WeDo 2.0 -perussarja

Villieläinten suojatie

Suunnittele LEGO prototyyppi, jonka ansiosta uhanalainen eläinlaji voi ylittää tien tai jonkin muun vaarallisen alueen turvallisesti.

120 + min
Edistynyt
Luokat 3–5
wildlife-crossing-project-image

1. Tutki-vaihe

(30–60 minuuttia)

Villieläinten suojatiet ovat rakenteita, joiden avulla eläimet voivat ylittää ihmisten rakentamia esteitä turvallisesti. Villieläinten suojateihin kuuluu alikulkutunneleita ja maasiltoja. Äärimmäisen vaikeissa tilanteissa käytetään myös pelastusajoneuvoja. Anna oppilaiden ottaa selvää, millaisia villieläinten suojateitä on olemassa. Tutki etenkin paikallisia esimerkkejä, kuten alikulkutunneleita ja karjan ylityspaikkoja. Voit myös kertoa esimerkkitilanteista tai -olosuhteista, joissa suojatie voisi auttaa vaaraan joutuneita villieläimiä.

2. Luo-vaihe

(45–60 minuuttia)

Oppilaat suunnittelevat ja rakentavat suojatien valitsemalleen eläimelle. He voivat rakentaa myös tien tai muun vaaran, jonka takia suojatietä tarvitaan. Anna oppilaiden tutkia mallikirjastoa ja valita sieltä heitä inspiroivan mallin. Anna heille sitten aikaa tehdä kokeiluja ja rakentaa omia ratkaisujaan muokkaamalla perusmallia parhaaksi katsomallaan tavalla. Ehdotettuja mallikirjaston malleja: • Pyörittäjä • Kääntäjä • Taipuja

spin-instructions-preview
revolve-instructions-preview
flex-instructions-preview

3. Jaa-vaihe

(45+ minuuttia)

Oppilaiden tulee esitellä mallinsa ja selittää, miten he ovat suunnitelleet prototyypin, joka auttaa villieläintä ylittämään vaarapaikan turvallisesti. He voivat käyttää tekemäänsä dokumentaatiota tukemaan omia tutkimuksiaan ja ideoitaan. Arviointi Varmista, että oppilaat selittävät, miksi on tärkeää huolehtia uhanalaisista eläinlajeista ja olla tietoinen ihmisten vaikutuksesta eläinten elinalueisiin.

Opettajan tuki

Oppilaat: Tutkivat tienrakennuksen vaikutusta eläimiin ja kasveihin. Pohtivat, miten teiden haittavaikutuksia voisi vähentää. Rakentavat ja ohjelmoivat laitteen, jonka avulla eläimet voivat ylittää niille vaarallisia alueita. Esittelevät ja dokumentoivat ratkaisunsa ja selittävät, miten suojatie on suunniteltu erityisesti jollekin tietylle eläinlajille.

NGSS
3-LS4-4
K-2-ETS1-1
K-2-ETS1-3
2-LS4-1

CCSS
CCSS.ELA-Literacy.RI.2.3
CCSS.ELA-Literacy.W.2.7

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.