BricQ Motion Essential

Friidrett

Hva er du best i? Løping, hopping eller kasting? La oss komme oss ut på friidrettsbanen og finne det ut!

30–45 min.
Nybegynner
3–5 år
Hybrid
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (dvs. skyv- og trekkrefter) i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U2L1.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om hvilke krefter som er involvert i løping, hopping og kasting under friidrettsarrangementer.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilke krefter er nødvendig for å få utøverne til å bevege seg i forbindelse med friidrettsarrangementer? (Idrettsutøvere skyver med kroppen, bruker musklene til å løpe, hoppe og kaste).
 • Fortell elevene at de skal bygge en mekanisme som kan representere et friidrettsarrangement. Forklar at de ikke vil få byggeinstruksjoner, men bør i stedet bruke bildene på side 2–3 i sine instruksjonsbøker som veiledning.
 • Fortell dem at hver gruppe:
  • Kan kopiere modellene som vises på bildene på side 2–3 i instruksjonsboken, endre dem eller utforme sine egne modeller.
  • Hver gruppe bør lage minst to friidrettsarrangement-modeller med bevegelige deler.
 • Distribuer sett til alle elevgruppene.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å utforme og bygge modellene
 • Merk: Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne leksjonen. Elevene kan imidlertid henvise til bildene på side 2–3 i instruksjonsboken for inspirasjon. De kan også utforme sine egne modeller.
  -Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Når elevene er ferdige med å bygge, kan du oppfordre dem til å teste ut modellene.
45401_ModDetail_32.png

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har bygget.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan representerte modellene hendelsene du valgte? (f.eks. bevege seg fort, få noe til å hoppe osv.)
  • Hvilke krefter eller typer krefter er til stede i modellen din? (f.eks. skyv, trekk, balansert, ubalansert, tyngdekraft)

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Hvis du har nok tid, ber du elevene prøve hverandres modeller.
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Oppfordre elevene til å reflektere i løpet av leksjonen ved å stille «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under utfordringene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive kreftene som er til stede i modellene.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg kan, med litt hjelp, beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Blå: Jeg kan beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare kreftene som er til stede i modellen, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Dette bildet viser fire modeller som elevene kan bruke som inspirasjon.
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Tilordne hver gruppe en bestemt inspirasjonsmodell som skal bygges som utgangspunkt
 • Kamakslingen og tannhjulet er flotte modeller fordi disse mekanismene enkelt får noe til å bevege seg

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Be elevene dekorere modellene ved hjelp av de ekstra klossene, for å gi modellen et sportslig tema
 • Velge et tilfeldig element og utfordre elevene til å finne en måte å bruke det på i en modell
 • Utfordre elevene til å kombinere to eller flere forskjellige mekanismer til én enkelt kompleks modell

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
Elevene kan beregne hvor mye plass som kreves for modellene på et friidrettsområde på bordet, ved å multiplisere lengdene på sidene for å finne ut arealet. Få dem til å finne ut hvor stort friidrettsområdet på bordet må være for å få plass til alle modellene.

MAT0004 – bruke ikke-standardiserte måleenheter for areal og volum i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Bli kjent med å bruke dette settet til å bygge bevegelige modeller
 • Utforske hvordan skyv og trekk påvirker mekanismens bevegelse
 • Utvikle hypoteser om hvordan kreftene som virker på et objekt, kan endre dets bevegelse
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.