BricQ Motion Essential

Jublende publikum

Elevene utforsker designprosesser for ingeniørvitenskap i dette siste prosjektet, som tester deres forståelse av balanserte og ubalanserte krefter.

Løpet er nesten ferdig. Løperne runder den siste svingen, de kan se målstreken, og publikum jubler!

45-90 min.
Avansert
3.–5. trinn
Hybrid
U2L7.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Denne leksjonen er utformet for å bli tilrettelagt over minst to klasseøkter på 45 minutter. Del A består av del 1 og del B består av del 2.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (dvs. enkle mekanismer, mønstre i bevegelse og balanserte og ubalanserte krefter) i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Del A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U2L7.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om hva elevene observerte i videoen, da folket feiret seieren.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan beveget folk seg? (Hopping, vinking, gir en high five.)
  • Tenk tilbake til mekanismene i tidligere leksjoner. Hvordan kan du bruke det du allerede har lært om krefter og bevegelse til å skape mekanismer som etterligner noen av disse handlingene?
 • Fortell elevene at de skal utforme og bygge en mekanisme/flere mekanismer for å lage et automatisert jublende publikum.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene utvikle en mekanisme som representerer en jublende folkemengde eller feiring.

 • Be dem skissere og bygge ideene sine.

 • Forklar at de kan bruke modellene de har bygget i tidligere leksjoner som inspirasjon, eller finne opp noe nytt.

 • Oppmuntre dem til å lage modeller med så mange sammenkoblede bevegelige deler som mulig.

 • Be elevene diskutere og skissere ideene sine før de begynner å bygge.

 • Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan gjennomgå og diskutere det de har bygget.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan feirer modellen din en seier?
  • Hvilke modeller inspirerte deg?
  • Hvilke deler av modellen er de samme som skissen din? Hva er annerledes?
  • Hva kan du endre?
 • Hvis du trenger å bruke klossene i en annen klasse, tar du et bilde av det hver gruppe har bygget som en referanse til neste gang. Deretter ber du elevene om å ta fra hverandre modellene og rydde opp. Hvis du ikke trenger klossene i en annen klasse, kan du be elevene om å oppbevare modellene sine til neste gang.

Del B (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Del ut elevenes skisser eller modeller fra del A av leksjonen.
 • Be elevene om å formidle hva de planlegger å gjøre i dag for å avgrense, forbedre og fullføre modellene.
 • Spør elevene hva de kan gjøre hvis de har problemer. Svarene kan omfatte:
  • Spørre en klassekamerat i en annen gruppe om råd
  • Bruke byggeinstruksjonene som inspirasjon

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • La elevene få 20 minutter på å fullføre modellene. Etter 15 minutter forteller du dem at de har 5 minutter igjen til å lage en funksjonell modell.
 • La elevene få 2 minutter på å teste modellene med partnerne sine.
 • Hvis noen av elevene blir tidlig ferdig, ber du dem om å markere start- og målstreken, 1,2 meter fra hverandre, for et minifigurløp.
 • Nå samler du elevene for en stor klassefeiring!

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å forklare modellene.
 • Still spørsmål som:
  • Hvor godt fungerte modellen?
  • Hva kan du endre for å gjøre det enda bedre?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still spørsmål som:
  • Hvilken del av denne leksjonen var morsom?
  • Hva var den største utfordringen?
  • Hvilke elevmodeller inspirerte deg?
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive kreftene som er til stede i modellene.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare kreftene som er til stede i modellen, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Hvis elevene har problemer, kan du hjelpe dem ved å stille åpne spørsmål, som for eksempel:
  • Hva er ideen din?
  • Hva har du allerede prøvd?
  • Hva kan du prøve etterpå?
  • Er det en modell du allerede har bygget i en annen leksjon som kan få noe til å hoppe eller vinke?
 • Noen elever kan ha ideer som er for store til å bygge innen tilgjengelig tid. Oppfordre dem til å tenke på hvordan de kan forenkle ideen sin før neste leksjon. Frem kreativiteten deres ved å forklare at mange designere tar en pause fra et prosjekt for å revurdere og revidere planene.
 • Bildene nedenfor viser eksempelløsninger. Vi anbefaler imidlertid ikke at du viser det til elevene med mindre de har problemer med å utvikle sine egne ideer, fordi dette har en tendens til å begrense kreativiteten.
U2L7.Thumbnail.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene om å starte med å utforske kamakslingsmekanismen på side 2 i byggeinstruksjonsboken

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Tilordne to mekanismer til hver gruppe fra side 2–3 i byggeinstruksjonsboken og utfordre dem til å kombinere begge mekanismene i én modell

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av språkferdigheter ber du elevene om å lage en presentasjon om hva de har lært i denne leksjonen, og presentere dette for klassen.

NOR0207 – presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Utvikle ideer, skissere, utforme, bygge prototyper, bygge, teste, gjenta, bygge om og eksperimentere for å lage sine egne mekanismer
 • Bruke sin kunnskap om årsak og virkning og balanserte og ubalanserte krefter for å bygge et animert jublende publikum fullt av minifigurer
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.