WeDo 2.0 -perussarja

Aloitusprojekti, osa B: Milon liikeanturi

Selvitä, miten liikeanturin avulla voidaan havaita lähellä oleva kasvi.

0 - 30 min
Aloittelija
Luokat 3–5
milo-motion-sensor

1. Valmistelu

(15–30 minuuttia)

• Lue yleiset valmisteluohjeet luvusta ”Luokkahuoneen hallinta”. • Perehdy projektin materiaaliin, jotta tiedät, miten se etenee. • Päätä, miten haluat esitellä projektin oppilaille: Käytä WeDo 2.0 -ohjelmiston projektivideota tai itse valitsemiasi materiaaleja. • Määritä projektin lopputuotos sekä ohjeet projektin dokumentointiin ja esittelyyn. • Varmista, että oppilailla on riittävästi aikaa oppitunnin tehtävien suorittamiseen. Tärkeää Suositus on, että kaikki neljä aloitusprojektia suoritetaan peräkkäin yhtenä kokonaisuutena. Muussa tapauksessa projektit kannattaa suorittaa ennen kuin siirrytään muihin projekteihin, jotta oppilailla on runsaasti aikaa tutustua materiaaleihin. Arvioitu ajankäyttö neljälle aloitusprojektille: • Osa A: Milo, tiedemönkijä: 40 min • Osa B: Milon liikeanturi: 15 min • Osa C: Milon kallistusanturi: 15 min • Osa D: Yhteistyö: 15 min

2. Tutki-vaihe

(3 minuuttia)

Keskustelukysymyksiä 1. Millä tavoin tieteellisten tutkimusvälineiden käyttö on tärkeää tiedetutkijan työssä? Kun mönkijä on kaukaisessa paikassa, se tarvitsee antureita, jotta se pystyy päättämään, minne mennä ja missä pysähtyä. Mönkijässä täytyy olla antureita, jotta se voi suorittaa tehtävänsä ilman ihmisen ohjausta..

3. Luo-vaihe

(7 minuuttia)

Mukana olevien rakennusohjeiden avulla oppilaat rakentavat liikeantureilla varustetun käsivarren, jonka avulla Milo voi havaita kasvin. He rakentavat myös kasvin pyöreälle LEGO® levylle. Mallin mukainen ohjelmajono saa mönkijän liikkumaan eteenpäin, kunnes se havaitsee kohteen. Mönkijä pysähtyy ja antaa äänimerkin. Voit pyytää oppilaita äänittämään myös oma äänimerkin.

milo-b-instructions-preview
getting-started-b-program

4. Jaa-vaihe

(5 minuuttia)

Tässä vaiheessa projektia ohjaa oppilaasi kuvaamaan video tehtävästään. Tarkoituksena on harjoitella kameran käyttöä ja oman äänen äänittämistä, mikä on hyödyllistä tulevissa projekteissa.

Opettajan tuki

Oppilaat: Rakentavat ja ohjelmoivat Milolle käsivarren, jonka avulla se voi havaita esineitä. Dokumentoivat, miten Milo on löytänyt harvinaisen kasvilajin.

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.