WeDo 2.0 -perussarja

Eläinten viestintä

Mallinna erilaisia eläinten käyttämiä viestintätapoja.

120 + min
Edistynyt
Luokat 3–5
animal-expression-project-image

1. Tutki-vaihe

(30–60 minuuttia)

Bioluminenssi on eliöiden tuottamaa valoa. Esimerkiksi syvänmeren kalat, katkaravut ja tulikärpäset käyttävät bioluminenssia. Bioluminenssia tuottavat olennot käyttävät kykyään naamioitumiseen, saaliin houkutteluun ja viestintään. Muut eläimet käyttävät kommunikointiin ääniä ja liikkeitä. Anna oppilaiden tutkia näitä erilaisia eläinten välisiä vuorovaikutuskeinoja ja määrittää, miten nämä viestintätavat auttavat eläimiä selviytymään, löytämään kumppanin ja lisääntymään.

2. Luo-vaihe

(45–60 minuuttia)

Oppilaat rakentavat eliön mallin ja havainnollistavat, miten se viestii. Mallin tulee esittää yhtä tapaa viestiä toisten eläinten kanssa, kuten valoa, liikettä tai ääntä. Anna oppilaiden tutkia mallikirjastoa ja valita sieltä heitä inspiroivan mallin. Anna heille sitten aikaa tehdä kokeiluja ja rakentaa omia ratkaisujaan muokkaamalla perusmallia parhaaksi katsomallaan tavalla. Ehdotettuja mallikirjaston malleja: • Kallistaja • Huojuja • Kävelijä

tilt-instructions-preview
wobble-instructions-preview
walk-instructions-preview

3. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Oppilaiden tulee esitellä mallinsa ja selittää, miten ne havainnollistavat jotakin viestintätapaa. He voivat käyttää tekemäänsä dokumentaatiota tukemaan omia tutkimuksiaan ja ideoitaan. Arviointi Varmista, että oppilaat selittävät, miten heidän valitsemansa viestintätapa tuottaa vuorovaikutusta eläinten välillä. Pyydä heitä kertomaan, miksi eläimet ovat vuorovaikutussuhteessa tällä tavalla. Jonkin asteinen tutkimus eläinten sosiaalisesta vuorovaikutuksesta voi olla tarpeen.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat erilaisia tapoja, joilla eläimet viestivät toisilleen. Tutki poikkeuksellisia viestintätapoja, joita on pimeässä loistavilla eläimillä ja hyönteisillä. Rakentavat ja ohjelmoivat eläimen tai hyönteinen havainnollistamaan, miten se on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden lajinsa edustajien kanssa. Esittelevät ja dokumentoivat mallinsa ja selittävät, miten eläin viestii. Kertovat, mitä hyötyä viestinnästä on eläimelle.

NGSS
3-LS4-2
4-LS1-2
4-PS4-3

CCSS
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.D

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.