Seilbil

Skyv ved bruk av vindkraft

 • Hvordan beveger en seilbil seg?
 • Hvilken kraft er det som skyver den?
 • Hvor mange forskjellige seilformer så du?
 • Hvilken seilform vil fungere best? Hvilken størrelse?
U1L6.EngageThumbnail.png

Bygg seilbilen

 • Instruksjonsbok «A», side 62–70
 • Utform et seil.
 • Plasser det på seilbilen.
U1L6.Thumbnail.png

Hev ditt beste seil!

Del 1:

 • Hvilket seil får seilbilen til å tilbakelegge størst distanse?
 • Test seilet.
 • Test seilet til partneren.
 • Mål tilbakelagt distanse for hvert seil.
 • Hvilket seil tilbakela størst distanse? Hvorfor?

Del 2:

 • Utform et nytt seil mens partneren utformer et annet.
 • Test seilbilen på nytt.
 • Hvilken seilform er best? Hvorfor?

Hvordan gikk det?

 • Forklar hvilket seil som fungerte best.
 • Beskriv noe du kan endre for å gjøre det enda bedre.
45401-assessment.png