Plasser robotene!

lesson-header

Har du noen gang sett en stor kran på en byggeplass?

Nevn tre ting kraner brukes til.

Bygg kranen.

student-02

Som et lag, bygg: 

  • Kranen
  • Byggeenhetene

Du trenger også en kjørebase for å løse oppdraget.

Se på byggeinstruksjonssiden for inspirasjon.

Klargjør konkurransebanen.

SPIKE Competition Ready The Crane Step03-Program - nb-no
student-03

Sørg for at kranen og byggeenhetene er plassert på riktig plass på banen til FIRST LEGO League.

Ikke glem å bruke den doble låsen for å feste kranen til matten.

Programmer robotene, og sett i gang!

student-04

Kjør programmet og se hva det gjør. 

Sørg for at du starter med kjørebasen i riktig posisjon.

Kan du gjøre det raskere?

student-05

Hvordan kan du endre programmet eller roboten til å løse oppdraget på kortere tid?

Kan du forbedre nøyaktigheten til kjørebasen?

Ikke glem å oppløse utfordringene du så i videoen. Del de opp i mindre deler.

  • Plassere kjørebasen
  • Følge linjen
  • Nærme deg kranen
  • Aktivere kranen

Bruk Mine blokker til å organisere programmet ditt.

Tenk på hvordan det gikk. 

student-06

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Nå er du klar for neste oppdrag!