WeDo 2.0 -perussarja

Peto ja saaliseläin

Mallinna petojen ja saaliseläinten käyttäytymistä.

120 + min
Edistynyt
Luokat 3–5
predator-and-prey-project-image

1. Tutki-vaihe

(30–60 minuuttia)

Pedoilla on kiehtova vuorovaikutussuhde saaliseläinten kanssa. Ne ovat kehittyneet vuosisatojen ajan tullakseen paremmiksi metsästäjiksi ja pyydystäjiksi. Tämä on pakottanut saaliseläimet sopeutumaan, jotta ne osaavat vältellä petoeläimiä ja selviytyä. Anna oppilaiden tutkia erilaisten petoeläinten ja niiden saaliseläinten välisiä, jatkuvasti kehittyviä suhteita.

2. Luo-vaihe

(ARVIOITU AIKA 45–60 minuuttia)

Oppilaat rakentavat saalistajan tai saaliseläimen mallin, jonka avulla he havainnollistavat saalistajan ja sen saaliin välistä suhdetta. Anna oppilaiden tutkia mallikirjastoa ja valita sieltä heitä inspiroivan mallin. Anna heille sitten aikaa tehdä kokeiluja ja rakentaa omia ratkaisujaan muokkaamalla perusmallia parhaaksi katsomallaan tavalla. Ehdotettuja mallikirjaston perusmalleja: • Kävelijä • Tarttuja • Työntäjä

walk-instructions-preview
grab-instructions-preview
push-instructions-preview

Ehdotus Pyydä kahta ryhmää työskentelemään yhdessä, yksi ryhmä mallintaa saalistajan ja toinen saaliseläimen.

3. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Oppilaiden tulee esitellä saalistaja- tai saalismallinsa ja selittää, miten he ovat havainnollistaneet kahden lajin välisen suhteen. He voivat käyttää tekemäänsä dokumentaatiota tukemaan omia tutkimuksiaan ja ideoitaan. Arviointi Varmista, että oppilaat selittävät eri strategioita, joita heidän valitsemansa saalistaja käyttää saaliinsa houkuttelemiseen ja nappaamiseen.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat eri strategioita, joita eläimet käyttävät pyydystääkseen saalista tai paetakseen saalistajia. Rakentavat ja ohjelmoivat pedon tai saaliseläimen mallit, joilla voi havainnollistaa niiden välistä suhdetta. Esittelevät ja dokumentoivat eläinmallinsa. Kertovat, millainen suhde näiden kahden lajin välillä on, ja miten ne ovat sopeutuneet selviytyäkseen.

NGSS
3-LS4-3

CCSS
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.D
CCSS.ELA-Literacy.W.3.1.B

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.