WeDo 2.0 -perussarja

Pudota ja pelasta

Suunnittele laite, joka poikkeuksellisen sääilmiön aiheuttaman hätätilanteen sattuessa vähentää ihmisten, eläinten ja ympäristön kärsimiä vaurioita.

120 + min
Keskitaso
Luokat 3–5
drop-and-rescue-project-image

1. Valmistelu

(15–30 minuuttia)

• Lue yleiset valmisteluohjeet luvusta ”Luokkahuoneen hallinta”. • Perehdy projektin materiaaliin, jotta tiedät, miten se etenee. • Päätä, miten haluat esitellä projektin oppilaille: Käytä WeDo 2.0 -ohjelmiston projektivideota tai itse valitsemiasi materiaaleja. • Määritä projektin lopputuotos sekä ohjeet projektin dokumentointiin ja esittelyyn. • Varmista, että oppilailla on riittävästi aikaa oppitunnin tehtävien suorittamiseen. Tärkeää Tämä projekti on tuotesuunnittelutehtävä. Katso ”WeDo 2.0 opetussuunnitelmassa” -luvusta lisätietoja suunnittelukäytännöistä.

2. Tutki-vaihe

(30–60 minuuttia)

drop-and-rescue-thumbnail

Esittelyvideon ohjaamana oppilaat voivat keskustella ja pohtia seuraavia ajatuksia. Esittelyvideo Vakavat säähän liittyvät vaaratilanteet voivat tuhota alueita hyvinkin nopeasti ja rajusti. Kun näin tapahtuu, ihmiset ja eläimet voivat olla vaarassa: 1. Ukkosmyrskyt aiheuttavat paljon maastopaloja. 2. Kun tulipalo syttyy, se voi tuhota elinympäristöjä hyvinkin nopeasti. 3. Myös voimakkaat tuulet ja tulvat voivat olla vaarallisia. 4. Ääritilanteissa viranomiset lähettävät paikalle pelastuspartioita. 5. Helikoptereilla voidaan lennättää ihmisiä ja eläimiä turvaan tai tuoda tarvikkeita niitä tarvitseville.

drop-and-rescue-explore-phase

Keskustelukysymyksiä 1. Millaisia säähän liittyviä vaaratilanteita omalla asuinalueellasi tai muilla tuntemillasi alueilla tapahtuu? Vastaus tähän kysymykseen riippuu sijainnista, mutta mahdollisia vastauksia voivat olla metsäpalot, tulvat, hurrikaanit tai tornadot. 3. Miten säähän liittyvät vaaratilanteet vaikuttavat ihmisiin tai eläimiin? Vastaus tähän kysymykseen riippuu asuinpaikasta, mutta työkalujen, koneiden ja robottien käyttäminen on luultavasti osa vastausta. 4. Kuvaile eri tapoja, joilla helikopteria voidaan käyttää säähän liittyvän vaaratilanteen aikana. Helikopteri on hyödyllinen, koska sillä pääsee moniin paikkoihin. Se voi poimia tai kuljettaa ihmisiä ja tarvikkeita. Pyydä oppilaita keräämään vastauksensa tekstinä tai kuvina dokumentointityökaluun.

3. Luo-vaihe

(45–60 minuuttia)

Rakenna ja ohjelmoi pelastushelikopteri Oppilaat rakentavat rakennusohjeiden avulla hienon pelastushelikopterin. 1. Rakenna helikopteri. Projektin mallissa käytetään hihnapyöriä ja vetohihnaa liikkeen siirtämiseksi moottorin akselista naruakseliin.

helicopter-instructions-preview

2. Ohjelmoi helikopteri liikuttamaan narua ylös ja alas . Kun ensimmäistä käynnistyslohkoa painetaan, moottori käynnistyy ja pyörii yhteen suuntaan kahden sekunnin ajan. Moottori alkaa pyöriä vastakkaiseen suuntaan, kun toista käynnistyslohkoa painetaan.

helicopter-program

Ehdotus Ennen kuin oppilaat alkavat suunnitella, pyydä heitä muokkaamaan ohjelmaa niin kauan, että he ymmärtävät sen toiminnan täydellisesti.

helicopter

Suunnittele toinen ratkaisu Tämän mallin pohjalta oppilaat pystyvät suunnittelemaan oman pudotus- tai pelastuslaitteen. Oppilaiden täytyy muuttaa helikopteria, jotta sitä voidaan käyttää sään vahingoittamilla alueilla ja varmistaa, että heidän mallinsa on turvallinen, helppokäyttöinen ja soveltuu tilanteeseen. Tähän haasteeseen on olemassa useampi kuin yksi hyvä ratkaisu, mutta hyvä ratkaisu on sellainen, joka vastaa odotuksiin. Pyydä oppilaita rakentamaan vähintään kaksi erilaista ratkaisua yhteen esitettyyn tilanteeseen, jotta he voivat vertailla ratkaisujen toimivuutta. 1. Rakenna laite vaaraan joutuneen eläimen siirtämiseksi. Oppilaat voivat rakentaa lavan, laatikon tai paarit eläimen nostamiseksi. Varmista, että eläin ei putoa kuljetuksen aikana. 2. Rakenna laite, jolla voi pudottaa tarvikkeita ihmisten avuksi. Oppilaat voivat rakentaa korin, verkon tai paarit tarvikkeiden laskemiseksi. Varmista, että mitään ei pääse putoamaan kuljetuksen aikana. 3. Rakenna laite pudottamaan vettä tulipalon sammuttamiseksi. Tämä muutos voi vaatia, että helikopterin runkoa muutetaan siten, että moottoria käytetään veden pudottamiseen narun liikuttamisen sijasta. Tärkeää On tärkeää huomioida, että tässä vaiheessa oppilaille ei ole rakennusohjeita tai malliohjelmia, vaan oppilaat saavat rakentaa sammakkonsa oman mielensä mukaan. Tärkeää Pyydä oppilaita rakentamaan kaksi ratkaisua yhdelle edellä luetelluista tapauksista. Varmista, että he vertailevat ratkaisujaan sen mukaan, kuinka hyvin ne ratkaisevat edellä esitetyn ongelman.

Suunnittele lisää ratkaisuja (valinnainen, 45–60 minuuttia) Oppilasprojektin ”Suunnittele lisää ratkaisuja” -osio on valinnainen lisätehtävä. Muista, että nämä tehtävät käsittelevät laajemmin edellisen osion tehtäviä ja ne on suunniteltu vanhemmille tai edistyneemmille oppilaille. Joissakin tapauksissa helikoptereita ei voi käyttää pelastustehtävissä. Kuvaile, millaisessa tilanteessa näin voisi käydä, ja pyydä oppilaita miettimään uusi ratkaisu tähän ongelmaan. Tilanne voi olla esimerkiksi jokin seuraavasta: • Pelastustehtävä tornadon aikana. • Pelastustehtävä lumivyöryn jälkeen. • Elintärkeiden tarvikkeiden toimittaminen kuivuuden aikana. Pyydä oppilaita pohtimaan, mitä he ovat oppineet projektin edellisessä osassa. Pyydä heitä selittämään, miten heistä tuli parempia ratkaisun löytämisessä. Yhteistyöehdotus Ohjaa monta ryhmää työskentelemään saman ongelman ratkaisemiseksi. Pyydä oppilaita suunnittelemaan ratkaisuja tilanteeseen, jossa on useita erilaisia pelastustehtäviä. Yksi ryhmä voi keskittyä esimerkiksi roskien poistamiseen ja toinen ihmisen tai eläimen poimimiseen.

4. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Viimeistele dokumentointi Pyydä oppilaita dokumentoimaan projektiaan eri tavoilla. Joitakin ehdotuksia: • Pyydä oppilaita ottamaan kuva jokaisesta helikopteriversiosta, jonka he ovat rakentaneet, ja selittämään, mikä niistä on paras ja miksi. • Pyydä oppilaita vertaamaan näitä kuvia tosielämän kuviin. • Pyydä oppilaita kuvaamaan video, jolla he kertovat projektistaan. Esittele tulokset Pyydä oppilaita esittelemään kaksi malliaan ja selittämään, ratkaisevatko ne annetun ongelman ja miksi. Voit ohjata oppilaita esitysten tekemisessä esim. seuraavilla tavoilla: • Pyydä heitä kuvailemaan, miten heidän ratkaisuaan käytetään heidän valitsemassaan pelastustehtävässä. • Pyydä heitä sijoittamaan selityksensä kontekstiin. • Pyydä heitä kuvailemaan, missä ja minkälaisissa olosuhteissa tilanne tapahtuu, ja kertomaan joistakin turvallisuuteen liittyvistä ongelmista, jotka he joutuivat ottamaan huomioon.

Projektin arviointi

NGSS-projektinarviointikategoriat Voit käyttää näitä arviointikategorioita ja havainnointikategoriaruudukkoa, joka löytyy ”Arviointi WeDo 2.0:n avulla” -luvusta. Tutki-vaihe Varmista Tutki-vaiheessa, että oppilaat osallistuvat aktiivisesti keskusteluun, esittävät kysymyksiä ja vastaavat niihin sekä osaavat kuvailla omin sanoin ongelmaa, joka heidän täytyy ratkaista kussakin pelastustehtävässä. 1. Oppilas ei pysty vastaamaan kysymyksiin tai osallistumaan riittävästi keskusteluun tai kuvailemaan riittävästi kussakin tehtävässä ratkaistavaa ongelmaa. 2. Oppilas pystyy kehotettaessa vastaamaan kysymyksiin tai osallistumaan riittävästi keskusteluun tai autettuna kuvailemaan yleisellä tasolla kussakin tehtävässä ratkaistavaa ongelmaa. 3. Oppilas pystyy vastaamaan riittävästi kysymyksiin tai osallistumaan luokan keskusteluun ja kuvailemaan kussakin tehtävässä ratkaistavaa ongelmaa. 4. Oppilas pystyy keskustelussa selittämään yksityiskohtaisesti tai kuvailemaan kussakin tehtävässä ratkaistavaa ongelmaa. Luo-vaihe Varmista luomisvaiheessa, että oppilas pystyy toimimaan ryhmässä, esittämään mielipiteensä siitä, mikä on paras ratkaisu kussakin tehtävässä, ja ehdottamaan ratkaisuja Tutki-vaiheessa kerättyjen tietojen perusteella. 1. Oppilas ei kykene ratkaisemaan ongelmia ryhmässä, keskustelemaan parhaasta ratkaisusta kuhunkin tehtävään tai osoita suunnitteluprosessin hallintaa ongelmien ratkaisemisessa. 2. Oppilas kykenee ratkaisemaan ongelmia ryhmässä ja keskustelemaan parhaasta ratkaisusta kuhunkin tehtävään. Hän osaa käyttää suunnitteluprosessia tuetusti sekä kerätä ja käyttää tietoja ongelmien ratkaisemiseen. 3. Oppilas kykenee toimimaan ryhmässä ja osallistumaan keskusteluun, osoittaa suunnitteluprosessin hallintaa keräämällä ja käyttämällä tietoja ongelmien ratkaisemisessa. 4. Oppilas kykenee toimimaan ryhmän johtajana sekä laajentaa osoittaa suunnitteluprosessin laajaa hallintaa keräämällä ja käyttämällä tietoja monipuolisesti ongelmien ratkaisemisessa. Jaa-vaihe Varmista jakamisvaiheessa, että oppilas osaa kuvailla kehittämiään ratkaisuja ja selittää, miten yksi ratkaisu voi ratkaista ryhmän valitseman ongelman kussakin tehtävässä, sekä käyttää projektin kautta hankittuja tietoja loppuraportissaan. 1. Oppilas ei kykene osallistumaan keskusteluun tehtävästä ja mallista, selittämään ratkaisua esitettyihin ongelmiin tai käyttämään tietoja lopullisen projektin rakentamiseen. 2. Oppilas kykenee ohjatusti osallistumaan keskusteluun suunnitteluprosesseista sekä osoittaa rajallista kykyä käyttää tietoja tosielämän ongelmien ratkaisemiseksi ja projektin rakentamiseksi. 3. Oppilas kykenee osallistumaan keskusteluun suunnitteluprosesseista tai käyttämään kerättyjä tietoja lopullisen projektin rakentamiseen. Lopullinen projektituotos onnistuu ratkaisemaan annetut ongelmat. 4. Oppilas kykenee osallistumaan laajasti luokan keskusteluun aiheesta tai käyttämään keräämiään tietoja lopullisen projektin rakentamisessa. Projektissa on enemmän sisältöä, kuin oppitunnilla vaaditaan. ELA-projektinarviointikriteerit Voit käyttää näitä arviointikriteereitä ja havainnointitaulukkoa, joka löytyy ”Arviointi WeDo 2.0:n avulla” -luvusta. Tutki-vaihe Varmista Tutki-vaiheen aikana, että oppilas osaa selittää monipuolisesti omia ajatuksiaan ja tuomaan esille esitettyihin kysymyksiin liittyvää ymmärrystään. 1. Oppilas ei kykene jakamaan Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin liittyviä ajatuksiaan. 2. Oppilas kykenee pyydettäessä jakamaan Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin liittyviä ajatuksiaan. 3. Oppilas ilmaisee riittävästi Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin liittyviä ajatuksiaan. 4. Oppilas tuo esille ajatuksiaan ja selityksiään Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin yksityiskohtaisesti ja laajasti. Luo-vaihe Varmista luomisvaiheen aikana, että oppilas valitsee tarkoituksenmukaisia dokumentointitapoja (esim. kuvakaappaus, kuva, video, teksti) ja noudattaa löydösten dokumentoinnille asetettuja reunaehtoja. 1. Oppilas epäonnistuu löydösten dokumentoinnissa tutkimisvaiheen aikana. 2. Oppilas dokumentoi havaintojaan, mutta dokumentointi on puutteellista tai ei täytä kaikkia asetettuja odotuksia. 3. Oppilas dokumentoi tutkimuksen jokaisen vaiheen löydökset riittävällä laajuudella ja tekee valinnoissa asianmukaisia valintoja. 4. Oppilas käyttää monipuolisia menetelmiä dokumentoinnissa ja ylittää annetut odotukset. Jaa-vaihe Varmista jakamisvaiheessa, että oppilas käyttää päättelynsä tukena todisteita tutkimisvaiheen omista havainnoistaan. Oppilas noudattaa annettuja ohjeita havaintojensa esittämisestä yleisölle. 1. Oppilas ei käytä keräämäänsä aineistoa esitellessään ajatuksiaan. Oppilas ei noudata annettuja ohjeita. 2. Oppilas käyttää osaa aineistostaan, mutta puutteellisin perusteluin. Annettuja ohjeita noudatetaan yleisesti, mutta yksi tai useampi osa-alue on puutteellinen. 3. Oppilas tarjoaa riittävästi aineistoa löydöstensä tueksi ja noudattaa esittämisestä annettuja ohjeita. 4. Oppilas keskustelee erinomaisesti löydöksistään, hyödyntää perusteellisesti asianmukaisia todisteita päättelynsä tukena ja noudattaa kaikkia annettuja ohjeita.

5. Eriyttäminen

Anna tarvittaessa lisäohjeita rakentamiseen ja ohjelmointiin, esimerkiksi: • Varmista, että oppilaat ymmärtävät ongelman, joka heidän täytyy ratkaista. • Pyydä heitä kirjoittamaan ongelma muistiin tai kuvaamaan video, jolla he kuvailevat sen. • Selitä, miten suunnitteluprosessi etenee. • Selitä, miten antureita käytetään. Anna täsmälliset ohjeet, miten haluat oppilaiden esittävän ja dokumentoivan havaintonsa. Voit esimerkiksi varata tietyn ajan sille, että ryhmät esittelevät töitään toisilleen. Ehdotus Voit pyytää kokeneempia oppilaita käyttämään kallistusanturia narun ylös alas -liikkeen ohjaamiseen. Suunnittele lisää ratkaisuja Pyydä oppilaita suunnittelemaan lisää erilaisia ratkaisuja. Heidän ei ole pakko suunnitella helikopteria, vaan voivat keksiä täysin uuden ratkaisun. Oppilaiden väärinkäsityksiä Oppilaat ehkä keskustelevat vain niistä kokemuksista, joita he voivat kuvitella tapahtuvaksi omassa elinympäristössään. Esimerkiksi rannikkoseudulla asuvat saattavat miettiä vain meripelastusta. Pyydä oppilaita kuvittelemaan itsensä toisenlaiseen ympäristöön.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat erilaisia säähän liittyviä vaaratilanteita, jotka voivat vaikuttaa asuinalueesi ihmisten elämään. Rakentavat ja ohjelmoivat laitteen, jonka avulla voi siirtää ihmisiä ja eläimiä turvallisesti, helposti ja kunnioittavasti tai voi pudottaa tarvikkeita alueelle tehokkaasti. Esittelevät ja dokumentoivat keksimänsä ratkaisut ja selittävät, miten ratkaisut täyttävät odotukset.

NGSS
3-ESS3-1
3-5-ETS1-2

CCSS
CCSS.ELA-Literacy.W.3.7
CCSS.ELA-Literacy.W.3.8
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.a
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.d

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.