BricQ Motion Essential

Stafettløp

Utform, bygg og test mekanismer som kan overføre objekter til en lagkamerat, og skap et morsomt og spennende stafettløp!

30–45 min.
Avansert
Barnehage–2. trinn
U1L7.Relay.RaceThumb.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (f.eks. skyv, trekk og tyngdekraft) i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U1L7.EngageThumbnail.png
 • Start en diskusjon om hva elevene har lært om skyv- og trekkrefter.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilke modeller har du bygget tidligere?
  • Hvilke fungerte best?
  • Ønsker du å bygge noen av dem på nytt?
 • Hvis elevene trenger litt veiledning, kan du hjelpe dem ved å spørre:
  • Hvordan kan du bruke det du har lært om skyv- og trekkrefter for å lage et stafettløp for klassen?
  • Hvordan kan du flytte et objekt uten å berøre det med hendene?
  • Hvilke ideer har du for et stafettløp?
 • Fortell elevene at de skal bruke det de allerede har lært om skyv- og trekkrefter for å lage et stafettløp for klassen. Introduser aktiviteten:
  • Be elevene om å velge et objekt som skal brukes som «stafettpinne». Dette kan for eksempel være et LEGO® pizzaelement eller en sammenkrøllet papirkule.
  • Be dem om å finne opp en mekanisme som gjør dem i stand til å overlevere «stafettpinnen» med et skyv eller trekk, uten å berøre den med hendene.
  • Be dem skissere ideen sin og deretter bygge den.
  • Forklar at de kan bruke modellene de har bygget i tidligere leksjoner som inspirasjon, eller finne opp noe nytt.
 • Gi et sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene diskutere, skissere og merke ideene sine før de begynner å bygge.
 • Hver elev bør bygge sin egen mekanisme for å overlevere «stafettpinnen» til partneren sin.
 • Hvis noen av elevene blir tidlig ferdig, kan de øve på å overlevere «stafettpinnen», hjelpe partneren med å fullføre modellen eller markere start- og målstreken.
  -Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan gjennomgå og diskutere det de har bygget.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan skyver eller trekker modellen «stafettpinnen»?
  • Hvilke modeller inspirerte deg?
  • Hvilke deler av modellen er de samme som skissen din? Hva er annerledes?
  • Hva kan du endre?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still spørsmål som:
  • Hvilken del av denne leksjonen var morsom?
  • Hva var utfordrende?
  • Hvilke elevmodeller inspirerte deg?
  • Hvilke andre typer stafettløp kan vi gjennomføre?
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive hvordan skyv- og trekkrefter får objekter til å bevege seg.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr.
  • Blå: Jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare hva «skyv» og «trekk» betyr, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Hvis elevene har problemer, kan du hjelpe dem ved å stille åpne spørsmål, som for eksempel:
  • Hva er ideen din?
  • Hva har du prøvd?
  • Hva kan du prøve etterpå?
  • Er det en modell du allerede har bygget i en annen leksjon som kan skyve «stafettpinnen»?
  • Noen elever kan ha ideer som er for store til å bygge innen tilgjengelig tid. Oppfordre dem til å tenke på hvordan de kan forenkle ideen sin før neste leksjon. Frem kreativiteten deres ved å forklare at mange designere tar en pause fra et prosjekt for å revurdere og revidere planene.
  • Bildene nedenfor viser eksempelløsninger. Vi anbefaler imidlertid ikke at du viser det til elevene med mindre de har problemer med å utvikle sine egne ideer, fordi dette har en tendens til å begrense kreativiteten.
U1L7.Relay.RaceThumb.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene om å blande utvalgte modeller (f.eks. ishockeytrening eller utskytningsrampen til skyvebilen) i stedet for å bygge en helt ny modell

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Tilordne hver elev enten en skyv- eller trekkmekanisme slik at stafettløpet veksler mellom et objekt som skyves og et objekt som trekkes

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du hvert lag om å anslå hvor lang tid, i sekunder, deres etappe av løpet vil ta. Legg sammen alle tidsestimatene til klassen for å avgjøre hvor lang tid som kreves for å fullføre hele løpet. Konverter dette estimatet til minutter og sekunder, og sammenlign det med de faktiske tidene fra stafettløpet.

MAT0002 – måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Ta i bruk kunnskapen om innvirkningen av ulike styrker av skyv- og trekkrefter på bevegelsen til et objekt
 • Utvikle ideer, skissere, utforme, bygge prototyper, bygge, teste, gjenta, ombygge og eksperimentere for å lage sin egen del av en større del i et mekanisk stafettløp
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 4.trinn – NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.