti toimii. Kun oppilaat ovat rakentaneet ja suorittaneet ohjelmansa, pyydä heitä selittämään ohjelman ja satelliitin toiminnot. Oppilaiden tulisi kyetä vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: * Miten ohjelma toimii? * Mitä eri ohjelmalohkot tekevät?

5. Auta Maxia ja Miaa vielä lisää

(Valinnainen, 2–3 minuuttia)

Tämän valinnaisen lisätehtävän avulla oppilaat voivat hyödyntää aiemmin oppimaansa ja keksiä uusia tapoja käyttää moottoriteholohkoa. Oppilaat voivat muuttaa satelliitin suuntaa painamalla kerran Moottori tähän suuntaan -lohkoa tai vetämällä Moottori tuohon suuntaan -lohkon ohjelmointijonoon. Oppilaat saavat satelliitin pyörimään pidempään muuttamalla Moottorin käyntiaika -lohkossa näkyvää numeroa.

6. Arviointi

Hyvin ajoitettu palaute voi auttaa oppilaita kehittämään vasta opittuja taitoja entisestään. Palautetta voi antaa monella tavalla, kuten: * Tarkkailemalla jokaisen oppilaan käytöstä, reaktioita ja strategioita * Esittämällä kysymyksiä oppilaiden ajatusprosessista Voit käyttää apunasi oheisia arviointikriteerejä: 1. Oppilas ei osaa luoda ohjelmaa tai selittää mallin toimintaa riittävän hyvin (esim. ohjelmajono ja sen eri ohjelmalohkot). 2. Oppilas kykenee pyydettäessä luomaan ohjelman tai selittämään riittävän tarkkaan, miten malli toimii. 3. Oppilas kykenee luomaan ohjelman ja selittämään riittävän tarkkaan, miten malli toimii. 4. Oppilas kykenee luomaan ohjelman ja selittämään ohjelman lohkojen vaikutuksen mallin toimintaan.

7. Seuraavat vaiheet

spy-robot-image

Opettajan tuki

Oppilaat: Rakentavat LEGO-mallin. Yhdistävät rakentamansa mallin tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Ohjelmoivat moottorin pyörimään tietyn aikaa. Ohjelmoivat moottorin pyörimään toiseen suuntaan.

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.