WeDo 2.0 -perussarja

Vakoilurobotti:

Esittelee rakentamista ja koodaamista liikeanturin avulla.

0 - 30 min
Aloittelija
Luokat 1–2
spy-robot-image

1. Johdanto

(3 minuuttia)

spy-robot-connect-image

Maxin ja Mian tarina toimii aiheen esittelynä ja rohkaisee yhteiseen keskusteluun. Lue seuraava tarina ääneen tai anna oppilaille pari minuuttia lukea se itsekseen.

Max ja Mia haluavat järjestää ystävälleen yllätysjuhlat. He eivät tiedä, milloin heidän ystävänsä on tulossa. He tarvitsevat laitteen, joka varoittaa heitä. Max ja Mia haluavat rakentaa vakoilurobotin. He tarvitsevat apuasi! Sanoja, joita saatat joutua selittämään oppilaille: laite, robotti, liikkeen havaitseminen

2. Rakenna malli

(7 minuuttia)

Oppilaiden tulee noudattaa rakennusohjeita vakoilurobottia rakentaessaan. Huomaa, että rakennusaika voi vaihdella sen mukaan, kuinka tuttua LEGO® palikoilla rakentaminen on oppilaille.

spy-robot-instructions-preview

Tärkeää Varmista, että Smarthubissa on uudet paristot tai että Smarthubin akku on ladattu.

3. Yhdistä rakentamasi malli tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen.

connection-to-smarthub-guide-image

Ehdotus Jotta yhteyden muodostaminen oikeaan Smarthubiin olisi helpompaa, suosittelemme nimeämään Smarthubit etukäteen (esim. WeDo001 ja WeDo002). Tämän voi tehdä yhteyskeskuksessa.

4. Ohjelmoi rakentamasi malli

(3 minuuttia)

Tämä ohjelma saa liikeanturin odottamaan niin kauan, että se havaitsee liikettä edessään. Kun jokin liikkuu liikeanturin edessä, ohjelma antaa äänimerkin.

detecting-motion-program-final
  1. Luo ohjeen mukainen ohjelma vetämällä ja pudottamalla sopivat ohjelmalohkot näytölle. 2. Suorita ohjelma painamalla keltaista käynnistyslohkoa. Selittäkää toisillenne, miten robotti toimii. Kun oppilaat ovat luoneet ja suorittaneet ohjelmansa, pyydä heitä pohtimaan ja selittämään, kuinka ohjelma ja robotti toimivat. Oppilaiden tulisi kyetä vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: * Miten ohjelma toimii? * Mitä eri ohjelmalohkot tekevät?

5. Auta Maxia ja Miaa vielä lisää

(Valinnainen, 2–3 minuuttia)

Tämän valinnaisen lisätehtävän avulla voit ohjata oppilaita hyödyntämään oppimiansa asioita, ja keksiä uusia käyttötapoja liikeanturilohkolle. Oppilaat voivat äänittää omia ääniään äänentallennustyökalulla. Oppilaat voivat toistaa äänittämänsä äänen valitsemalla äänen numeroksi 0.

6. Arviointi

Hyvin ajoitettu palaute voi auttaa oppilaita kehittämään vasta opittuja taitoja entisestään. Palautetta voi antaa monella tavalla, kuten: * Tarkkailemalla jokaisen oppilaan käytöstä, reaktioita ja strategioita * Esittämällä kysymyksiä oppilaiden ajatusprosessista Voit käyttää apunasi oheisia arviointikriteerejä: 1. Oppilas ei osaa luoda ohjelmaa tai selittää mallin toimintaa riittävän hyvin (esim. ohjelmajono ja sen eri ohjelmalohkot). 2. Oppilas kykenee pyydettäessä luomaan ohjelman tai selittämään riittävän tarkkaan, miten malli toimii. 3. Oppilas kykenee luomaan ohjelman ja selittämään riittävän tarkkaan, miten malli toimii. 4. Oppilas kykenee luomaan ohjelman ja selittämään ohjelman lohkojen vaikutuksen mallin toimintaan.

7. Seuraavat vaiheet

milo

Opettajan tuki

Oppilaat: Rakentavat LEGO mallin. Yhdistävät mallin tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Ohjelmoivat liikeanturin havaitsemaan liikettä.

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.