BricQ Motion Prime

Sentre ballen

Hvor godt kan dere jobbe sammen for å sentre en ball på en fotballbane? Kan laget ditt score vinnermålet?

Denne leksjonen vil bidra til å gjøre elevene kjent med LEGO® Education BricQ Motion Prime settet. Vi anbefaler at du bruker litt tid før leksjonen for å vise elevene hvordan elementene sorteres, og å etablere noen grunnregler for å holde settene ryddige og organiserte.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
Hybrid
U3L1.Thumb.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (dvs. årsak og virkning, systemer, inndata, prosesser og utdata) i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U3L1.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om kreftene som hjelper fotballspillere med å sentre ballen fra en spiller til en annen.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilke ferdigheter trenger fotballspillere for å sentre en ball på banen? (De to viktigste ferdighetene er å sentre og motta ballen.)
  • Hvilken kraft er nødvendig for å få ballen til å bevege seg? (Fotballspillere bruker en skyvekraft med foten som genererer et kraftmoment framover for å sparke ballen. De bruker også foten til å bremse og stoppe ballen når de mottar den.)
 • Fortell elevene at de skal bygge en mekanisme som kan sentre en ball, og deretter jobbe sammen som et lag for å sentre en ball fra den ene siden av rommet til den andre.
 • Dette kan gjøres av hele klassen eller i mindre grupper.
 • Forklar at de ikke vil få byggeinstruksjoner, men bør i stedet bruke bildene på side 2–3 i sine instruksjonsbøker som veiledning. Fortell dem at hver gruppe:
  • Kan kopiere modellene de ser på bildene på side 2–3 i instruksjonsboken, endre dem, eller designe sine egne modeller.
  • Hver gruppe bør lage minst to modeller som sentrer ballen og mottar den.
 • Gi et sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å jobbe parvis for å bygge en mekanisme som kan sentre og motta en gul ball.
 • Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne leksjonen. Elevene kan imidlertid se på bildene på side 2–3 i instruksjonsboken for inspirasjon. De kan også utforme sine egne modeller.
 • Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Når elevene er ferdige med å bygge, kan du be dem teste modellene.
U3L1.SampleSolution.png

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har bygget.
 • Still spørsmål som:
  • Hva måtte modellen din gjøre for å få ballen til å bevege seg til neste spiller? (Den måtte ha en mekanisme som fikk ballen til å bevege seg i en rett linje.)
  • Hvilke modeller ga deg inspirasjon til å skape en effektiv mekanisme?
  • Hvordan fungerte den?
  • Hvordan sentret mekanismen ballen?
  • Hvordan bremset den ballen ned?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Hvis du har nok tid, kan du be elevene om å prøve å kombinere to mekanismer for å lage en mer komplisert modell som sentrer ballen.
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Start egenvurdering.
 • Bruk de vedlagte vurderingsrubrikkene til å forenkle prosessen.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive kreftene som er til stede i modellene.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg kan, med litt hjelp, beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare kreftene som er til stede i modellen.

Partilbakemelding

 • Oppmuntre elevene til å vurdere klassekameratene sine ved å:
  • Bruke klosseskalaen ovenfor for å vurdere hverandres arbeid
  • Presentere ideene og gi konstruktiv tilbakemelding
45400-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Inspirasjonsbildene på side 2–3 i instruksjonsboken viser åtte modeller som kan brukes som inspirasjon. Merk: Det er ikke nok elementer til å bygge alle disse modellene samtidig. Hvis de bygger på de blå panelene, kan elevene skalere modellene.

  1. Tannhjul
  2. Tannstang og pinjong
  3. Forbindelsesledd med fire felt
  4. Koniske tannhjul
  5. Skrallestang
  6. Snekkedrev
  7. Universalledd
  8. Saksmekanisme
U3L1.01.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Tilordne hver gruppe spesifikke hindringer de skal bygge
  • Foreslå å starte med forbindelsesleddet med fire felt eller saksemekanismen. Disse mekanismene kan enkelt skyve noe for å få det til å bevege seg

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Be elevene om å prøve å få ballen til å bevege seg i en bue
 • Velge et tilfeldig element og utfordre elevene til å finne en måte å bruke det på i en modell

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du elevene beregne girforholdene, måle koblingsbevegelsene, eller utføre andre beregninger for å hjelpe dem med å forstå hvordan en kraft omsettes til en annen kraft.

MAT0007 – representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Bli kjent med å bruke dette settet til å bygge modeller
 • Utforske hvordan ulike mekanismer kan konvertere inndata til utdata med en annen bevegelse
 • Utvikle hypoteser om hvordan kreftene som virker på et objekt, kan endre dets bevegelse
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.