BricQ Motion Essential

Jublende publikum

Elevene utforsker designprosesser for ingeniørvitenskap i dette siste prosjektet, som tester deres forståelse av balanserte og ubalanserte krefter.

Løpet er nesten ferdig. Løperne runder den siste svingen, de kan se målstreken, og publikum jubler!

45–90 min.
Avansert
1-4 Klasse
Hybrid
U2L7.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Denne leksjonen er utformet for å bli tilrettelagt over minst to klasseøkter på 45 minutter. Del A består av del 1 og del B består av del 2.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (dvs. enkle mekanismer, mønstre i bevegelse og balanserte og ubalanserte krefter) i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Del A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U2L7.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om hva elevene observerte i videoen, da folket feiret seieren.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan beveget folk seg? (Hopping, vinking, gir en high five.)
  • Tenk tilbake til mekanismene i tidligere leksjoner. Hvordan kan du bruke det du allerede har lært om krefter og bevegelse til å skape mekanismer som etterligner noen av disse handlingene?
 • Fortell elevene at de skal utforme og bygge en mekanisme/flere mekanismer for å lage et automatisert jublende publikum.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene utvikle en mekanisme som representerer en jublende folkemengde eller feiring.

 • Be dem skissere og bygge ideene sine.

 • Forklar at de kan bruke modellene de har bygget i tidligere leksjoner som inspirasjon, eller finne opp noe nytt.

 • Oppmuntre dem til å lage modeller med så mange sammenkoblede bevegelige deler som mulig.

 • Be elevene diskutere og skissere ideene sine før de begynner å bygge.

 • Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan gjennomgå og diskutere det de har bygget.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan feirer modellen din en seier?
  • Hvilke modeller inspirerte deg?
  • Hvilke deler av modellen er de samme som skissen din? Hva er annerledes?
  • Hva kan du endre?
 • Hvis du trenger å bruke klossene i en annen klasse, tar du et bilde av det hver gruppe har bygget som en referanse til neste gang. Deretter ber du elevene om å ta fra hverandre modellene og rydde opp. Hvis du ikke trenger klossene i en annen klasse, kan du be elevene om å oppbevare modellene sine til neste gang.

Del B (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Del ut elevenes skisser eller modeller fra del A av leksjonen.
 • Be elevene om å formidle hva de planlegger å gjøre i dag for å avgrense, forbedre og fullføre modellene.
 • Spør elevene hva de kan gjøre hvis de har problemer. Svarene kan omfatte:
  • Spørre en klassekamerat i en annen gruppe om råd
  • Bruke byggeinstruksjonene som inspirasjon

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • La elevene få 20 minutter på å fullføre modellene. Etter 15 minutter forteller du dem at de har 5 minutter igjen til å lage en funksjonell modell.
 • La elevene få 2 minutter på å teste modellene med partnerne sine.
 • Hvis noen av elevene blir tidlig ferdig, ber du dem om å markere start- og målstreken, 1,2 meter fra hverandre, for et minifigurløp.
 • Nå samler du elevene for en stor klassefeiring!

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å forklare modellene.
 • Still spørsmål som:
  • Hvor godt fungerte modellen?
  • Hva kan du endre for å gjøre det enda bedre?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still spørsmål som:
  • Hvilken del av denne leksjonen var morsom?
  • Hva var den største utfordringen?
  • Hvilke elevmodeller inspirerte deg?
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive kreftene som er til stede i modellene.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare kreftene som er til stede i modellen, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Hvis elevene har problemer, kan du hjelpe dem ved å stille åpne spørsmål, som for eksempel:
  • Hva er ideen din?
  • Hva har du allerede prøvd?
  • Hva kan du prøve etterpå?
  • Er det en modell du allerede har bygget i en annen leksjon som kan få noe til å hoppe eller vinke?
 • Noen elever kan ha ideer som er for store til å bygge innen tilgjengelig tid. Oppfordre dem til å tenke på hvordan de kan forenkle ideen sin før neste leksjon. Frem kreativiteten deres ved å forklare at mange designere tar en pause fra et prosjekt for å revurdere og revidere planene.
 • Bildene nedenfor viser eksempelløsninger. Vi anbefaler imidlertid ikke at du viser det til elevene med mindre de har problemer med å utvikle sine egne ideer, fordi dette har en tendens til å begrense kreativiteten.
U2L7.Thumbnail.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene om å starte med å utforske kamakslingsmekanismen på side 2 i byggeinstruksjonsboken

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Tilordne to mekanismer til hver gruppe fra side 2–3 i byggeinstruksjonsboken og utfordre dem til å kombinere begge mekanismene i én modell

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av språkferdigheter ber du elevene om å lage en presentasjon om hva de har lært i denne leksjonen, og presentere dette for klassen.

NOR0207 – presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Utvikle ideer, skissere, utforme, bygge prototyper, bygge, teste, gjenta, bygge om og eksperimentere for å lage sine egne mekanismer
 • Bruke sin kunnskap om årsak og virkning og balanserte og ubalanserte krefter for å bygge et animert jublende publikum fullt av minifigurer
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.