Sentre ballen

Felttaktikk

 • Hvilke ferdigheter trenger fotballspillere for å sentre en ball på banen?
 • Hvilke(n) kraft/krefter får ballen til å bevege seg?
 • Hvordan stopper en spiller ballen?
U3L1.EngageThumbnail.png

Bygge spilleren

 • Bruk bildene på side 2–3 i byggeinstruksjonene som inspirasjon.
 • Modellen må:
  • Bruke en mekanisme for å skyve en ball langs en flat overflate
  • Være i stand til å motta en ball fra en annen spiller
U3L1.01.png

Prøv det!

 • Test ut modellen som sentrer og mottar ballen.

Sett i gang ...

 • Plasser modellene på gulvet og bruk dem til å sentre ballen fra den ene siden av klasserommet til den andre.
U3L1.SampleSolution.png

Hva så du?

 • Hvilke krefter observerte du?
 • Var det et mønster?
45400-assessment.png