Settet SPIKE™ Prime

Kranoppdraget

Veiled laget gjennom et ekte FIRST LEGO League-oppdrag, og forbered dem for utfordringene som kommer!

45-90 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Elevene kan bruke modellen av den avanserte kjørebasen og doserblad- og løftearmtilbehøret, for å fullføre denne leksjonen.

Engasjere (10 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

Utforske (30 min.)

 • Be dem klargjøre kranmodellen på banen.
 • Be dem følge instruksjonene for å skrive et program som driver roboten til kranen, og deretter aktiverer den.

Forklare (10 min.)

 • Start en diskusjon om hovedfunksjonene til roboten som gjør at kranen slipper taket på byggeenhetene.

Utdype (40 min.)

 • Be hvert lag om å øve seg på å plassere roboten og sende den på oppdrag for å aktivere kranen.
 • Spør om de oppdaget noe de bør være oppmerksomme på når det gjelder oppdrag (f.eks. kranen kan roteres før aktivering. På denne måten plasseres byggemodulen på et annet sted).
 • Start en diskusjon om hvordan de kan rotere kranen før aktivering.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Bruk disse spørsmålene til å få elevene til å diskutere seg imellom om hvordan de kan bruke det de har lært så langt til å fullføre oppdraget.

 • Hva gjør roboten?
 • Hvordan når roboten kranen?
 • Hvordan aktiverer roboten kranen?
 • Hva er den ideelle balansen mellom hastighet og nøyaktighet for dette oppdraget?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Klargjøre kranmodellen
Del disse tipsene med elevene mens de klargjør kranen:

 • Sørg for at kranen bygges og driftes på riktig måte.
 • Aktiver den doble låsen varsomt, og plasser kranen på riktig sted på matten.
teacher-crane

Aktivere kranen

 • Prøv å aktivere de blå spakene for å sikre at kranen frigis og roterer.
 • Nullstill kranen for hver aktivering.
teacher-activate-crane

Klargjøre kranen på matten
Her ser du gjeldende posisjon til kranmodellen på overflaten:

teacher-correct-position

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Competition Ready The Crane Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Competition Ready The Crane Teacher-Solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • fokusere på hvor nøyaktighet roboten følger linjen for å nå kranen
 • løse én del av oppdraget sammen med elevene som et lag

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • utfordre elevene til å rotere kranen før den aktiveres
 • legge til enda en av årets FIRST LEGO League-utfordring før eller etter oppdraget

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene arbeidet bra sammen som lag for å fullføre ett kranoppdrag.
 • Elevene arbeidet bra sammen som lag for å fullføre alle kranoppdragene.
 • Elevene kan presentere roboten, programmet og oppdragsstrategien, hvor de forklarer hvordan de fullførte hvert kranoppdrag.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har fullført ett oppdrag.
 • Gul: Jeg har fullført alle oppdragene.
 • Fiolett: Sammen med laget så presenterte jeg roboten, programmet og oppdragsstrategien til veilederen vår, og alle på laget deltok.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å forberede og gi en presentasjon av hvordan de utviklet en effektiv strategi for å fullføre kranoppdraget på kortest mulig tid.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)
 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Bygge- og anleggsvirksomhet og arkitektur (arkitektur)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Fullfør det første FIRST LEGO League-oppdrag
 • Få roboten til å samhandle med robotbanen

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Utvidelsessett LEGO® Education SPIKE Prime
Utfordringssettet FIRST® LEGO® League

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Naturfag etter 7.trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5.trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6.trinn – MAT0006:

 • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å
  utforske geometriske figurar og mønster
 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
 • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

Norsk etter 7.trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Læringsmål:

Elevene skal

 • Følge en instruksjon og bygge nødvendige installasjoner til oppdraget
 • Analysere oppdraget og komme opp med en strategi på hvordan oppdraget kan løses
 • bruke pseudokode for å finne struktur og innhold til programmene
 • utvikle ferdighetene innen algoritmisk tenking for å lage mer effektive programmer
 • finne muligheter for automatisering av prosesser ved gjenkjenne mønstre både i prosesser, bevegelser og kode
 • Programmere roboten til å løse oppdraget
 • Analysere faktorer som har påvirkning på hvordan oppdraget løses, og finne løsninger på hvordan oppdraget kan løses mer nøyaktig og raskere
 • Presentere hvordan de løste oppdraget effektivt

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.