WeDo 2.0 -perussarja

Äärimmäiset elinympäristöt

Mallinna elinympäristön vaikutusta eläinlajin selviytymiseen.

120 + min
Edistynyt
Luokat 3–5
extreme-habitats-project-image

1. Tutki-vaihe

(30–60 minuuttia)

Fossiilit kertovat paljon siitä, miksi eläimet kykenivät selviytymään elinympäristössään. Elinympäristö, ilmasto, ruoka, suoja ja saatavilla olevat luonnonvarat vaikuttavat kaikki osaltaan lajien menestymiseen. Anna oppilaiden tutustua sekä lihan- että kasvinsyöjiin ja tutkia, mitä niiden fossiilit kertovat meille niiden elämästä. Oppilaat voivat pohtia, miten tietyt lajit ovat kehittyneet, että ne selviävät nykyaikana. Pyydä oppilaita esimerkiksi rakentamaan lentävä tai kiipeävä dinosaurus, joka pesii puiden latvoissa suojellakseen muniaan, tai krokotiili, joka käyttää kehoaan, pyrstöään ja leukojaan selviytyäkseen vetisessä elinympäristössään. Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat tutkia äärimmäisiä tai jopa kuvitteellisia elinympäristöjä, kunhan he osaavat muodostaa suhteen elinympäristön ja eläimensä välille.

2. Luo-vaihe

(45–60 minuuttia)

Oppilaat rakentavat sekä eläimen että sen elinympäristön, ja havainnollistavat, miten eläin on sopeutunut ympäristöönsä. Anna oppilaiden tutkia mallikirjastoa ja valita sieltä heitä inspiroivan mallin. Anna heille sitten aikaa tehdä kokeiluja ja rakentaa omia ratkaisujaan muokkaamalla perusmallia parhaaksi katsomallaan tavalla. Ehdotettuja mallikirjaston malleja: • Kampi • Taipuja • Kela

crank-instructions-preview
flex-instructions-preview
reel-instructions-preview

3. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Oppilaiden tulee esitellä mallinsa ja selittää mallinsa avulla, millainen vaikutus elinympäristöllä on eläimeen. He voivat käyttää tekemäänsä dokumentaatiota tukemaan omia tutkimuksiaan ja ideoitaan. Arviointi Varmista, että oppilaat selittävät, miten eläin sopeutuu ja millaisia ainutlaatuisia ominaisuuksia se kehittää selviytyäkseen.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat erilaisia ympäristöjä eri puolilla maapalloa eri aikakausina ja kuvailevat, mitä nämä voivat kertoa meille lajien elintavoista ja menestymisestä. Rakentavat ja ohjelmoivat eläimen, joka olisi voinut elää jossain tietyssä elinympäristössä. Esittelevät ja dokumentoivat eläimensä ja sen elinympäristön sekä selittävät, miten eläin kehittyi selviytyäkseen.

NGSS
2-LS4-1
3-LS3-2
3-LS4-1

CCSS
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.D
CCSS.ELA-Literacy.W.3.1.B
CCSS.ELA-Literacy.RI.3.3

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.