Tyngdekraft-billøp

Olabilløp

 • Hva er et olabilløp?
 • Hvilken kraft får bilen til å rulle ned bakken?
 • Hvilken kraft gjør bilen tregere?
U2L6.EngageThumbnail.png

Gjør deg klar for racerbanen!

 • Instruksjonsbok «B», side 88–102
U2L6.Thumbnail.png

Krasjtest!

Eksperiment 1:

 • Plasser bilen på toppen av rampen og slipp den! Skyv den hvis den ikke beveger seg.
 • Hva skjer med bilen?
 • Hva skjer med sjåføren?
 • Hvilke krefter er til stede?

Utvikle hypoteser

Eksperiment 2:

 • Legg til fire hjul på bilen.
 • Forutsi hvor langt den ruller.
 • Bruk en kloss til å markere hvor dere tror den stopper.
 • Skriv hypotesen i «?»-kolonnen.
 • Test bilen. Fikk du rett?
 • Skriv ned den faktiske distansen bilen tilbakela.
 • Eksperimenter med forskjellige hjulstørrelser.
 • Forutsi distansen bilen tilbakelegger med hver hjulstørrelse, og test for å se om dere hadde rett!
 • Hvilke hjul får bilen til å tilbakelegge størst distanse?
 • Hva skjer hvis du legger til den vektede klossen?
U2L6.02.png

Hva så du?

 • Hvilke krefter observerte du?
 • Hvilken modifikasjon fikk bilen til å tilbakelegge størst distanse?
45401-assessment.png