WeDo 2.0 -perussarja

Kasvit ja pölyttäjät

Mallinna pölyttäjän ja kukan vuorovaikutussuhdetta lisääntymisvaiheessa LEGO-mallin avulla.

120 + min
Keskitaso
Luokat 3–5
plants-and-pollinators-project-image

1. Valmistelu

(15–30 minuuttia)

• Lue yleiset valmisteluohjeet luvusta ”Luokkahuoneen hallinta”. • Perehdy projektin materiaaliin, jotta tiedät, miten se etenee. • Päätä, miten haluat esitellä projektin oppilaille: Käytä WeDo 2.0 -ohjelmiston projektivideota tai itse valitsemiasi materiaaleja. • Määritä projektin lopputuotos sekä ohjeet projektin dokumentointiin ja esittelyyn. • Varmista, että oppilailla on riittävästi aikaa oppitunnin tehtävien suorittamiseen. Tärkeää Tässä projektissa malli esittää tosielämän ilmiötä. Projektin tarkoitus on saada oppilaat soveltamaan aiempia tietojaan kasvien ja pölyttäjien välisestä vuorovaikutussuhteesta.

2. Tutki-vaihe

(30–60 minuuttia)

plants-and-pollinators-thumbnail

Esittelyvideon ohjaamana oppilaat voivat keskustella ja pohtia seuraavia ajatuksia. Esittelyvideo Pölytys on tärkeä prosessi, jossa joku ulkoinen tekijä vaikuttaa kukkaan, ja saa siitepölyn siirtymään emiin: 1. Kukat tarvitsevat lisääntymiseen ulkoisia tekijöitä, kuten tuulta tai eläimiä. 2. Kasvin kukka on suunniteltu houkuttelemaan eläimiä. Väri, koko, tuoksu ja mesi ovat keinoja, joilla kasvi houkuttelee eläimiä. 3. Perhosilla ja koiperhosilla on pitkät kielet, joten ne pitävät putkimaisista kukista, ja kirkkaanpunaiset kukat houkuttelevat niitä. 4. Kolibreilla on pitkät nokat, jotka sopivat täydellisesti meden imemiseen syvältä putkimaisten kukkien sisältä. 5. Lepakoillakin on oma roolinsa pölytyksessä, ne nauttivat mettä kukista erittäin pitkän kielensä avulla, pääasiassa öisin. Pölytys on vain yksi vaihe kukkivan kasvin elinkaaressa. Kun kukka on pölyttynyt, kasviin kehittyy hedelmä, marja tai siemen. Tämän jälkeen kasvi saa lisäapua siementen levittämiseen esimerkiksi eläimiltä, tuulelta tai sateelta.

plants-and-pollinators-explore-phase

Keskustelukysymyksiä 1. Mitkä ovat kukan osat? Terälehti, verholehti, emi (luotti, vartalo ja sikiäin) ja hede (ponsi ja palho) 2. Selitä, millä tavoin eläimet auttavat kasveja lisääntymään. Pölyttävät eläimet menevät kukan luo saadakseen mettä. Samalla ne usein peittyvät siitepölyyn ja siirtävät siitepölyn (tavallisesti) kukasta toiseen. Useimmat kukkivat kasvit tarvitsevat eläinten apua pölytyksessä, ja eläimet myös auttavat levittämään monien kasvien siemeniä. 3. Millä käsitteillä näitä prosesseja kutsutaan? Pölytys on prosessi, jonka avulla kukat lisääntyvät. Elävät olennot ovat mukana noin 90 prosentissa planeetan kaikesta pölytyksestä. Tätä kutsutaan eläinpölytykseksi. 4. Nimeä kukkivan kasvin kolme kehitysvaihetta. Siemen, taimi (pieni kasvi) ja täysikasvuinen kasvi, jossa on kukka. 5. Mikä rooli kukalla on? Kukka on kasvin kehittämä elin, jolla se houkuttelee eläimiä saadakseen apua lisääntymisessä ja tuottaakseen siemeniä. 6. Lisääntyvätkö kaikki kukat pölyttäjien avulla? Joissakin tapauksissa pölytys tapahtuu tuulen tai sateen avulla. Pyydä oppilaita keräämään vastauksensa tekstinä tai kuvina dokumentointityökaluun.

3. Luo-vaihe

(45–60 minuuttia)

Rakenna ja ohjelmoi pölytysmalli Oppilaat luovat rakennusohjeiden avulla mehiläisen ja tavallisen kukan mallin. 1. Rakenna pölytystapahtuma. Projektin mallissa käytetään hammaspyöriä. Ne liikuttavat akselia, johon mehiläinen on kiinnitetty. Kukassa käytetään liikeanturia havaitsemaan, milloin mehiläinen on sen yläpuolella.

bee-and-flower-instructions-preview

2. Ohjelmoi mehiläinen ja kukka. Ohjelma käynnistää moottorin ja pyörittää sitä yhteen suuntaan, kunnes mehiläinen havaitaan kukan yläpuolella. Tällöin moottori pysähtyy ja ohjelma toistaa mehiläisen äänen. Pyydä oppilaita käyttämään läpinäkyvää palikkaa siitepölynä.

bee-program

Ehdotus Ennen kuin oppilaat alkavat muunnella malliaan, pyydä heitä muokkaamaan ohjelmaa, kunnes ymmärtävät sen täydellisesti.

bee-and-flower

Kuvaile pölytystapahtumaa Oppilaan on tarkoitus muuttaa sekä pölyttäjää että kukkaa ensimmäisen mallin ideoiden pohjalta. Kun oppilaat ovat rakentaneet mehiläisen, pyydä heitä miettimään, miten he voisivat rakentaa uuden kukan ja pölyttäjän, jota kukka voisi houkutella. Kannusta oppilaita suunnittelemaan ja testaamaan mallejaan. 1. Rakenna uusi kukka. Oppilaat voivat rakentaa esimerkiksi putkimaisen, värikkään tai suuren kukan. Kun oppilaat suunnittelevat kukkaa, muistuta oppilaita seuraavista asioista: • Pidä liikeanturi uudessa kukassa. • Käytä läpikuultavaa palikkaa kuvastamaan siitepölyä. • Suunnittele kukalle myös oikeanlainen pölyttäjä. 2. Rakenna uusi pölyttäjä. Oppilaat voivat rakentaa esimerkiksi kolibrin, perhosen, ötökän, lepakon tai jonkin muun eläimen, jonka he tietävät toimivan pölyttäjänä. Varmista, että seuraavat asiat onnistuvat, kun he suunnittelevat tätä pölyttäjää: • Kiinnitä uudet pölyttäjät akseliin. • Suunnittele pölyttäjälle oikeanlainen kukka. 3. Ohjelmoi uusi tapahtuma. Oppilaat voivat käyttää esimerkiksi toista kukkaa ristipölytyksen havainnollistamiseen. Varmista, että oppilaat ohjelmoivat uuden pölyttäjämallin toimimaan eri tavalla kuin edellisen mallin. Tärkeää On tärkeää huomioida, että tässä vaiheessa oppilaille ei ole rakennusohjeita tai malliohjelmia, vaan oppilaat saavat rakentaa sammakkonsa oman mielensä mukaan. Yhteistyöehdotus Oppilaat voivat sopia, että yhden ryhmän pölyttäjä pölyttää toisen ryhmän kukan ja päinvastoin.

Kokeile lisää (valinnainen, 45–60 minuuttia) Oppilasprojektin ”Kokeile lisää” -osio on valinnainen laajennus. Muista, että nämä tehtävät käsittelevät laajemmin ”Käytä mallia”-osion tehtäviä ja ne on suunniteltu vanhemmille tai edistyneemmille oppilaille. Kun kukka on pölytetty, kasviin tulee siemeniä tai hedelmä. 1. Rakenna ja ohjelmoi siementen levitystapahtuma. Pyydä oppilaita muuttamaan kasvia, kun kukka on pölytetty. Pyydä oppilaita ottamaan selvää eri tavoista, joilla kasvien siemenet leviävät. Pyydä heitä valitsemaan yksi niistä ja rakentamaan malli, joka havainnollistaa sitä. Esimerkki: • Siemenet ovat houkuttelevan hedelmän sisällä, jonka eläin syö • Eläimet ja linnut kantavat siemeniä • Tuuli tai vesi kuljettaa siemeniä • Siemenet, jotka leviävät jollakin tavalla itsestään

4. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Viimeistele dokumentointi Pyydä oppilaita sisällyttämään valmiiseen tuotokseensa kuva pölytyksen jokaisesta vaiheesta: • Pyydä oppilaita vertaamaan näitä kuvia tosielämän kuviin. • Pyydä oppilaita kuvaamaan video, jolla he kuvailevat, miten eläimet auttavat kasveja lisääntymään. Esittele tulokset Projektin päätteeksi oppilaat esittelevät, mitä he ovat oppineet. Voit ohjata oppilaita esitysten tekemisessä esim. seuraavilla tavoilla: • Pyydä oppilaita käyttämään rakentamaansa mallia pölyttäjän ja kukan välisen suhteen selittämiseen ja kuvaamaan kasvin elinkaarta. • Varmista, että he osaavat selostaa pölyttäjän aktiivisen roolin pölytysprosessissa. • Pyydä heitä lisäämään selitykseensä konteksti, kuten kuvailemaan, missä kukka on, mihin vuodenaikaan tämä tapahtuu jne.

Projektin arviointi

NGSS-projektinarviointikategoriat Voit käyttää näitä arviointikategorioita ja havainnointikategoriaruudukkoa, joka löytyy ”Arviointi WeDo 2.0:n avulla” -luvusta. Tutki-vaihe Varmista Tutki-vaiheessa, että oppilas osallistuu aktiivisesti keskusteluun, esittää kysymyksiä ja vastaa niihin, ja että hän osaa vastata omin sanoin esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mikä saa pölyttäjän valitsemaan sopivan kukan? 1. Oppilas ei kykene vastaamaan kysymyksiin tai osallistumaan riittävästi keskusteluun tai jättää vastaamatta Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin. 2. Oppilas kykenee kehotettaessa vastaamaan kysymyksiin tai osallistumaan riittävästi keskusteluun tai kehotettaessa vastaamaan joihinkin tai kaikkiin Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin. 3. Oppilas kykenee vastaamaan riittävästi kysymyksiin ja osallistumaan luokan keskusteluun sekä vastaamaan omin sanoin Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin. 4. Oppilas kykenee selittämään keskustelussa ilmiöitä laajasti ja vastaamaan omin sanoin Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin. Luo-vaihe Varmista luomisvaiheessa, että oppilas on kehittänyt mallin, joka mallintaa onnistuneesti eläinpölytystä tai siementen levittämistä. 1. Oppilas ei yritä kehittää mallia, joka mallintaa eläinpölytystä tai siementen levittämistä, tai yritys jää vajaaksi. 2. Oppilas on yrittänyt kehittää mallia, joka mallintaa eläinpölytystä tai siementen levittämistä., mutta jotkut osat ovat puutteellisia tai vääriä. 3. Oppilas on kehittänyt mallin, joka mallintaa onnistuneesti eläinpölytystä tai siementen levittämistä. 4. Oppilas on kehittänyt poikkeuksellisen onnistuneen mallin, joka mallintaa eläinpölytystä tai siementen levittämistä. Jaa-vaihe Varmista jakamisvaiheessa, että oppilas osaa selittää, mitä kukan pölytysvaiheessa tapahtuu, ja tunnistaa mallin rajoitukset – mikä on lähellä todellisuutta ja mikä voi olla epärealistista. 1. Oppilas selittää vain vähän tai epätarkasti, mitä pölytysvaiheessa tapahtuu eikä kykene tunnistamaan mallin rajoituksia. 2. Kehotettaessa oppilas osaa selittää tarkasti, mitä pölytysvaiheessa tapahtuu, mutta ei välttämättä osaa tunnistaa mallin rajoituksia. 3. Oppilas osaa selittää tarkasti, mitä pölytysvaiheessa tapahtuu ja tunnistaa mallin yksityiskohtaiset rajoitukset. 4. Oppilas osaa selittää helposti ja tarkasti, mitä pölytysvaiheessa tapahtuu ja kykenee selkeästi tunnistamaan mallin yksityiskohtaiset rajoitukset. ELA-projektinarviointikriteerit Voit käyttää näitä arviointikriteereitä ja havainnointitaulukkoa, joka löytyy ”Arviointi WeDo 2.0:n avulla” -luvusta. Tutki-vaihe Varmista Tutki-vaiheen aikana, että oppilas osaa selittää monipuolisesti omia ajatuksiaan ja tuomaan esille esitettyihin kysymyksiin liittyvää ymmärrystään. 1. Oppilas ei kykene jakamaan Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin liittyviä ajatuksiaan. 2. Oppilas kykenee pyydettäessä jakamaan Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin liittyviä ajatuksiaan. 3. Oppilas ilmaisee riittävästi Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin liittyviä ajatuksiaan. 4. Oppilas tuo esille ajatuksiaan ja selityksiään Tutki-vaiheen aikana esitettyihin kysymyksiin yksityiskohtaisesti ja laajasti. Luo-vaihe Varmista luomisvaiheen aikana, että oppilas käyttää täsmällistä kieltä ja asianmukaista sanastoa sekä dokumentoi työtään sopivilla tavoilla. 1. Oppilas ei käytä täsmällistä kieltä tai asianmukaista sanastoa eikä dokumentoi työtään ajatuksen kanssa tai sopivilla tavoilla. 2. Kehotettaessa oppilas voi käyttää jonkin verran asianmukaista sanastoa ja dokumentoi työtään suurimmaksi osaksi sopivilla tavoilla. 3. Oppilas käyttää täsmällistä kieltä ja asianmukaista sanastoa sekä dokumentoi työtään sopivilla tavoilla. 4. Oppilas käyttää täsmällistä kieltä ja edistynyttä sanastoa sekä dokumentoi työtään sopivilla tavoilla. Jaa-vaihe Varmista jakamisvaiheessa, että oppilas esittää keskustelussa tosiasioihin pohjautuvia perusteluja siitä, miten hänen mallinsa havainnollistaa pölytystä ja eläinten vaikutusta kasvien elinkaareen. 1. Oppilas ei esitä keskustelussa tosiasioihin pohjautuvia perusteluja siitä, miten hänen mallinsa havainnollistaa pölytystä ja eläinten vaikutusta kasvien elinkaareen. 2. Oppilas esittää keskustelussa yhden tosiasioihin pohjautuvan perustelun siitä, miten hänen mallinsa havainnollistaa pölytystä ja eläinten vaikutusta kasvien elinkaareen. 3. Oppilas esittää keskustelussa vähintään kaksi tosiasioihin pohjautuvaa perustelua siitä, miten hänen mallinsa havainnollistaa pölytystä ja eläinten vaikutusta kasvien elinkaareen. 4. Oppilas esittää keskustelussa useita tosiasioihin pohjautuvaa perusteluja siitä, miten hänen mallinsa havainnollistaa pölytystä ja eläinten vaikutusta kasvien elinkaareen.

5. Eriyttäminen

Anna tarvittaessa lisäohjeita rakentamiseen ja ohjelmointiin, esimerkiksi: • Anna luettelo ja kuvia mahdollisista pölyttäjistä. • Anna luettelo kukan ominaisuuksista. Ole joustava arvioidessasi, miten kukat on rakennettu, ja keskity tärkeimpään: kukan muotoon ja sen väriin. Anna täsmälliset ohjeet siitä, miten haluat oppilaiden esittelevän ja dokumentoivan havaintonsa, esimerkiksi varaa tietty aika, jolloin ryhmät esittelevät työnsä toisilleen. Ehdotus Voit antaa kokeneemmille oppilaille lisäaikaa rakentamiseen ja ohjelmointiin. He voivat rakentaa yksityiskohtaisempia malleja kukista ja mallintaa esim. hedettä, emiä, terälehtiä ja muita osia. Kokeile lisää Kehitä mallia eteenpäin ja pyydä oppilaita tutkimaan kasvin elinkaaren vaiheita sen jälkeen, kun kasvi on pölytetty, esimerkiksi siementen levittämistä. Oppilaiden väärinkäsityksiä Oppilaat saattavat ajatella, että pölyttäjä yrittää tarkoituksella saada kasvin lisääntymään. Tämä ilmiö on pikemminkin sattuma. Pölyttäjä vierailee kukassa, koska se haluaa ravinteita, ja siitepölyn siirtäminen tapahtuu sen sitä tarkoittamatta.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat, mitä merkitystä eri eliöillä on kasvien lisääntymisessä. Rakentavat ja ohjelmoivat mehiläisen ja kukan mallin, joka mallintaa pölyttäjän ja kasvin välistä suhdetta. Esittelevät ja dokumentoivat erilaisia malleja kasveista ja niiden pölyttäjistä.

NGSS
2-LS2-2
4-LS1-1

CCSS
CCSS.ELA-Literacy.W.2.6
CCSS.ELA-Literacy.W.4.1.b
CCSS.ELA-Literacy.W.4.2.d

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.