WeDo 2.0 -perussarja

Aloitusprojekti, osa C: Milon kallistusanturi

Selvitä, miten Milo voi käyttää kallistusanturia viestin lähettämiseksi tukikohtaan.

0 - 30 min
Aloittelija
Luokat 3–5
milo-tilt-sensor

1. Valmistelu

(15–30 minuuttia)

• Lue yleiset valmisteluohjeet luvusta ”Luokkahuoneen hallinta”. • Perehdy projektin materiaaliin, jotta tiedät, miten se etenee. • Päätä, miten haluat esitellä projektin oppilaille: Käytä WeDo 2.0 -ohjelmiston projektivideota tai itse valitsemiasi materiaaleja. • Määritä projektin lopputuotos sekä ohjeet projektin dokumentointiin ja esittelyyn. • Varmista, että oppilailla on riittävästi aikaa oppitunnin tehtävien suorittamiseen. Tärkeää Suositus on, että kaikki neljä aloitusprojektia suoritetaan peräkkäin yhtenä kokonaisuutena. Muussa tapauksessa projektit kannattaa suorittaa ennen kuin siirrytään muihin projekteihin, jotta oppilailla on runsaasti aikaa tutustua materiaaleihin. Arvioitu ajankäyttö neljälle aloitusprojektille: • Osa A: Milo, tiedemönkijä: 40 min • Osa B: Milon liikeanturi: 15 min • Osa C: Milon kallistusanturi: 15 min • Osa D: Yhteistyö: 15 min

2. Tutki-vaihe

(3 minuuttia)

Kun mönkijä löytää etsimänsä kohteen, se lähettää viestin tukikohtaan. Keskustelukysymyksiä 1. Miksi mönkijän ja tukikohdan välinen viestintä on tärkeää? Jos mönkijä onnistuu tehtävässään mutta epäonnistuu tulosten lähettämisessä, koko tehtävä epäonnistuu. Viestintää tarvitaan yhdistämään etätehtävän suorittaja tukikohtaan. 2. Millä tavalla mönkijöiden kanssa voisi kommunikoida? Tällä hetkellä tukikohdan ja mönkijän välisten radiosignaalien lähettämiseen käytetään satelliitteja.

3. Luo-vaihe

(7 minuuttia)

Rakennusohjeiden avulla oppilaat rakentavat kallistusanturia hyödyntävän laitteen, joka osaa lähettää viestin tukikohtaan. Ohjelmajono aktivoi kaksi eri toimintoa kallistusanturin havaitseman kulman perusteella: • Kun anturia kallistetaan alaspäin, punainen LED-valo syttyy. • Kun anturia kallistetaan ylöspäin, laitteeseen, jota olet käyttänyt ohjelmointiin, ilmestyy tekstiviesti.

milo-c-instructions-preview
getting-started-c-program

4. Jaa-vaihe

(5 minuuttia)

Pyydä oppilaitasi ottamaan kuvakaappaus valmiista ohjelmastaan. Ohjaa lapset harjoittelemaan projektissaan käyttämien ohjelmaketjujen dokumentoimista.

Opettajan tuki

Oppilaat: Rakentavat ja ohjelmoivat Milolle kallistusanturilla toimivan viestintälaitteen. Dokumentoivat, miten Milo viestii tukikohdan kanssa.

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.