BricQ Motion Essential

Linedanser

Bygg en line, og hjelp linedanseren med å beholde tyngdepunktet slik at hun ikke faller.

30–45 min.
Middels
Barnehage–2. trinn
U1L5.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (f.eks. balanserte og ubalanserte krefter på grunn av tyngdekraften) i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U1L5.EngageThumbnail.png
 • Start en diskusjon om tyngdekraften.
 • Still spørsmål som:
  • Hva er tyngdekraft? Det er en kraft som trekker alt ned til bakken.
  • Hva vil det si å gå på line? Ferdigheten til å gå på en tynn line eller et tynt tau.
  • Hvilken ferdighet trenger en linedanser, for å sikre at de ikke faller? God balanse.
  • Hva er det som holder linedanseren «oppe» på linen? Så lenge de holder balansen oppå tauet, skyver tauet opp på personens føtter slik at de ikke faller av.
 • Fortell elevene at de skal bygge en stram line.
 • Gi et sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge linedansermodellen. Be dem om å arbeide etter tur. En partner leter etter klossene mens den andre bygger, og bytt roller etter at hvert trinn er gjort.
 • Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Når elevene er ferdige med å bygge, introduserer du testutfordringen.
 • Forklar at elevene skal bytte på å teste personens tyngdepunkt. De skyver den vektede klossen langs balansestangen eller legger til/fjerner klosser på hver side av stangen, slik at hun blir balansert eller ubalansert.
 • Be elevene om å tegne på elevarkene (Lærerstøtte - Ytterligere ressurser). De bør merke seg hvilke klosser de har plassert på hver side av balansestangen, som viser hvordan de har gjort henne balansert og ubalansert. Minn dem på å angi om stangen er lengre eller kortere på en side.
U1L5.01.png

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan gjennomgå og diskutere det de har bygget.
 • Still spørsmål som:
  • Hva la du merke til om balansen til personen, og hvordan den endret seg da du flyttet stangen? Forklar at tyngdekraften er kraften som trekker de vektede klossene ned armene eller stangen til personen. Dette bidrar til å utjevne vekten på begge sider slik at hun kan opprettholde tyngdepunktet og ikke bli trukket ned, noe som gjør at hun kan falle.

Utdype

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Be elevene om å utforske sine tyngdepunkt:
  • Be dem stå på én fot med den andre foten nær bakken. Be dem om å heve foten som er nær bakken for å se hvor lenge de kan stå før de mister balansen. Be dem om å prøve dette med armene langs siden og deretter igjen med armene utstrakt. Hva er lettest?
  • Velg 1-2 elever og be dem om å stå på én fot med den andre foten hevet høyt fra bakken. Be dem om å prøve dette mens de holder ut en bok på den ene siden.
  • Spør hvilken vei de følte størst skyv fra tyngdekraften og hvilken vei de følte seg mest balansert.
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive tyngdepunktet, balansert og ubalansert.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare hva «skyv» og «trekk» betyr, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Det kan være vanskelig å finne det lille hjulet som skal plasseres på bunnen av linedanseren. Det finner du i brettet med de svarte og grå elementene.
 • Det er veldig vanskelig å fjerne det lille hjulet på bunnen av linedanseren. Det trenger ikke å bli tatt fra hverandre, så be elevene om å la disse elementene være montert. Sørg for at elevene aldri prøver å skille elementer med tennene!
 • Lengden på modellens aksler måles i LEGO® knotter. Vis hvordan du måler den 16 knotter lange akslingen ved å stille den opp langs en 16 knotter lang hvit plate, og poengtere at akslingen er 16 knotter lang.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene utføre en test hvor de plasserer de samme klossene på hver side av linedanseren, og deretter erstatter dem med forskjellige klosser for å observere tyngdekraften

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Utfordre elevene til å lage en tyngdepunkt-lek der hver elev velger venstre eller høyre side av stangen, som er sentrert til linedanseren
  • Elevene bytter på å velge fem klosseelementer, og bruker dem til å prøve å vippe linedanseren av linen
  • Vinnerne en de som har valgt og festet de tyngste elementene

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du elevene om å arbeide i par på 2 for å skrive tekstoppgaver til hverandre, der de må finne ut hvordan de balanserer linedanseren.

MAT0007 – logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagrammer og begrunne valget av framstilling CONTENT.2.O.A

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Utforsk tyngdekraften og bruk den til å balansere en linedanser
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 4.trinn – NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.