Spark ballen

Kollisjoner

 • Hvordan er ballspillene du så i videoen forskjellig fra andre du har sett?
 • Hva skjer når to baller kolliderer ved forskjellige vinkler, og hvorfor skjer dette?
 • Hva la du merke til om kollisjonene du så i videoen?
U3L7.EngageThumbnail.png

Klargjør spillområdet

Bygg dette spillområdet ved bruk av:

 • 2 store blå plater
 • 2 grønne rammer
 • 2 hvite plater
 • 2 gule baller
U3L7.01.png

Designutfordring

 • Utform en mekanisme som kan skyte en ball mot en annen for å score.
 • Mekanismen skal inneholde minst to bevegelige deler.
 • Du kan ikke skyve ballen direkte med hånden.

Tid for ideer!

Utvikle minst to ideer for hvordan du flytter ballen (tenk tilbake til modellene du har bygget i andre leksjoner).
Husk å:

 • Bruke klossene til å hjelpe deg i idéutviklingen.
 • Bruke bildene fremst i instruksjonsboken for inspirasjon.
 • Registrere ideer og skisser på et papir eller i naturfagsboken.

Bygg og test ideene dine

 • Prøv ideene dine og gjør forbedringer.
 • Hvem vil score først?

Prøv å vinn!

 • Utfordre en klassekamerat til å teste spillet ditt.

Hva fant du ut?

 • Hvilke krefter observerte du?
45400-assessment.png