Turner

Fantastisk gymnastikk!

 • Hvilke krefter får turneren til å bevege seg?
 • Hva holder turneren i bevegelse?
U3L2.EngageThumbnail.png

Bygge turneren

 • Instruksjonsbok, side 4–22
U3L2.Thumbnail.png

Prøv den!

Eksperiment 1: Uten skralle

 • Trekk turneren tilbake 90 grader (dvs. parallelt med bordet) og slipp turneren.
 • Kan du se et mønster? Hva er det?
 • Hvorfor beveger turneren seg på denne måten?

Eksperiment 2: Prøv den fremre skrallen

 • Trekk turneren tilbake 90 grader og slipp turneren.
 • Mål distansen bilen tilbakelegger, og registrer resultatet i diagrammet eller i naturfagsbøkene.
 • Returner deretter turneren tilbake til sin startposisjon og forutsi (p) hvor langt bilen beveger seg hvis du trekker turneren tilbake så langt som mulig. Bruk en LEGO® kloss til å markere hvor du tror den stopper og registrer den faktiske distansen (a) på diagrammet.
U3L2.Ratchet.90.png

Eksperiment 3: Heller ingen skralle denne gangen, men la den hvile mot hånden din!

 • Hvilke av Newtons tre bevegelseslover kan du observere her?

Så, hva fant du ut?

 • Hvilke krefter observerte du?
 • Hvilket mønster observerte du?
 • Utviklet du en hypotese om hva som ville skje videre?
 • Hvilke(n) kraft/krefter bremset turneren din?
 • Hva kan du endre på for å få bilen til å tilbakelegge en større distanse?
45400-assessment.png