Det veiledede oppdraget

Start spillet!

lesson-header

Har du noen gang sett en sport spilt med spesialutstyr?
Nevn tre sporter som bruker spesialutstyr.

Endre roboten.

student-02

Du trenger en kjørebase med et doserblad for å løse oppdraget.
Bygg disse modifikasjonene til roboten.

Se på byggeinstruksjonssiden for inspirasjon.

Klargjør konkurransebanen.

student-03

Sørg for at Boccia Share-modellen er plassert på riktig plass på banen til FIRST LEGO League.

Ikke glem å bruke den doble låsen for å feste modellen til matten.

Programmer robotene, og sett i gang!

SPIKE Competition Ready The-Boccia-Shared-Mission Step04-Program - nb-no
student-04

Kjør programmet og se hva det gjør.
Sørg for at du starter med kjørebasen i riktig posisjon.

Hva blir det neste?

student-05

Bruk dine nye ferdigheter for å komme til en annen oppdragsmodell.

Ikke glem å oppløse utfordringene du så i videoen. Del de opp i mindre deler.

  • Plassere kjørebasen
  • Følge linjen
  • Komme nær oppdragsmodellen
  • Aktivere oppdragsmodellen

Bruk Mine blokker til å organisere programmet ditt.

Tenk på hvordan det gikk.

student-06

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?
Nå er du klar for neste oppdrag!